پژوهش در آموزش علوم پزشکی- درباره نشریه
فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 فصلنامه پژوهش در آموزش علوم پزشکی که توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی گیلان منتشر می‌شود هدف آن ارتقای دانش اعضای هیئت علمی ، محققین و سایر علاقمندان امر آموزش توسط انتشار جدیدترین مطالعات علمی در زمینه آموزش پزشکی می باشد .

 

نشانی مطلب در وبگاه پژوهش در آموزش علوم پزشکی:
http://rme.gums.ac.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب