:: دوره 7، شماره 2 - ( 1394 ) ::
جلد 7 شماره 2 صفحات 61-68 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در استفاده از منابع اطلاعاتی الکترونیکی
اسماعیل فرزانه، فیروز امانی*، رقیه تفرجی، میرحسین آقایی
گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران ، f.amani@arums.ac.ir
چکیده:   (19827 مشاهده)

  مقدمه: پایگاه­های اطلاعاتی الکترونیکی یکی از مهم­ترین منابع کسب اطلاعات عل می بوده و استفاده از این منابع در هر دانشگاه از شاخص­های مهم توسعه آن دانشگاه محسوب می­شود. این مطالعه با هدف تعیین سطح آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در استفاده از منابع اطلاعاتی الکترونیکی انجام شد.

  روش­ها: در این مطالعه توصیفی - مقطعی تعداد 250 نفر از دانشجویان رشته­های پزشکی، پیراپزشکی، بهداشت و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 92 با روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب و میزان آگاهی و اطلاعات آن­ها از منابع اطلاعاتی تحت وب توسط پرسشنامه محقق ساخته که روایی بر اساس اخذ نظرات افراد صاحب نظر و اساتید تخصصی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تایید گردید. داده­های جمع آوری شده با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی ( فراوانی، درصد، میانگین) و آمار استنباطی(آزمون کای دو) و از طریق نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند .

  یافته­ها: یافته­ها نشان داد که 65 درصد افراد شرکت کننده با کتابخانه دیجیتالی آشنایی نداشتند. میزان آگاهی کلی دانشجویان با منابع اطلاعاتی حدود 5/46 درصد بود. بیشترین بانک اطلاعاتی لاتین مورد استفاده EBSCO با 4/36 درصد و بیشترین بانک اطلاعاتی فارسی مورد استفاده SID با 4/26 درصد بود. بین رشته­های مختلف تحصیلی از لحاظ میزان استفاده از منابع اطلاعاتی اختلاف معنی­داری مشاهده نشد.

  نتیجه­گیری: نتایج نشان داد که میزان آگاهی دانشجویان در استفاده از منابع اطلاعاتی الکترونیکی موجود در دانشگاه در سطح پایین قرار داشت. برنامه ریزی برای تشویق دانشجویان جهت استفاده بیشتر و بهتر از این منابع ضروری می­باشد.

واژه‌های کلیدی: آگا هی، منابع اطلاعاتی، اینترنت، دانشگاه
متن کامل [PDF 216 kb]   (2385 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (1895 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت پژوهشXML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 7، شماره 2 - ( 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها