پژوهش در آموزش علوم پزشکی- اخبار نشریه
انگلیسی شدن فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به اطلاع می رساند فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی  به  زبان انگلیسی و با عنوان Research in Medical Education منتشر خواهد شد. در ضمن دریافت مقالات در حال حاضر به زبان فارسی می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه پژوهش در آموزش علوم پزشکی:
http://rme.gums.ac.ir/find.php?item=1.43.43.fa
برگشت به اصل مطلب