پژوهش در آموزش علوم پزشکی- اطلاعات تماس
آدرس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 نشانی دفتر مجله: رشت ،بلوار امام خمینی(ره)، روبروی هتل پردیس ، ساختمان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، طبقه سوم، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، کدپستی : ۹۴۷۵۵-۴۱۸۸۷

  تلفن:۰۱۳۳۳۳۴۶۶۴۹   داخلی ۳۱۳

دورنگار : ۳۳۳۲۸۸۴۳-۰۱۳

پست الکترونیکی: edcjourgums.ac.ir

edcjourgmail.com

وب سایت ارسال مقاله: http://rme.gums.ac.ir

وب سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی: http:// www.edc.gums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه پژوهش در آموزش علوم پزشکی:
http://rme.gums.ac.ir/find.php?item=1.57.17.fa
برگشت به اصل مطلب