پژوهش در آموزش علوم پزشکی- اطلاعات تماس
آدرس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 نشانی دفتر مجله: رشت ،بلوار امام خمینی(ره)، روبروی هتل پردیس ، ساختمان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، طبقه سوم، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، کدپستی : 94755-41887

  تلفن: 8-33345307-013  داخلی 313

دورنگار : 33328843-013

پست الکترونیکی: edcjour@gums.ac.ir

 edcjour@yahoo.com

edcjour@gmail.com

وب سایت ارسال مقاله: http://rme.gums.ac.ir

وب سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی: http:// www.edc.gums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه پژوهش در آموزش علوم پزشکی:
http://rme.gums.ac.ir/find.php?item=1.57.17.fa
برگشت به اصل مطلب