[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: عناوین مقالات پذیرفته شده زمستان ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
ارائه مدل علی عوامل موثر برآگاهی فراشناختی در یادگیری معکوس یکپارچه در بین دانشجویان علوم پزشکی شیراز
فهیمه رجبی* ، محمد حسن صیف ، محمد رضا سرمدی ، سعید طالبی
گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ، rajabi.fahime@yahoo.com
چکیده:   (207 مشاهده)
مقدمه: یکی از عوامل تبیین پیشرفت تحصیلی داتشجویان، آگاهی فراشناختی است. آگاهی فراشناختی برای محیط یادگیری بسیار ضروری است، چرا که فراگیران از طریق آن می­ توانند دانش و فرآیند یادگیری خود را مدیریت کنند. پژوهش حاضر، با هدف ارائه مدلی علی عوامل موثر برآگاهی فراشناختی در یادگیری معکوس یکپارچه در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز است.
روش ­ها: در این مطالعه تحلیلی-مقطعی، داده ­های لازم از طریق پرسشنامه­ های ترکیبی که توسط یک نمونه 380 نفری از دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز تکمیل شد، جمع ­آوری گردید. افراد نمونه شامل کلیه ­ی دانشجویانی که در نیم­ سال دوم 00-99 درس زبان انگلیسی را به ­عنوان واحد درسی اخذ کرده بودند، در برگرفت. ابزارهای گردآوری داده­ ها شامل آگاهی فراشناختی مختاری و ریچارد، ذهن آگاهی فرایبورگ، جهت­ گیری هدف بوفارد و همکاران، باورهای فراشناختی ولز و نظم­ جویی شناختی- هیجانی بود. داده­ ها از طریق روش آماری تحلیل مسیر با استفاده از نرم ­افزارهای AMOS و Lisrel تحلیل شدند.
یافته ­ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که سه عامل باورهای فراشناختی (2/21=t)، جهت ­گیری هدفی (2/1=t)  و ذهن آگاهی (2/55=t) برآگاهی فراشناختی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز اثر معنی­ داری دارد (0/001)
نتیجه­ گیری: با توجه به شاخص ­های نکویی برازش و نیز بررسی کلیت مدل در گروه مورد بررسی، مدل علی عوامل موثر برآگاهی فراشناختی در یادگیری معکوس یکپارچه از نظر شاخص ­ها، برازش مناسبی داشت و می­ تواند در تصمیم­ گیری­ ها و سیاست­ گذاری­ ها مورد استفاده قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: آگاهی فراشناختی، یادگیری معکوس، نظم جویی، جهت گیری هدف، دانشجو
متن کامل [PDF 580 kb]   (33 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (8 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسي تربيتي
فهرست منابع
1. Mortensen C, Nicholson A. The flipped classroom stimulates greater learning and is a modern 21 st century approach to teaching today's undergraduates, Journal of Animal Science 2015; 93 (7): 3722- 3731. [DOI:10.2527/jas.2015-9087]
2. Hwang GJ, Lai CL, Wang SY. Seamless flipped learning: a mobile technology- enhanced flipped classroom with effective learning strategies.Journal Coput Education 2015; 15 (3): 23- 35. [DOI:10.1007/s40692-015-0043-0]
3. Milrad M, Wong LH, Sharples M, Hwang GJ, Looi CK, Ogata H. Seamless learning: An international perspective on next generation technology enhanced learning. Handbook of mobile learning 2013; 9: 95- 108.
4. Limueco J, Prudente M. Flipped Classroom Enhances Student's Metacognitive Awareness. Proceedings of the 10th International Conference on E-Education, E-Business, E-Management and E-Learning; 2019Jan 10; Association for Computing Machinery; 2019. [DOI:10.1145/3306500.3306507]
5. Hsiao C, Jeff C, Huang Y, Huang H, Lu C, Yin H, Yang N. Exploring the effects of online learning behaviors on short- term and long-term learning outcomes in flipped classrooms, Interactive Learning Environments 2019; 27(8):1160-77. [DOI:10.1080/10494820.2018.1522651]
6. Lee C, Hwang G. A self- regulated flipped classroom approach to improving students' learning performance in a mathematics course. Computers & Education 2019; 126- 140.
7. El- Banna M, Whitlow M, McNelis A. Flipping around the classroom: Accelerated Bachelor of Science in Nursing students' satisfaction and achievement. Nurse Education Today 2017; 56: 41- 46. [DOI:10.1016/j.nedt.2017.06.003]
8. Abdelrahman RM. Metacognitive awareness and academic motivation and their impact on academic achievement of Ajman University students. Heliyon 2020; 6(9):e04192. [DOI:10.1016/j.heliyon.2020.e04192]
9. Hayati M, Hamidipor R, Rezapoor Y. [The Role of Metacognition and Mindfulness in Predicting the Quality of Life of Mothers with Intellectual disability Children]. Scientific Journal of Social Psychology, 2020; 7(54): 51-62. [Persian]
10. Negahdari S,Zare H. [The mediating role of metacognitive beliefs in the relationship between goal orientation and students' test anxiety. Bi- Quarterly]. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning 2018; 6 (11): 1-20. [Persian]
11. Shahani S, Ahmadi O, Nemati A, Hajezadeh Sanzaghi A. [The mediating role of metacognitive beliefs in the relationship between emotional cognitive regulation and mindfulness]. Journal of Applied Research in Counseling 2020; 3 (1): 83- 103 . [Persian]
12. Najafi A, Safavi S, Farmani F, Salari M.[Evaluation of Metacognitive Beliefs Role in Cognitive Emotion Regulation and Mindfulness of Women in the First Pregnancy in Qom (2016)]. Zanko J Med Sci 2019; 19(63): 74-84. [Persian]
13. Golpour Chamarkohi R, Mohammadamini Z. [The efficacy of mindfulness based stress reduction on mindfulness and assertiveness of students with test anxiety]. Journal of School Psychology 2012; 3: 82-100. [Persian]
14. Delahaij R, Van Dam K. Coping style development: The role of learning goal orientation and metacognitive awareness. Personality and Individual Differences 2016 1; 92: 57-62. [DOI:10.1016/j.paid.2015.12.012]
15. Kooshki S, Shavandi A.[Psychometric Properties of Metacognitive Awareness Inventory and its Relationship with achievement goals in Secondary School Students in Shahriar City]. Quarterly of Educational Measurement 2019; 10(37): 137-167. [Persian]
16. Keshavarzi S,Mirnasb M,FatiAzar E, Badri R. [The Effect of Metacognitive Awareness Training on Decision- Making Styles and Emotion Regulation of High School Students in Tabriz]. Cognitive Psychology Quarterly 2017; 5 (1):55-65.[Persian]
17. 17 .Izadi Khah A, Ansari Shahidi M, Rezayi Jamalui H, Haghayegh A. [Effectiveness of Mindful Therapy on Mental Vitality and Emotion Cognitive Regulation in the Patients with Migraine Headache]. medical journal of mashhad university of medical sciences, 2019; 62 (5): 1764- 1774. [Persion]
18. 18 .Masoodi M. [Crossing Metacognitive Awareness in University Studies: an Emphasis on Beliefs]. Social Transformations in Contemporary Society 2019; (7): 89- 98. [Persian]
19. Yelgeç N, Dağyar M. A structural equation modelling of middle school students' metacognitive awareness, self- efficacy beliefs and foreign language learning anxiety.International Journal of Contemporary Educational Research 2020; 7 (1): 127- 148. [DOI:10.33200/ijcer.657172]
20. Ghasemi Jobaneh R, Arab Zadeh M, Jalili Nikoo S, Mohammad Alipoor Z, Mohsenzadeh F. [Survey the Validity and Reliability of the Persian Version of Short Form of Freiburg Mindfulness Inventory]. JRUMS 2015; 14 (2): 137- 150. [Persian]
21. 21 .Dehghani A, Zarepor M. [Relationship between goal orientation and academic achievement in dental students in Shiraz]. Iranian Journal of Medical Education in Medical Sciences. 2016; 16 (25)210-18. [Persian]
22. Rezapour Y. [Psychometric Characteristics of Work Domain Goal Orientation Questionnaire Farsi Version in Iranian Teachers]. Journal of Instruction and Evaluation 2019; 11 (44): 35- 54. [Persian]
23. Talebzadehnobarian M, Norozi AA. [The Relationship between Emotional Intelligence and Metacognitive Awareness of Reading Strategies with the Academic Performance of Students of Education]. Journal of New Approaches in Educational Administration, 2011; 2 (6): 1- 22. [Persian]
24. Najafi A, Safavi S, Farmani F, Salari M. [Evaluation of Metacognitive Beliefs Role in Cognitive Emotion Regulation and Mindfulness of Women in the First Pregnancy in Qom (2016)]. Zanko J Med Sci 2019; 19 (63) :74- 84 [Persian]
25. Sharma M, Rush SE. (). Mindfulness-based stress reduction as a stress management intervention for healthy individuals: a systematic review. Journal of evidence-based complementary & alternative medicine2014; 19(4), 271-286. [DOI:10.1177/2156587214543143]
26. Birtwell K, Dubrow-Marshall L, Dubrow-Marshall R, Duerden T, Dunn A. A mixed methods evaluation of amindfulness-based stress reduction course for people with Parkinson's disease. Complement Ther Clin Pract 2017; 29:220-828. [DOI:10.1016/j.ctcp.2017.10.009]
27. Lee YH. The role f mindfulness and occupational street the goal orientations of development and winning.Sport management Review 2019;23(4):1-14. [DOI:10.1016/j.smr.2019.08.004]
28. Arianfar A, Sarmadi M R, Seyf MH, Zarrabian F. [Presenting A Causal Model for Factors Affecting Self- Regulated Learning Among MSc Students oParamedical Sciences in Shahid Beheshti University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education 2019; 19: 169- 179. [Persian]
29. Subaşi M. Modeling the Relationships among Mastery Goal Orientations, Positive Coping Strategy, and Motivational Beliefs in Science. Science Education International 2011; 31 (4): 328- 333. [DOI:10.33828/sei.v31.i4.1]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education