[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 13، شماره 3 - ( 1400 ) ::
جلد 13 شماره 3 صفحات 17-4 برگشت به فهرست نسخه ها
الگوی مدیریت نوآوری باز در آموزش علوم پزشکی: مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
لیلا میرهادیان* ، حمیدرضا آراسته ، حسن رضا زین آبادی ، حسین عباسیان
گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران ، lm30075@yahoo.com
چکیده:   (934 مشاهده)
مقدمه: تنها تکیه به نوآوری­ های سنتی با مرزهای بسته، برای آموزش علوم پزشکی کافی نیست و نوآوری باز روش ­های نوین مدیریتی را می ­طلبد. هدف این مطالعه، ارائه الگوی مدیریت نوآوری باز در آموزش علوم پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود.
روش­ ها: این پژوهش آمیخته، ابتدا در مرحله کیفی با مصاحبه ­های نیمه ساختاریافته با مدیران دانشگاه علوم پزشکی گیلان، به روش نمونه ­گیری هدفمند و تا رسیدن به حد اشباع نظری انجام شد. سپس با تحلیل محتوای مصاحبه­ ها، مؤلفه­ های مدیریت نوآوری بازشناسایی و بر این اساس، پرسشنامه 35 گویه ­ای طراحی شد که پس از اطمینان از روایی و پایایی آن، به­ منظور تعیین وضعیت مدیریت نوآوری باز در آموزش علوم پزشکی توسط 185تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تکمیل گردید. داده­ ها با استفاده از نرم ­افزار SPSS و آزمون t ­تک نمونه­ ای تحلیل شدند.
یافته ­ها: در مرحله کیفی پژوهش، شش مؤلفه مدیریت دانش، مدیریت راهبردی، مدیریت تغییر در ساختار و فرهنگ سازمانی، مدیریت عوامل محیطی، شبکه­ سازی و مدیریت قوانین مالکیت فکری شناسایی و بر این اساس، الگوی مدیریت نوآوری باز در آموزش علوم پزشکی طراحی شد. یافته ­های کمّی پژوهش نشان داد که تنها مؤلفه­ های مدیریت راهبردی و مدیریت عوامل محیطی به ­ترتیب با میانگین و انحراف­ معیار 0/7±3/1 و 0/9±3/06 اندکی بیش از حد متوسط (3) بوده و سایر مؤلفه­ ها پایین­تر از حد متوسط برآورد شدند.
نتیجه ­گیری: مدیریت نوآوری باز در آموزش علوم پزشکی در اکثر مؤلفه ­های شناسایی شده از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده که توجه جّدی مدیران دانشگاه علوم پزشکی گیلان را به موضوع مدیریت نوآوری­ های آموزشی براساس الگوی باز طلب می­کند.
واژه‌های کلیدی: نوآوری باز، مدیریت نوآوری، آموزش، دانشگاه علوم پزشکی
متن کامل [PDF 636 kb]   (299 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (362 مشاهده)  
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: مدیریت آموزشی
فهرست منابع
1. Aghatbar Rudbari J, Yahyapour Y, Nikbakhsh N, Moaudi S, editors. [The effect of transformation program in medical education system on innovation, change and approach to entrepreneurship in the curriculum of Babol University of Medical Sciences]. The 14th Annual Conference of the Iranian Curriculum Studies Association "Culture and Curriculum"; 2016 Sep; Bu Ali Sina University; 2016.[Persian]
2. Aghatbar Rudbari J, Enayati T, Salehi M. [Transformation Management in the Program of development and Innovation in Medical Science Education: A Survey of Experts' Viewpoints]. Educ Strategy Med Sci 2019; 12 (2) :89-96. [Persian]
3. Ramazanpour Nargesi Q, Davari A, Afrasiabi R, Zargaran Yazd B. [Investigating the effect of internal and external factors on open innovation (Case study: Research centers and the Ministry of Industry and Science)]. Journal of Technology Development Management 2014; 2(1): 29-46. [Persian]
4. Chesbrough H. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Massachusetts, Harvard Business School Press; 2003.
5. Chesbrough H, Vanhaverbeke W. West J. Open Innovation: Researching a new paradigm. USA: Oxford University Press Inc; 2006.
6. Tidd J. Open Innovation Research, Management and Practice. London: Imperial College Press; 2014. [DOI:10.1142/p900]
7. Faezy Razi F, Alimoradian N. [Identification and ranking of effective factors in the implementation of open service innovation (Case study: Ghavamin Bank)]. Industrial Management Journal 2019; 11(2): 329-350. [Persian]
8. Safdari Ranjbar M, Manteghi M, Tavakoli G. [Open innovation; A comprehensive look at key concepts, approaches, trends and success factors]. Roshd-E-Fanavari 2014; 10(40): 17-10. [Persian]
9. Guinan E, Boudreau K . Experiments in open innovation at Harvard medical school. MIT Sloan Management Review 2013; 54 (3): 45-52.
10. Mirbagheri SM, Hariri H. [Presenting an open innovation management model appropriate to the management of research projects (Case study: one of the defense research organizations)]. Quarterly Police Organizational Development 2018; 15(64): 39-66 . [Persian]
11. Mohajerani M, Karimi F, Nadi MA. [Identify the components of open innovation and provide a model for implementing innovation in the university]. Journal of Innovation and Creativity in Human Science 2019; 9(2): 199-226. [Persian]
12. Hossain M, Kauranen I. Open Innovation in SMEs: A Systematic Literatyre Review. Journal of Strategy and Management 2016; 9(1): 58-73. [DOI:10.1108/JSMA-08-2014-0072]
13. Howells J, Ramlogan R, Cheng, SL. Universities in an open innovationsystem: a UK perspective. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research 2012; 18(4): 440-456. [DOI:10.1108/13552551211239483]
14. Striukova L, Rayna T. University-industry knowledge exchange: An exploratory study of Open Innovation in UK universities. European Journal of Innovation Management 2015; 18(4): 471-492. [DOI:10.1108/EJIM-10-2013-0098]
15. Dimitriu R, Lungeanu D, Manescu C, Pantazi M, Mihalas GI. Open Innovation Challenge in Healthcare: Role for Education. Enabling Health Informatics Applications; 2015; 91- 94.
16. Rheaume L, Gardoni M. The challenges facing corporate universities in dealing with open innovation. Journal of Workplace Learning 2015; 27(4), 315-328. [DOI:10.1108/JWL-03-2014-0023]
17. Padilla-Mele'ndez A, Garrido-Moreno A. Open innovation in universities: What motivates researchers to engage in knowledge transfer exchanges? International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research 2012; 18 (4): 417-439. [DOI:10.1108/13552551211239474]
18. Užienė L. Open Innovation, Knowledge Flows and Intellectual Capital. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2015; 213:1057-1062. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.11.525]
19. Huizingh E K. Open innovation: State of the art and future perspectives. Technovation 2011; 31(1): 2- 9. [DOI:10.1016/j.technovation.2010.10.002]
20. Waiyawuththanapoom N, Isckia T, Danesghar F. Ready for Open Innovation or not? An Open Innovation Readiness Assessment Model (OIRAM). InProceedings of The International Conference On Intellectual Capital, Knowledge Management & Organizational Learning; : 2013 Oct 24-25; Washington DC, USA; 2014.
21. Sulaymonov A, Du W. Barriers and influencing factors for open innovation based on literature review and survey. Open Innovation Seminar ISBH 2020; 1- 15.
22. Abulrub A.G, Lee J. Open innovation management: challenges and prospects. Procedia- Social and Behavioral Sciences 2012; 41:130-138. [DOI:10.1016/j.sbspro.2012.04.017]
23. Sivam A, Dieguez T, Ferreira LP, Silva FJ. Key settings for successful Open Innovation Arena. Journal of Computational Design and Engineering 2019; 6(4): 507-515. [DOI:10.1016/j.jcde.2019.03.005]
24. Podmetina D, Soderquist KE, Petraite M, Teplov R. Developing a competency model for open innovation: From the individual to the organisational level. Management Decision 2018; 56(6):1306-1335. [DOI:10.1108/MD-04-2017-0445]
25. Chiaroni D, Chiesa V, Frattini F. The Open Innovation Journey: How firms dynamically implement the emerging innovation management paradigm. Technovation 2011; 31(1):34- 43. [DOI:10.1016/j.technovation.2009.08.007]
26. Manteghi M, Hassanabadi P.[Requirements for transition from innovation to open innovation]. Roshd-E-Fanavari 2015; 12(46):34-26. [Persian]
27. Dąbrowska J. Organizing for open innovation: adding the human element [Dissertation]. Lappeenranta University of Technology; 2018.
28. Lopes CM, Scavarda A, Hofmeister LF, Thome AM,Vaccaro GL. An analysis of the interplay between organizational sustainability, knowledge management, and open innovation. Journal of Cleaner Production 2017; 142:476-88. [DOI:10.1016/j.jclepro.2016.10.083]
29. Mousavi Khatir SJ, Naderi A, Abili K. [The role of knowledge management mechanisms to improve innovation in public universities in Tehran]. Scientific Quarterly, Research on Innovation and Creativity in Humanities 2017; 6(3): 179-212. [Persian]
30. Secundo G, Toma A, Schiuma G, Passiante G. Knowledge transfer in open innovation: A classification framework forhealthcare ecosystems. Business Process Management Journal 2018; 25(1): 144-163. [DOI:10.1108/BPMJ-06-2017-0173]
31. Haapalainen P, Kantola J. Taxonomy of knowledge management in open innovations. Procedia Manufacturing 2015; 3: 688- 695. [DOI:10.1016/j.promfg.2015.07.307]
32. Bican PM, Guderian CC, Ringbeck A. Managing knowledge in open innovation processes: an intellectual property perspective. Journal of Knowledge Management 2017:1-23. [DOI:10.1108/JKM-11-2016-0509]
33. Arciénaga Morales AA, Nielsen J, Bacarini HA, Martinelli SI, Kofuji ST, García Díaz JF. Technology and Innovation Management in Higher Education-Cases from Latin America and Europe. Administrative Science 2018; 8(11): 1- 34. [DOI:10.3390/admsci8020011]
34. Louma M. Managers' perceptions of the strategic role of management development. Journal of Management Development 2005; 24(7): 645-655. [DOI:10.1108/02621710510608777]
35. Bogers M, Chesbrough H, Heaton S, Teece D.J. Strategic Management of Open Innovation: A Dynamic Capabilities Perspective. California Management Review 2019; 62(1): 77- 94. [DOI:10.1177/0008125619885150]
36. Özleblebici Z, ÇETİN Ş. The role of managerial perception within strategic management: an exploratory overview of the literature. Procedia- Social and Behavioral Sciences 2015; 207: 296-305. [DOI:10.1016/j.sbspro.2015.10.099]
37. Ibarra ER, Rueda JA, Arenas AP. Mapping of the Challenges for the Open Innovation Model's Implementation in Service. Journal of Advanced Management Science 2015; 3(4): 354- 361. [DOI:10.12720/joams.3.4.354-361]
38. Pervan S, Al-Ansaari Y, Xu J. Environmental determinants of open innovation in Dubai SMEs'. Industrial Marketing Management 2015; 60- 68. [DOI:10.1016/j.indmarman.2015.05.029]
39. Babaei Farsani M, Amin Doust A, Alidadi AD.[Designing an Open Innovation Model in Small and Medium Enterprises Using Foundation Data Theory (Case Study: Food Industries of Chaharmahal and Bakhtiari Province)]. Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge 2018; 1(2): 95-136. [Persian]
40. Ahmadi A, Kazazi A, Naghizadeh M, Amiri M. [A New Framework for Measuring and Implementing Open Innovation: A Context-Based Approach]. Journal of Technology Development Management 2018; 7(2): 9- 42. [Persian]
41. Davoodi N, Akbari M, Padash H. [Identify and prioritize the factors affecting the success of open innovation in information and communication companies]. Journal of Entrepreneurship Development 2016; 9(2): 239-256. [Persian]
42. Ollila S, Yström A. An investigation into the roles of open innovation collaboration managers. R&D Management 2016; 47(2): 236- 252. [DOI:10.1111/radm.12197]
43. Ahari Laheq A, Badizadeh A, Davari A, Mehrabi J.[Open Innovation Model for Small and Medium Enterprises Based on a Social Interaction Level Approach with Intermediary (Case study: Banking ICT SMEs)]. Social Science Quarterly 2019; 13(1): 151-178. [Persian]
44. Poursadegh N. [Identifying and prioritizing the factors affecting open innovation in the insurance industry (Case study: an insurance company)]. Insurance Research Journal 2018; 2(130): 65- 84. [Persian]
45. Belloso WH. On Innovation. Ther Innov Regul Sci 2020; 54(5): 1068-1075. [DOI:10.1007/s43441-020-00125-3]
46. Haghighat A.[Presenting a model for prioritizing the factors affecting open innovation using Demetel method]. Roshd-E-Fanavari 2018; 13(51): 8-15. [Persian]
47. Zanjirchi SM, Jalilian N, Moeinzadeh MM.[Presenting a Comprehensive Model on Factors Affecting the Success of Open Innovation in terms of Interpretive-Structural Modeling Approach in Yazd University].Higher Education Letter 2019; 11(41): 140-170. [Persian]
48. Huggins, R, Prokop D, Thompson P. Universities and open innovation: the determinants of network centrality. The Journal of Technology Transfer 2020; 45(3):718-57. [DOI:10.1007/s10961-019-09720-5]
49. Khastar H.[Providing a method for calculating the reliability of the coding stage in research interviews]. Methodology of SOCIAL Sciences and Humanities 2010; 15(58):161-174. [Persian]
50. Lichtenthaler U. Open Innovation: Past Research, Current Debates, and Future Directions. Academy of Management Perspectives 2011; 25(1): 75- 93. [DOI:10.5465/amp.25.1.75]
51. West J, Salter A, Vanhaverbeke W, Chesbrough H. Open innovation: The next decade. Research Policy, 2014; 43: 805- 811. [DOI:10.1016/j.respol.2014.03.001]
52. Guertler MR, Michailidou I, Lindemann U. How to assess a company's open innovation situation? Design Science 2016; 2(1): 1-30. [DOI:10.1017/dsj.2016.4]
53. Gassmann O, Enkel E, Chesbrough H. The future of open innovation. R&D Management 2010; 40(3):213- 221. [DOI:10.1111/j.1467-9310.2010.00605.x]
54. Lazzarotti L, Manzini R. Different modes of open innovation: A theoretical framework and an empirical study. International Journal of Innovation Management 2009; 13(4):615- 636. [DOI:10.1142/S1363919609002443]
55. Enayati T, Aqatabar Roudbari J.[A Strategic and Interactive Approach of development and innovation in medical education Program: Synchronizing with Planning Requirements in the Third Millennium.]. Journal of Medicine and Cultivation, 2019; 28(3): 21-34. [Persian]
56. Tidd J, Bessant JR. [Innovation Management: Integrating technological change, market and organization]. Translated by Arasti M, Shaverdi M, Rostami M, Karamipoor A, Mahboobi J, Nilforooshan H, et al others. Tehran. Rasa Publications; 2012. [Persian]
57. De Vries H, Bekkers V, Tummers L. Innovation in the public sector: a systematic review future research agenda. Public Administration, 2016; 94(1): 145- 166. [DOI:10.1111/padm.12209]
58. Lee SM, Hwang T, Choi D. Open innovation in the public sector of leading countries. Management Decision, 2012; 50(1):147- 162. [DOI:10.1108/00251741211194921]
59. Mingaleva Z, Mirskikh I. The protection of intellectual property in educational process. Procedia- Social and Behavioral Sciences 2013; 83:1059-1062. [DOI:10.1016/j.sbspro.2013.06.197]
60. Lašáková A, Bajzíková L, Dedze I. Barriers and drivers of innovation in higher education: Case study-based evidence across ten European universities. International Journal of Educational Development 2017; 55: 69- 79. [DOI:10.1016/j.ijedudev.2017.06.002]
61. Pillar F, Mitra S, Mitra SG. Bringing Open Innovation into Practice. The Routledge Compainion to Innovation Management; 2019. [DOI:10.4324/9781315276670-10]
62. Karimian Z, Farokhi MR. Eight steps in the development of e- learning in the educational transformation and innovation plan of medical universities an overview of an experience. Medicine and Cultivation 2019; 27(2): 101-112.
63. Herzog P. Open and Closed Innovation: Different Cultures for Different Strategies. 2nd ed. Springer Science & Business Media; 2011.
ارسال پیام به نویسنده مسئولXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mirhadyan L, Arasteh H, Zeinabadi H, Abbasian H. Open Innovation Management Model in Medical Sciences' Education:A Case Study of Guilan University of Medical Sciences. RME 2021; 13 (3) :4-17
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-1060-fa.html

میرهادیان لیلا، آراسته حمیدرضا، زین آبادی حسن رضا، عباسیان حسین. الگوی مدیریت نوآوری باز در آموزش علوم پزشکی: مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان. پژوهش در آموزش علوم پزشكي 1400; 13 (3) :17-4

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-1060-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 13، شماره 3 - ( 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education