[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 13، شماره 3 - ( 1400 ) ::
جلد 13 شماره 3 صفحات 42-54 برگشت به فهرست نسخه ها
طراحی، اجرا و ارزشیابی روش‌های یاددهی-یادگیری فعال کلاس درس وارونه، گروه همتایان و آموزش مجازی در بین دانشجویان دانشکده پیراپزشکی
آزاده امیدخدا ، حسین دهداری راد ، وحید چنگیزی*
گروه علوم پرتویی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ، changizi@sina.tums.ac.ir
چکیده:   (144 مشاهده)
مقدمه: آموزش در حوزه علوم پزشکی نیازمند  بکارگیری روش‌های یاددهی- یادگیری مدرن جهت فعال بودن دانشجویان در این فرآیند و پرورش دانشجویان خلاق و متفکرمی باشد. این مطالعه با هدف طراحی، اجرا و ارزشیابی روش‌های یاددهی- یادگیری فعال کلاس درس وارونه، گروه همتایان و آموزش مجازی در بین دانشجویان دانشکده پیراپزشکی انجام شد.
روش‌ها: نوع پژوهش، توصیفی- مقطعی و از نظر هدف کاربردی است که در سال‌های تحصیلی 1398- 1396 در کلیه گروه‌های آموزشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برنامه‌ریزی و در 7 مرحله اجرا گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 712 نفر دانشجو بود که 527 نفر به ­صورت سرشماری در مطالعه شرکت کردند. به ­منظور ارزشیابی هرکدام از روش‌های یاددهی- یادگیری (کلاس درس وارونه (201 دانشجو)، گروه همتایان (70 دانشجو) و آموزش مجازی (256 دانشجو) پرسشنامه محقق ساخته‌ای برای هر روش طراحی و اجرا شد. روایی این پرسشنامه­ها از طریق روایی محتوایی و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. داده­ ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و از طریق نرم ­افزارهای آماری  Excelو  SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که از بین 201 نفر از دانشجویان پاسخ ­دهنده در کلاس درس وارونه، 82/9 درصد (167 نفر) و از 70 نفر در روش یادگیری در گروه همتایان، 63/7 درصد (45 نفر) این روش‌ها را به­ روش‌‌های سنتی و سخنرانی ترجیح می‌دادند. از 256 نفر در روش مجازی، 54/7 درصد (140 نفر)، روش مجازی را به ­روش حضوری ترجیح می‌دادند. همچنین لازم به ذکر است که میانگین کل گویه­ ها نشان داد که در روش وارونه، از 201 نفر، 80/2 درصد (161 نفر) موافق، از 70 نفر در روش یادگیری در گروه همتایان، 70 درصد (49 نفر) موافق و در روش آموزش مجازی از 256 نفر، 56/9 درصد (146 نفر) موافق این روش آموزشی بودند.
نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این مطالعه می‌توان نتیجه گرفت که از میان دانشجویان شرکت­ کننده در کلاس درس وارونه و یادگیری گروه همتایان، اکثریت آن‌ها این روش‌ها را به سایر روش‌ها مثل سخنرانی ترجیح می‌دادند و همچنین بیش از نیمی از دانشجویان شرکت ­کننده در آموزش مجازی، موافق این دوره در قیاس با دوره حضوری بوده‌اند.
واژه‌های کلیدی: کلاس وارونه، یادگیری همتایان، آموزش مجازی، پیراپزشکی، آموزش پزشکی
متن کامل [PDF 595 kb]   (67 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (47 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: شیوه های آموزش
فهرست منابع
1. Abela J. Adult learning theories and medical education: a review. Malta Medical Journal 2009; 21 (1): 11- 8.
2. Hoseinpour Z, Heshmati Nabavi F. [Concordance of Continuing Education Programs with the Principles of Adult Learning and their Effectiveness: Perspectives of Nurses in Mashhad University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education 2013; 12 (11): 836- 41. [Persian]
3. Moffett J. Twelve tips for "flipping" the classroom. Medical Teacher 2015; 37 (4): 331- 6. [DOI:10.3109/0142159X.2014.943710]
4. Haghani F, Rezaei H, baeigzade A, Eghbali B. [Flipped Classroom: A Pedagogical Method]. Iranian Journal of Medical Education 2016; 16 (0): 104- 19. [Persian]
5. He Y, Lu J, Huang H, He S, Ma N, Sha Z, et al. The effects of flipped classrooms on undergraduate pharmaceutical marketing learning: A clustered randomized controlled study. PLoS One 2019; 14 (4): e0214624. [DOI:10.1371/journal.pone.0214624]
6. Acedo M. 10 Pros And Cons Of A Flipped Classroom: TeachThought. [cited 2019 Sep 28]. Available from: https://www.teachthought.com/learning/10-pros-cons-flipped-classroom/
7. Lin Y, Zhu Y, Chen C, Wang W, Chen T, Li T, et al. Facing the challenges in ophthalmology clerkship teaching: Is flipped classroom the answer? PLoS One 2017; 12 (4): e0174829. [DOI:10.1371/journal.pone.0174829]
8. Dehghanzadeh S, Jafaraghaie F, Khordadi Astane H. [The Effect of Flipped Classroom On Critical Thinking Disposition in Nursing Students]. Iranian Journal of Medical Education 2018; 18 (0): 39- 48. [Persian]
9. Tang F, Chen C, Zhu Y, Zuo C, Zhong Y, Wang N, et al. Comparison between flipped classroom and lecture- based classroom in ophthalmology clerkship. Med Educ Online 2017; 22 (1): 1395679. [DOI:10.1080/10872981.2017.1395679]
10. O'Doherty D, Dromey M, Lougheed J, Hannigan A, Last J, McGrath D. Barriers and solutions to online learning in medical education - an integrative review. BMC medical education 2018; 18 (1): 130. [DOI:10.1186/s12909-018-1240-0]
11. Niebuhr V, Niebuhr B, Trumble J, Urbani MJ. Online faculty development for creating E- learning materials. Educ Health 2014; 27 (3): 255- 61. [DOI:10.4103/1357-6283.152186]
12. Perlman RL, Christner J, Ross PT, Lypson ML. A successful faculty development program for implementing a sociocultural ePortfolio assessment tool. Acad Med 2014; 89 (2): 257- 62. [DOI:10.1097/ACM.0000000000000120]
13. Dyrbye L, Cumyn A, Day H, Heflin M. A qualitative study of physicians' experiences with online learning in a masters degree program: Benefits, challenges, and proposed solutions. Medical teacher 2009; 31 (2): e40- e6. [DOI:10.1080/01421590802366129]
14. Lakbala P. Barriers in Implementing E- Learning in Hormozgan University of Medical Sciences. Glob J Health Sci 2015; 8 (7): 83- 92. [DOI:10.5539/gjhs.v8n7p83]
15. Attardi SM, Rogers KA. Design and implementation of an online systemic human anatomy course with laboratory. Anat Sci Educ 2015; 8 (1): 53- 62. [DOI:10.1002/ase.1465]
16. Bury R, Martin L, Roberts S. Achieving change through mutual development: supported online learning and the evolving roles of health and information professionals. Health Info Libr J 2006; 23 (Suppl 1): 22- 31. [DOI:10.1111/j.1471-1842.2006.00677.x]
17. Skye EP, Wimsatt LA, Master- Hunter TA, Locke AB. Developing online learning modules in a family medicine residency. Fam Med 2011; 43 (3): 185- 92.
18. Nelwati, Abdullah KL, Chan CM. A systematic review of qualitative studies exploring peer learning experiences of undergraduate nursing students. Nurse Education Today 2018; 71: 185- 92. [DOI:10.1016/j.nedt.2018.09.018]
19. Boud D. Introduction: making the move to peer learning'in Boud D, Cohen R and SampsonJ.(ed) Peer Learning in Higher Education. London: Kogan Page ; 2001.
20. Irvine S, Williams B, McKenna L. How are we assessing near- peer teaching in undergraduate health professional education? A systematic review. Nurse Educ Today 2017; 50: 42- 50. [DOI:10.1016/j.nedt.2016.12.004]
21. McKenna L, Williams B. The hidden curriculum in near- peer learning: An exploratory qualitative study. Nurse Educ Today 2017; 50: 77- 81. [DOI:10.1016/j.nedt.2016.12.010]
22. Sevenhuysen S, Thorpe J, Molloy E, Keating J, Haines T. Peer- Assisted Learning in Education of Allied Health Professional Students in the Clinical Setting: A Systematic Review. Journal of allied health 2017; 46 (1): 26- 35.
23. Secomb J. A systematic review of peer teaching and learning in clinical education. Journal of clinical nursing 2008; 17 (6): 703- 16. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2007.01954.x]
24. Bene KL, Bergus G. When learners become teachers: a review of peer teaching in medical student education. Fam Med 2014; 46 (10): 783- 7.
25. Ladyshewsky RK. Building competency in the novice allied health professional through peer coaching. Journal of allied health 2010; 39 (2): e77- 82.
26. Roberts D. Friendship fosters learning: The importance of friendships in clinical practice. Nurse education in practice 2009; 9 (6): 367- 71. [DOI:10.1016/j.nepr.2008.10.016]
27. Stone R, Cooper S, Cant R. The value of peer learning in undergraduate nursing education: a systematic review. ISRN nursing 2013; 2013: 930901. [DOI:10.1155/2013/930901]
28. Herrmann- Werner A, Gramer R, Erschens R, Nikendei C, Wosnik A, Griewatz J, et al. Peer-assisted learning (PAL) in undergraduate medical education: An overview. Zeitschrift fur Evidenz, Fortbildung und Qualitat im Gesundheitswesen 2017; 121: 74- 81. [DOI:10.1016/j.zefq.2017.01.001]
29. Owens LD, Walden DJ. Peer instruction in the learning laboratory: a strategy to decrease student anxiety. The Journal of nursing education 2001; 40 (8): 375- 7. [DOI:10.3928/0148-4834-20011101-11]
30. Goldsmith M, Stewart L, Ferguson L. Peer learning partnership: an innovative strategy to enhance skill acquisition in nursing students. Nurse Educ Today 2006; 26 (2): 123- 30. [DOI:10.1016/j.nedt.2005.08.001]
31. Yuan H, Williams BA, Fan L. A systematic review of selected evidence on developing nursing students' critical thinking through problem- based learning. Nurse Educ Today 2008; 28 (6): 657- 63. [DOI:10.1016/j.nedt.2007.12.006]
32. Blowers S, Ramsey P, Merriman C, Grooms J. Patterns of peer tutoring in nursing. The Journal of nursing education 2003; 42 (5): 204- 11. [DOI:10.3928/0148-4834-20030501-06]
33. Boyd L, Lawson C, MacLeod W, Harianto S. The use of near peer teachers in the radiography program at Monash University. Radiography 2019; 25 (3): 190- 3. [DOI:10.1016/j.radi.2018.12.008]
34. Aboutaleb E, Motavallian A, Dadgaran I, Manoochehri S.[Design, implementation and evaluation of teaching module of liquid dosage form in a Flipped Classroom for pharmacy students]. Research in Medical Education 2019; 11 (4): 35- 44. [Persian] [DOI:10.29252/rme.11.4.35]
35. Fakhari E, Seyfi N, Najafi M, Ali Vakili M. [Process of the utilizing of flipped classroom for knowledge and satisfaction improvement of dental students in the periodontal and pediatric per clinical courses]. Journal of Medicine and Cultivation 2017; 26 (3): 213- 8. [Persian]
36. Jafaraghaie F, Dehghanzadeh S, Khordadi- Astane H. [Nursing students' experience in a flipped classroom method]. Research in Medical Education 2017; 9 (1): 36- 27.[Persian] [DOI:10.18869/acadpub.rme.9.1.36]
37. Christopher SVE. Students' perceptions of a flipped classroom approach to paramedic theory. Br Paramed J 2018; 2 (4): 1- 9. [DOI:10.29045/14784726.2018.03.2.4.1]
38. Bain P, Wareing A, Henderson I. A review of peer-assisted learning to deliver interprofessional supplementary image interpretation skills. Radiography (London, England: 1995). 2017; 23 (Suppl 1): S64- s9. [DOI:10.1016/j.radi.2017.05.002]
39. Habib SH, Malik MO, Fatima S, Shah I. Evaluation Of Peer Assisted Learning In Evidence Based Medicine Course: A Pilot Study At University Of Glasgow. Journal of Ayub Medical College, Abbottabad: JAMC. 2017; 29 (4): 662- 6.
40. Bugaj TJ, Blohm M, Schmid C, Koehl N, Huber J, Huhn D, et al. Peer-assisted learning (PAL): skills lab tutors' experiences and motivation. BMC medical education 2019; 19 (1): 353. [DOI:10.1186/s12909-019-1760-2]
41. Eslami Akbar R, Hojat M, Badiyepeymaie Jahromi Z. [Comparison of teaching through peer learning with the lecture method on the learning level of anesthesiology students at Jahrom University of Medical Sciences in 2013]. Journal of Nursing Education 2015; 4 (3): 56- 65. [Persian]
42. Kimyai S, Jafari Navimipour E, Mohammadi N. [The Effect of Peer Education on Practical Skills Training of Dentistry Students in Restorative Preclinic]. Iranian Journal of Medical Education 2011; 11(4): 418- 24. [Persian]
43. Sabri I, Wadani FA. e- Learning in Medical education: Are we Compromising with traditional education system. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology 2018; 12 (4): 157- 9. [DOI:10.5958/0973-9130.2018.00216.5]
44. Shahsavari Isfahani S, Mosalanezhad L, Sobhanian S. [The effect of virtual and traditional methods on students learning and competency - based skills]. Hormozgan Medical Journal. 2010; 14 (3): 185-91. [Persian]
45. Amin- Khandaghi M, MohammadHosseinzadeh M. [Assessment of Student Attitude toward Electronic Learning]. Journal of Research in Educational System 2011; 5 (13): 137- 52. [Persian]
46. Borhani F, Vatanparast M, Abbaszadeh A, Seyfadini R. [The Effect of Training in Virtual Environment on Nursing Students Attitudes toward Virtual Learning and its Relationship with Learning Style]. Iranian Journal of Medical Education 2012; 12 (7): 508- 17. [Persian]
47. Kuhpayehzadeh j, Khoshnevisan MH, Beyranland A. [Comparison of the two Virtual and Traditional teaching methods in learning the course of the "Introduction to Dental equipment and their maintenance" for the students of the PhD General dentistry at Shahid Beheshti University of Medical Sciences]. RJMS 2016; 23 (143): 63- 70. [Persian]
48. Badanara Marzdashty A, Emami Sigaroudi A, Kazemnezhad-Leyli E, Poursheikhian M. [Compare the effect of two electronic and traditional education methods on first principles of instruction in nursing students of Guilan University of Medical Sciences in 2016]. Research in Medical Education 2018; 10 (1): 48- 55. [Persian] [DOI:10.29252/rme.10.1.48]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Omidkhoda A, Dehdarirad H, Changizi V. Planning, Implementation and Evaluation of Active Learning- Teaching Methods in Inverted Classroom,Peer Learning and Virtual Education among Students in the School of Allied Medical Sciences. RME. 2021; 13 (3) :42-54
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-1070-fa.html

امیدخدا آزاده، دهداری راد حسین، چنگیزی وحید. طراحی، اجرا و ارزشیابی روش‌های یاددهی-یادگیری فعال کلاس درس وارونه، گروه همتایان و آموزش مجازی در بین دانشجویان دانشکده پیراپزشکی. پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1400; 13 (3) :42-54

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-1070-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 13، شماره 3 - ( 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education