[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 2 - ( 1395 ) ::
جلد 8 شماره 2 صفحات 49-59 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی راهکار های کاهش شکاف بین دانش نظری با عملکرد بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز
علیرضا خدائی*، معصومه منصوریان، ساسان گنجه ای، هادی عسگری
کارشناس ارشد آموزش پرستاری، بیمارستان شهدا تبریز، کمیته پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. ، khodaei.alireza1986@gmail.com
چکیده:   (8418 مشاهده)

مقدمه: فاصله دانش نظری با مراقبت­های بالینی یکی از مشکلات اساسی در رشته پرستاری است که در جهت رفع آن راهکار­های زیادی ارائه شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی راهکار­های کاهش شکاف بین دانش نظری با عملکرد بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1393 انجام شد.

روش­ ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که بر روی200 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز به روش نمونه­ گیری در دسترس صورت گرفت. ابزار جمع­ آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته ­ای بود که پس از تأیید روایی و پایایی به بررسی راهکار­های کاهش شکاف بین دانش نظری با عملکرد بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری در سه بعد مربی، دانشجو و برنامه­ ریزی آموزشی پرداخت. تجزیه و تحلیل داده ­ها با استفاده از آزمون­های t مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه انجام گردید.

یافته­ها:  میانگین نمره کل کسب شده برای راهکار­های ارائه شده در جهت کاهش شکاف دانش نظری با عملکرد بالینی 0/36±3/75 بود. نتایج نشان داد که در میان عوامل مربوط به مربی، دانشجو و برنامه­ ریزی آموزشی به ترتیب، استفاده از روش­های نوین آموزشی توسط مربیان پرستاری با میانگین نمره 0/98±4/2 ، داشتن علاقه به رشته پرستاری با میانگین نمره 0/74±3/87 و به کار­گیری مربیان با صلاحیت بالینی و علمی در بالین با میانگین نمره 1/07±4/4 به عنوان مهم­ ترین راه کارها عنوان شدند.

نتیجه­ گیری: با توجه به شکاف بین دانش نظری با عملکرد بالینی، اتخاذ راهکار­های مناسب در سه بعد مربی، دانشجو و  برنامه­ ریزی آموزشی در جهت حذف یا کاهش فاصله بین دانش نظری و عملکرد بالینی در رشته پرستاری ضروری به نظر می رسد.

واژه‌های کلیدی: دانش، مراقبت پرستاری، شکاف، دانشجویان پرستاری
متن کامل [PDF 1172 kb]   (2739 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (4833 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: برنامه درسي, برنامه ریزی آموزشی
فهرست منابع
1. Corlett J. The perceptions of nurse teachers, student nurses and preceptors of the theory-practice gap in nurse education. Nurse education today 2000; 20(6): 499-505.
2. Wilson J. Bridging the theory practice gap. Australian Nursing Journal 2008; 16 (4): 25-25.
3. Borneuf AM, Haigh C. The who and where of clinical skills teaching: A review from the UK perspective. Nurse education today 2010; 30 (2):197-201.
4. Morgan R. Using clinical skills laboratories to promote theory–practice integration during first practice placement: an Irish perspective. Journal of Clinical Nursing 2006;15(2): 155-61.
5. Cheraghi MA, Salasli M, Ahmadi F. Factors influencing the clinical preparation of BS nursing student interns in Iran. International Journal of Nursing Practice 2008;14(1): 26-33.
6. Pazokian M, Rassouli M. [Challenges of nursing clinical education in world]. Journal of Medical Education Development 2012; 5 (8): 18-26. [Persian]
7. Salehi S, Abedi HA, Alipour L, Najafipour S, Fatehi N. [Learning activities and clinical nursing services gap and the related factors: a comparative study]. Iranian Journal of Medical Education 2001;1(3): 43-9. [Persian]
8. Dehghan Nayeri N, Nazari AA, Adib-Hajbagheri M, Salsali M, Ahmadi F. [Nurses’ views on productivity and its influencing factors]. Feyz 2005; 8(32): 43-51. [Persian]
9. Maben J, Latter S, Clark JM. The theory–practice gap: impact of professional–bureaucratic work conflict on newly‐qualified nurses. Journal of Advanced Nursing 2006; 55(4): 465-77.
10. Mohammadi B, Valizadeh S, Lak Dizeji S. [The Impact of Teaching on Knowledge, Attitude and Practice of Nursing and Midwifery Instructors in Regard to Clinical Education Effective Behaviors, Tabriz University of Medical Sciences, 2002]. Iranian Journal of Medical Education 2003; 3 (1): 61-9. [Persian]
11. Ajani K, Moez S. Gap between knowledge and practice in nursing. Procedia social and behavioral sciences 2011; 15:3927-31.
12. Heydari A, Alizadeh B, Mazloum S. [The Effect of Preceptorship Program on Clinical Skills of Undergraduate Nursing Students]. Iranian Journal of Medical Education. 2013; 13 (7): 588-600. [Persian]
13. Last L, Fulbrook P. Why do student nurses leave? Suggestions from a Delphi study. Nurse Education Today 2003; 23 (6): 449-58.
14. azarbarzin m, Haghanie F. [Active Learning: An Approach for Reducing Theory-Practice Gap in Clinical Education]. Iranian Journal of Medical Education 2012;11 (9):1179-90. [Persian]
15. Rad M, Khalili H, Rakhshani MH. [Effective clinical teacher in nursing and midwifery in Sabzevar Medical School]. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 2010;17 (4): 287-93. [Persian]
16. Williamson GR, Webb C. Supporting students in practice. Journal of Clinical Nursing 2001;10 (2): 284-92.
17. Upton DJ. How can we achieve evidence‐based practice if we have a theory–practice gap in nursing today? Journal of Advanced Nursing 1999; 29(3): 549-55.
18. Preston L. Making connections with nature: Bridging the theory-practice gap in outdoor and environmental education. Australian Journal of Outdoor Education 2004; 8(1): 12-19
19. Ousey K. Bridging the theory–practice gap? The role of the lecturer/practitioner in supporting pre-registration students gaining clinical experience in an orthopaedic unit. Journal of Orthopaedic Nursing 2000;4(3): 115-20.
20. Hanberg A, Brown SC. Bridging the theory–practice gap with evidence-based practice. The Journal of Continuing Education in Nursing 2006;37(11): 248.
21. Cheek J, Jones J. What nurses say they do and need: implications for the educational preparation of nurses. Nurse Education Today 2003;23(1):40-50.
22. Donaldson I. The use of learning contracts in the clinical area. Nurse Education Today 1992; 12 (6): 431-6.
23. Roshan Essani R, Ali TS. Knowledge and practice gaps among pediatric nurses at a tertiary care hospital Karachi Pakistan. ISRN pediatrics 2011; 2011 (1): 1-8.
24. Hadizadeh F, Firoozi M, Shamaeyan Razavi N. [Nursing and Midwifery Students Perspective on Clinical Education in Gonabad University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education 2005; 5 (1): 70-8.
25. Hughes O, Wade B, Peters M. The effects of a synthesis of nursing practice course on senior nursing students' self-concept and role perception. The Journal of nursing education 1991;30 (2): 69-72.
26. Rahimi A, Ahmadi F. [The Obstacles and Improving Strategies of Clinical Education from the Viewpoints of Clinical Instructors in Tehran’s Nursing Schools]. Iranian Journal of Medical Education 2005; 5 (2): 73-80. [Persian]
27. Nejad Parizi M. Organization and management: from theory to practice. 10th ed. Tehran: Iran Banking Institute; 2007. [Persian]
28. Salehi R, Jafari N, Golshani M, Haghani F. [Determining Educational Objectives and Evaluating Them in Department of Anatomy in Isfahan School of Medicine]. Iranian Journal of Medical Education 2011;10 (5): 850-9. [Persian]
29. Glynn D, Kelsey W, Taylor M, Lynch A, DeLibertis J. Nursing Clinical Instructor Needs Assessment. J Nurs Care 2014; 3(3): 168-71.
30. Cheraghi MA, Salsali M, Safari M. [Ambiguity in knowledge transfer: the role of theory-practice gap]. Iranian journal of nursing and midwifery research 2010;15(4):155. [Persian]
31. Chesser-Smyth PA. The lived experiences of general student nurses on their first clinical placement: A phenomenological study. Nurse Education in Practice 2005; 5(6): 320–27.
32. Kermansaravi F, Navidian A, Imani M. [Nursing students’ views toward quality of theoretical and clinical nursing education: A qualitative Study]. The Journal of Medical Education and Development 2013;7(4): 28-40. [Persian]
33. Dehghani H, Dehghani K, Fallahzadeh H. [The educational problems of clinical field training based on nursing teachers and last year nursing students view points]. Iranian journal of medical education. 2005; 5 (1): 24-33. [Persian]
34. Gillespie M. Student–teacher connection: a place of possibility. Journal of Advanced Nursing 2005; 52(2): 211-9.
35. Salminen L, Minna S, Sanna K, Jouko K, Helena L-K. The competence and the cooperation of nurse educators. Nurse education today 2013; 33(11): 1376-81.
36. Salsali M. Evaluating teaching effectiveness in nursing education: an Iranian perspective. BMC medical education 2005; 5(1) :29.
37. Peterson SJ, Schaffer MA. Service-learning: isn't that what nursing education has always been?. The Journal of nursing education 2001;40 (2): 51-2.
38. De Guzman A, Pablo LA, Prieto RJ, Purificacion VN, Que JJ, Quia P. Understanding the persona of clinical instructors: The use of students’ doodles in nursing research. Nurse education today 2008; 28 (1):48-54.
39. Haghanie F. [Active learning: An approach for reducing theory-practice gap in clinical education]. Iranian Journal of Medical Education 2012;11 (9): 1179-90. [Persian]
40. Jordan S. From classroom theory to clinicalpractice: evaluating the impact of a post-registration course. Nurse Education Today 1998;18(4): 293-302.
41. Heydari A, Soudmand P, Hajiabadi F, Armat M, Rad M. [The causes and solutions of the theory and practice gap from nursing education view point: A review article]. Journal of Medical Education Development 2014;7(14): 72-85. [Persian]
42. Karimi Moonaghi H, Dabbaghi F, Oskouie F, Vehviläinen-Julkunen K. [Learning style in theoretical courses: Nursing students’ perceptions and experiences]. Iranian Journal of Medical Education 2009; 9(1): 41-54. [Persian]
43. bahreini M, Momeni Danaei S, Shahamat S, Khatoni A, Ghodsi S, Hashemi M. The Quality of Educational Services: Gap between Optimal and Actual Status according to Dentistry Students. Iranian Journal of Medical Education. 2012; 11 (7) :685-695. [Persian]
44. Mahdipour Zarea N, Erteghaei V, Fathi Azar E, Safaian R, Fallah E. [The factors involved in integrating theory and practice in nursing from the nurse teachers and students points of view, Tabriz, 2002]. Journal of Babol University Of Medical Sciences 2003; 5 (5):24-8. [Persian]
45. Hemmati maslakpak m, khalilzadeh h. [Nursing Students’ Perspectives on Effective Clinical Education: A Qualitative Study]. Iranian Journal of Medical Education 2012; 11(7): 718-27. [Persian]
46. Dadgaran I, Parvizy S, Peyrovi H. A Global Issue in Nursing Students’ Clinical Learning: The Theory–Practice Gap. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2012; 47: 1713-8.
ارسال پیام به نویسنده مسئولXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khodaei A, Mansourain M, Ganjei S, Asgari H. strategies for decreasing gap Between Theory & Clinical Performance from the Viewpoints of Nursing Students in Tabriz University of Medical Sciences. RME. 2016; 8 (2) :49-59
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-268-fa.html

خدائی علیرضا، منصوریان معصومه، گنجه ای ساسان، عسگری هادی. بررسی راهکار های کاهش شکاف بین دانش نظری با عملکرد بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز. پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1395; 8 (2) :49-59

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-268-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 8، شماره 2 - ( 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education