[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 2 - ( 1395 ) ::
جلد 8 شماره 2 صفحات 37-48 برگشت به فهرست نسخه ها
نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در زمینه توانمندسازی اساتید
عطاء اله اسدی لویه، ماهدخت طاهری*، ارسلان سالاری
مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران ، m_taheri@gums.ac.ir
چکیده:   (9526 مشاهده)

مقدمه: طراحی و اجرای واقع بینانه و اثربخش هر برنامه مستلزم تعیین دقیق نیازهاست تا با شناخت و تحلیل نیازهای آموزشی اطلاعات مفید برای تصمیم­ گیری و تعیین دقیق اهداف برنامه بدست آید. این مطالعه با هدف بررسی و تعیین نیازهای آموزشی در راستای توانمندسازی اعضای هیئت علمی انجام شده است.

روش­ ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی است که در سال 1394 انجام شد. نمونه پژوهش شامل 196 نفر از مجموع 360 نفر عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان که بر اساس جدول مورگان و به روش نمونه ­گیری تصادفی ساده تعیین شده بودند. ابزار جمع ­آوری اطلاعات پرسشنامه­ ای بود که به روش تل استار تدوین گردید. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوایی و پایائی آن از طریق ضریب آلفاکرونباخ 0/95= α تایید گردید. داده­ ها پس از جمع­ آوری با استفاده از شاخص­ های آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ ها: از مجموع 196 نفر نمونه آماری مورد مطالعه، 3/1 درصد دارای مرتبه استادی، 17/9 درصد دانشیار، 56/1 درصد استادیار و 23 درصد مربی بودند. نتایج نشان داد 92 نفر (46/9 درصد) از اعضای هیئت علمی اولین اولویت نیاز آموزشی در حیطه آموزش: روش­ های نوین تدریس (PBL, CPC, EBL, EBM) و در حیطه پژوهش: مکالمه به زبان انگلیسی 87 نفر (44/4 درصد) و در حیطه ارزشیابی: روش ­های ارزشیابی بالینی 71 نفر (36/2 درصد) اعلام کردند. در حیطه ­های توسعه فردی و IT و فعالیت­های مدیریتی به­ ترتیب: حقوق بیمار  66 نفر (33/7 درصد)، آشنایی با مهارت­ های IT  و استفاده از نرم افزار 87 نفر(44/4 درصد) و قوانین و مقررات اداری و استخدامی 62 نفر( 31/6 درصد) به عنوان اولویت­ های اول اعلام گردید. هم­ چنین بین سابقه کاری اعضای هیئت علمی و نیازهای آموزشی آنان تفاوت معنی­ داری مشاهده نشد.

نتیجه گیری: اعضای هیئت علمی بالاترین امتیاز را با استفاده از روش­های نوین تدریس، آشنایی با مهارت­های IT و مکالمه به زبان انگلیسی اختصاص دادند که بیانگر حساسیت آنان برای ارائه تدریس اثربخش و با کیفیت و ارتقاء مرتبه علمی آنان می­ باشد. لذا ضروری است مرکز مطالعات با استفاده از نتایج پژوهش، اقدام به برگزاری کارگاه­های آموزشی نموده تا ضمن ارتقاء مرتبه علمی اساتید، زمینه های لازم جهت بهبود سطح کیفی آموزش در دانشگاه نیز فراهم نماید.

واژه‌های کلیدی: نیازهای آموزشی، اعضای هیئت علمی، توانمندسازی
متن کامل [PDF 264 kb]   (2040 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (4109 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: برنامه درسي, برنامه ریزی آموزشی
فهرست منابع
1. Mirzabegi A. [Curriculom planning in formal education of human resourses]. 4th ed. Tehran: Yastaron; 2001. [Persian]
2. Torkzadeh J, Abbaszadegan M. [Needs assessment in offices].Tehran: Enteshar; 2000. [Persian]
3. Fathi Vajargah K. [Educational needs assessment].Tehran: Aeezh;2003. [Persian].
4. Karimi H, Binaghi T. [ Applaying the teaching – learning method in high education]. 1th ed. Mashhad: Mashhad University; 2009. [Persian]
5. Fathi Vajargah K. [In-Service Education Planning]. 1th ed. Tehran: Samt; 2005. [Persian].
6. Esmaili B. [Educational needs assessment by Delfi techniqe]. [Cited 2014 Sept 13]. Available from: http://www.parsmodir.com/db/education/LHYPERLINK,http://www.parsmodir.com/db/education/L02.php"02HYPERLINK http://www.parsmodir.com/db/education/L02.php".php. [Persian]
7. Michael Armstrong. Human Resource Management: Strategy & Action. Treaslated by Saebi M. Tehran:Markaz Modiriyat Dolati; 2008. [Persian]
8. Emadzadeh A, Tousi Bahrainy MH, Mehri Y, Sedigh Behzadi S. [Educational needs assessment of Mashhad university of medical sciences manager in mangament and leadership. Journal of Medical Education 2004; 4(2):89-93. [Persian]
9. Boucher BA , chyka pj, Fitzgerald WL, Hak LJ, Miller DD, Parker RB.et al.A comprehensive approach to faculty development A M j pharm EDU 2006;70 (2): 27.
10. Sabzavari S,Fasihi- Harandi T,Ershad R,Adhami A. [Determining and priority of academic members educational needs in medical universities]. Tehran: Ministry of Health and Medical Education; 2011. [Persian]
11. McCawley PF. Methods for conducting a needs assessment guidelines for cooperative extension system professionals. University of Idaho Extension; 2009.
12. Spurlin JE. Using needs assessment as a holistic means for improving technology Infrastructure. ELI Paper 2007; 3:1-10.
13. Adkoli B, Al-Umran K, Al-Sheikh M. Innovative method of needs assessment for faculty development programs in a Gulf medical school. Educ Health (Abingdon) 2010; 20 (23): 389-408.
14. Mirzaei karzan A, Keikhavani S, Hosseinzade M, Aeivazi A. [Educational Needs Assessment of Faculty Members in Ilam UMS]. J Med Edu Dev 2013; 6 (11): 61-71. [Persian]
15. Avijgan M, Karamalian H, Ashourioun V, Changiz T. [Educational Needs Assessment of Medical School's Clinical Faculty Members in Isfahan University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education 2009; 9 (2): 93-103. [Persian]
16. Khoshbaten M, Ghaffari R, Salek F, Amini A, Hassanzadeh S, Gholanbar P. Educational Needs Assessment of Faculty Members of Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz Iran. Res Dev Med Educ 2014; 3 (1): 15-20.
17. Faculty Development Needs Assessment Survey. University of the West Indies: Cave Hill Campus. [cited 2012 aug11]. Available from: http://www.Cavehill .uwi.edu
18. K-State at Salina. Faculty Development Needs Assessment Survey. College of Tech & Aviation. Pedro Leite; 2007. [Cited 2014 Sep 13]. Available from:
19. Khajeh mirzaee A, Abbasi A. [Study of faculty members educational needs and effective factors in Golestan university of medical sciences in 2003]. The first international congress of reforms and management modification in medical education Tehran 2003. [Persian].
20. Pololi LH, Dennis K, Winn GM, Mitchell J. Aneed assessment of medical school faculty: caring for the caretakers. [cited 2014 feb 08]. Available from: http://www.ncbi.nlm.LM.gov/pub Med(08/02/2014) indexed for medline.
21. Esmaelzadeh S, Noory Sepehr M, Bahrami T, Rajabi M. [Momasi Model in Need Assessment of Faculty Members of Alborz University] 2013; Alborz University: 2 (1) :13-18. [Persian]
22. Hashemi K, Bayat F, Shamahiri A R. [The result of research and educational need assessment in TUMS]. [Cited2015 Sep 15]. Available from: http:// gsia.Tums.ac.ir/Images/user files/80/file/edo/final%20(1).pdf. [Persian]
23. Toulabi T, Sheikhian A, Galehdar N, Anbary Kh, Mohammadi E, Madjidy Mehr Mm. [Educational needs of faculty members of Lorestan University of Medical Sciences by Delphi Technique]. Nursing Education 2015; 4(2): 28-37. [Persian]
24. Tork Zadeh J, Nasseri Jahromi R, Rahmani H. [Identification and Prioritization of Educational Needs Criteria Teaching Skills of Faculty Members Based on Employment and Employee Model: A Case Study at Shiraz University]. Research in Curriculum Planinig 2013; 10(11): 86-102. [Persian]
25. Dent JA, Harden RM. A Practical Guide for Medical Teachers. 4th ed. China: Churchill Livingstone Elsivier; 2013.
26. Badriazarin Y. [Educational Needs Assessment of Information and Communication Technology (ICT) in Physical Education Faculty Members of Universities]. Journal of Sport Management 2012; 4 (13): 5-25. [Persian]
27. Mathers C, Improving instructions through effectiveness teacher evaluation . National comprehensive center for teacher quality 2008;3(12):1-21.
28. Taheri M, Asadi A, Khoshrang. [Educational Needs Assessment of Faculty Members in GUMS]. JRME 2007; 1(1): 21-28. [Persian]
29. Asadi A, Taheri M, Khoshrang. [Educational Needs Assessment of Faculty members in GUMS; Prriorities-Strategies]. JRME 2011; 3(2): 36-42. [Persian]
30. Shahi A. [Educational Needs Assessment of Academic Members in Hormozgan University of Medical Sciences]. J Med Edu Dev 2014; 7 (16):72-84. [Persian]
31. Dansfahani Z, Javadi M, Zohal M et al. [Training needs assessment of empowerment of faculty members in Qazvin University of Medical Sciences based on regulations of empowerment and increasing the knowledge of faculty members plan]. JMED 2013; 6 (1):3-11. [Persian]
32. Ofoegbu EN. Results of the Needs Assessment Survey of Lecturers for Establishing an Office Of Medical Education In A Medical School In Nigeria. Tropical Journal of Medical Research 2007; 11 (2): 19-25.
ارسال پیام به نویسنده مسئولXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Asadi A, Taheri M, Salari A. The Survey of Educational Needs to Empower Faculties in GUMS. RME. 2016; 8 (2) :37-48
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-318-fa.html

اسدی لویه عطاء اله، طاهری ماهدخت، سالاری ارسلان. نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در زمینه توانمندسازی اساتید. پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1395; 8 (2) :37-48

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-318-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 2 - ( 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education