[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: عناوین مقالات پذیرفته شده زمستان ::
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
طراحی و اعتبارسنجی ابزار ارزیابی عناصر و ابعاد پداگوژی در فرایند های یاددهی- یادگیری پایدار در نظام آموزش عالی
سلمان دارابی* ، نعمت اله عزیزی ، جمال سلیمی ، ناصر شیربگی
دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان، کردستان، ایران ، salman.d66@gmail.com
چکیده:   (237 مشاهده)
مقدمه: در سال­ های اخیر، آموزش عالی با سه تغییر عمده پارادایمی "توسعه یادگیری مادام­ العمر"، "دموکراتیز کردن دانش" و "توسعه جامعه جهانی دانش" مواجه شده است. هدف از انجام این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی ابزار ارزیابی عناصر و ابعاد پداگوژی در فرایندهای  یاددهی- یادگیری پایدار در مؤسسات دانشگاهی دولتی و غیردولتی است. 
روش ­ها: روش پژوهش، آمیخته اکتشافی است که به­شیوه پیاپی در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی به ­منظور گردآوری داده ­ها از مصاحبه نیمه­ ساختاریافته با 17 نفر از اساتید صاحب­نظر و متخصصین آموزش عالی استفاده شد که به ­روش نمونه ­گیری هدفمند انتخاب شدند. روش تحلیل داده ­ها، روش تحلیل محتوای استقرایی بود. در راستای اعتباربخشی یافته­ ها از دو راهبرد تحلیل و بازبینی توسط مشارکت ­کنندگان و توسط همکاران استفاده شد. روش پژوهش در بخش کمی توصیفی– پیمایشی بود. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته و شامل 3 خرده مقیاس و محتوای آن برگرفته از داده ­های بخش کیفی بود. جامعه آماری 322 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه­ های دولتی و غیردولتی بودند که براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. داده ­ها با استفاده از نرم­ افزارهای SPSS و  AMOS تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ ها: نتایج تحلیل داده­ ها در فرایند کدگذاری، به شناسایی 75 کد باز منجر شد که در نهایت در قالب 22 مقوله محوری و 3 کد انتخابی (دانشجویان، برنامه درسی و آموزشی، اساتید) دسته­ بندی شد. در بخش کمی، نتایج نشان داد که الگوی مورد نظر از اعتبار کافی و مناسبی جهت شناسایی مولفه ­های پداگوژی پایدار برخوردار می ­باشد. همچنین نتایج ­بخش کمی بیانگر آن بود که به­ طورکلی وضعیت موجود شاخص ­ها در دانشگاه‌های دولتی (2/99) به­ طور معنی ­داری بالاتر از دانشگاه‌های غیردولتی (2/88) است (0/05>t=4/11, P).
نتیجه ­گیری: با توجه به نتایج حاصل از مطالعه، می توان بیان کرد که دانشگاه ­ها برای حفظ و ثبات خود در شرایط کنونی بایست  به ­سمت پایداری پیش روند. بر این اساس یکی از شاخص­ های اصلی دانشگاهی پایدار، پداگوژی پایداری است که دارای راهبرد و استراتژی پایدار، دید فراکنشی نسبت به برنامه درسی، پرورش دانشجویانی خلاق و هوشمند و اساتیدی به ­روز و دارای هویت آکادمیک بوده که همواره در صدد تقویت هویت شهروندان حرفه ­ای درکمک به جامعه پایدار و پیشگام است. بنابراین یافته­ های این پژوهش می­ تواند در راستای غنای هرچه بیشتر فرایندهای یاد دهی- یادگیری پایدار مورد استفاده قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: آموزش عالی، یاددهی- یادگیری، پایداری، پداگوژی
متن کامل [PDF 845 kb]   (64 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (21 مشاهده)  
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
فهرست منابع
1. Darabi S, Neyestani M. [Identification and Prioritization of Strategic Planning Components in Virtual Education (A Qualitative Study in the Virtual Faculty of Isfahan University)]. Interdisciplinary. Journal of Virtual Learning in Medical Sciences 2014; 5(3): 47-56. [Persian]
2. Zou Y, Zhao W, Mason R. Comparing Sustainable Universities between the United States and China: Cases of Indiana University and Tsinghua University 2015;(7)9: 11817-11799. [DOI:10.3390/su70911799]
3. Cloud J. Education for a sustainable future: Benchmarks for individual and social learning. Journal of Sustainability Education 2016; 14: 1-29.
4. ULSF. The Talloires declaration, Association of University Leaders forSustainable Future. [Cited 2021 Sept 20 ]. Available from:www.ulsf.org/programs
5. Lockley J, Jarrath M. The Nature of Sustainability as Viewed by European Students. Journal of Education for Sustainable Development 2013; 7 (1): 113- 124. [DOI:10.1177/0973408213495611]
6. Amiri E, Arasteh H. [The Role of Universities in Teaching Sustainable Development]. Science Cultivation 2012; 02(2): 29-36. [Persian]
7. Williams PM. University leadership for sustainability: An active dendritic framework for enabling connection and collaboration [dissertation]. Victoria University of Wellington; 2008.
8. Calder W, Dautremont J. Higher education: More and more laboratories for inventing a sustainable future. Agenda for a sustainable America 2009: 93-107.
9. Grecu V, Ipina N. The sustainable university-A model for the sustainable organization. Management of Sustainable Development 2014; 6(2): 15-24. [DOI:10.1515/msd-2015-0002]
10. Blessinger P. Rethinking higher education in the service of humanity. University World News. Available from: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20180711094726636
11. Lozano R, Ceulemans M, Alonso A, Huisingh F, Lozano T. A Review of Commitment and Implementation of Sustainable Development in Higher Education: Results from a Worldwide Survey. Journal of Cleaner Production 2015; 108: 1-18. [DOI:10.1016/j.jclepro.2015.05.113]
12. Lockley J, Jarrath M. The Nature of Sustainability as Viewed by European Students. Journal of Education for Sustainable Development 2013; 7 (1): 113-24. [DOI:10.1177/0973408213495611]
13. Malekinia E, Bazargan A, Mozaffaruddin, [Identify and prioritize the components of a sustainable university]. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education 2015; 20 (3): 26-2. [Persian]
14. Hamzeh Robati M, Mohajeran B, SeyedAbbaszadeh MM, Javadani H, Bazrafshan Moghaddam M.[Analysis of Sustainable Education Based on AHP Model in Higher Education: Combined Research].Journal of Environmental Education and Sustainable Development 2018;7 (1): 19-36. [Persian]
15. Wang W, Ching G. Developing Sustainability Indicators for Higher Education Institutions in Taiwan. IJIET 2015; 5(12): 905-09. [DOI:10.7763/IJIET.2015.V5.635]
16. Dawe G, Juker R, Martin S. Sustainable Development in Higher Education: Current Practice and Future Developments. A report for The Higher Education Academy.[Cited 2020Apr 02] Available from: https://www.heacademy.ac.uk/system/files/sustdevinHEfinalreport.pdf
17. Merck J, Beermann M.The Relevance of transdisciplinary teaching and learning for the successful integration of sustainability issues into higher education development.Springer ; 2015. [DOI:10.1007/978-3-319-10690-8_2]
18. Teadoreanu L. Engineering Education for Sustainable Development: A Strategic Framework for Universities. Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering; 2013. [DOI:10.15660/AUOFMTE.2013-1.2860]
19. Gunawan G, Tarigan E, Prayogo DN, Mardiono L. Eco-sustainable campus initiatives: a web content analysis. InThe 3rd International Conference on Technology and Operations Management Sustaining Competitiveness through Green Technology Management; 2012 Jul 4 ; Bandung, Indonesia; 2012.
20. Rothchild M. Accountability Mechanisms in Public Multicampus Systems of Higher Education. University of Minnesota; 2011.
21. Velazquez L, Munguia N, Platt A, Taddei J. Sustainable university: what can be the matter?. Journal of cleaner production 2006;14(9-11):810-9. [DOI:10.1016/j.jclepro.2005.12.008]
22. Buckland H, Mingo M. Explorations on the University's role in society for sustainable development through a systems transition approach. Case study of the Technical University of Catalonia (TUC). Production 2009; 17(12):1075-1085. [DOI:10.1016/j.jclepro.2008.11.006]
23. KadKhodaei MS, Akhavan Tafti M, Rezayat Gh, Ahmadi P. [Designing a competency-based university education model for the humanities]. Iranian Journal of Higher Education 2018;(9)1:105-131.[ Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
برگشت به فهرست مقالات برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education