[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 12، شماره 1 - ( 1399 ) ::
جلد 12 شماره 1 صفحات 62-69 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان رضایت دانشجویان رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از رشته تحصیلی و دیدگاه آن ها نسبت به آینده شغلی
مالک بیک خورمیزی ، فاطمه سعیدی خلیلی ، فهیمه خرمی جنت آبادی ، مریم هادوی*
گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران ، hadavimaryam@yahoo.com
واژه‌های کلیدی: رﺿﺎیت، دانشجو، اتاق عمل، رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، آینده شغلی
متن کامل [PDF 470 kb]   (524 دریافت)     |   چکیده (HTML)  (3032 مشاهده)
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سنجش و ارزشيابي
متن کامل:   (941 مشاهده)
مقدمه
مؤسسات آموزش عالی و مراکز علمی دانشگاهی به ­دلیل این­که مسئولیت پذیرش و تربیت دانشجو در رشته­ های مختلف را بر عهده دارند از مهم ­ترین عوامل رشد و توسعه کشور محسوب می­ شوند (1،2). از سوی دیگر، تأمین و حفظ سلامت افراد جامعه نقش ویژه ­ای در توسعه اقتصادی اجتماعی جوامع دارد و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی درمانی از عوامل مهم توسعه­ یافتگی کشور محسوب می­ شود. بنابراین توجه به چـگونگی تربیت نیروی انسانی مـورد نیـاز جهت اداره و انجام خدمات بهداشتی درمانی از اهمیت ویژه ­ای برخوردار است (3). تربیـت فـارغ ­التحصیـلانی کـارآمد، مسـتعد و عـلاقه­ مند از اولویت­ های آموزشی وزارت بهداشت و نظام آمـوزشی محسوب می­ شود. دانشکده های پیراپزشکی، به ­عنوان یکی از محیط­ های یادگیری خدمات بهداشتی درمانی، بایستی امکانات لازم برای تغییرات مثبت و سازنده در نگرش دانشجویان را فراهم آورند تا باعث تشویق و ایجاد رغبت بیشتر، یادگیری پایدار و مستمر گردند. در تحقیقی که جهت بررسی میزان رضایت‌ دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل نسبت به رشته تحصیلی انجام شد، 3/91 درصد از دانشجویان رضایت­مندی خود را از رشته تحصیلی اعلام کرده بودند و عواملی که بیشترین تأثیر را بر میزان رضایت‌مندی دانشجویان از رشته تحصیلی داشتند، "موقعیت اجتماعی مناسب" و "علاقمندی به دروس بالینی" ذکر شده بود (4).
پژوهش ­ها نشان می­ دهند آموزش ­هایی که به دانشجویان داده می­ شود با نیازهای جامعه مطابقت ندارند. هر ساله شاهد هستیم که به دلیل نارضایتی از رشته تحصیلی، تعداد زیادی از دانشجویان از ادامه تحصیل منصرف می­ شوند و یا ناامیدانه ادامه تحصیل می­ دهند (6، 5). با شناخت عوامل مرتبط با رضایت دانشجویان از رشته تحصیلی می­ توان اقداماتی را جهت اصلاح خط مشی، تغییر در برنامه های آموزشی، ظرفیت پذیرش دانشجو، نحوه برگزاری کارآموزی و کارورزی به کاربست (7). باید توجه داشت که دانشجویان رشته­ های علوم پزشکی، نسبت به دانشجویان دیگر، برای حضور مؤثر در این حرفه، واحدهای عملی و بالینی بیشتری را می­ گذرانند؛ لذا کمبود دانشجویانی که با انگیزه و انتخاب آگاهانه به این رشته ­ها وارد شده باشند، می­ تواند منجر به افت کیفیت آموزش بالینی در این رشته­ ها شود. نتایج مطالعه هادوی و همکار، بر روی دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان نشان داد که رضایت دانشجویان هوشبری از رشته تحصیلی، نسبتاً خوب و نگرش آن­ها مثبت گزارش شد. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش امکانات و تجهیزات آموزشی، ارتقاء آگاهی دانشجویان نسبت به رشته هوشبری قبل از انتخاب رشته و ایجاد شرایطی به منظور افزایش فرصت­های شغلی در جهت افزایش میزان رضایت و علاقه به ادامه تحصیل در این رشته مؤثر است (8). نتایج مطالعه شهریاری و همکاران بر روی دانشجویان پیراپزشکی ارتش نشان داد که دانشجویان علوم آزمایشگاهی بیشترین رضایت و رشته اتاق عمل بیشترین نارضایتی را از رشته تحصیلی خود ابراز کرده ­اند. عدم امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر و نداشتن درآمد متناسب با حجم کاری از مهم­ترین علل این نارضایتی­ ها ذکر شده است (9). عبدالله ­زاده و همکاران در مطالعه ­ای به بررسی نگرش دانشجویان اتاق عمل نسبت به رشته تحصیلی خود پرداختند. بر اساس نتایج مطالعه آنان، نگرش 8/51 درصد از دانشجویان اتاق عمل به رشته تحصیلی خود مثبت بود (10). با درنظر گرفتن این نکته که هرگونه کمبود و نارسایی در حرفه تکنولوژی جراحی (اتاق عمل)، مستقیماً بر روی کیفیت و کمیت مراقبت­ های بهداشتی و در نهایت سلامت افراد و جامعه تأثیر می ­گذارد (11) و با درنظر گرفتن این موضوع که مطالعه مشابه ی در این مورد بر روی دانشجویان رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام نشده است، بر آن شدیم تا با بررسی میزان رضایت دانشجویان اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی رفسنجان از رشته تحصیلی و دیدگاه آن­ها نسبت به آینده شغلی، این مهم را مورد توجه قرار دهیم.
روش ­ها
در این مطالعه توصیفی در سال 1398 بر روی کلیه دانشجویان رشته اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی رفسنجان ورودی سال­های 94، 95 و 96 (75 نفر) به روش سرشماری انجام گرفت. ابزار جمع ­آوری اطلاعات، پرسشنامه دو قسمتی بود که در قسمت اول، اطلاعات مربوط به مشخصات دموگرافیک (سن، سال ورود به دانشگاه، جنسیت، وضعیت تأهل، سهمیه قبولی، محل سکونت، معدل کل و سابقه انصراف از تحصیل) و قسمت دوم پرسشنامه­ ای بود که در مطالعات مشابه استفاده شده است (13-12،8). پرسشنامه شامل 28 سؤال شامل: میزان رضایت دانشجویان (9 سؤال)، عوامل مؤثر بر رضایت از رشته تحصیلی (13 سؤال) و دیدگاه دانشجویان نسبت به آینده شغلی (6 سؤال) براساس پاسخ­گویی به پنج گزینه خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم به ترتیب از 1 تا 5 امتیاز بود. در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رضایت­مندی امتیاز 2-1 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺪم رﺿﺎیت، 3- 01/2 رضایت نسبی، 4- 01/3 رﺿﺎیت زیاد و 5- 01/4 رﺿﺎیت ﺧﯿﻠﯽ زیاد درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﭘﺎیایی و روایی پرسشنامه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪه و ﺿﺮیب آﻟﻔﺎی کرونباخ سؤالات 7/0 تا 94/0 ذﮐﺮ ﮔﺮدیﺪه اﺳﺖ (16-14، 4).
این مطالعه پس از کسب مجوز از کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه (کد اخلاق IR.RUMS.REC.1398.069) و هماهنگی با مدیر گروه اتاق عمل انجام شد. ﺑﺮای رﻋﺎیت ﻧﮑﺎت اﺧﻼﻗﯽ، کلیه ﭘﺮﺳشنامهﻫﺎ ﺑﯽﻧﺎم ﺑﻮده و ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗﮑﻤﯿﻞ یا ﻋﺪم ﺗﮑﻤﯿﻞ آن اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻨﺪ. اطلاعات توسط پژوهشگر در محل کارآموزی دانشجویان پس از ارائه توضیحاتی پیرامون چگونگی نحوه تکمیل پرسشنامه، جمع ­آوری گردید. دانشجویانی که عدم رضایت خود را اعلام می­ نمودند و دانشجویان مهمان یا انتقالی، از مطالعه خارج شدند. داده­ ها با استفاده از آماری توصیفی (درصد، تعداد، میانگین، انحراف معیار، رسم جدول و نمودار) و آزمون­ های تحلیلی (t-test، Anova و مجذور کای) از طریق نرم افزار آماری SPSS.Ver.20 تجزیه و تحلیل شدند (مقادیر 05/0 > p  معنی­ دار درنظر گرفته شد).
 یافته ­ها
تعداد کل شرکت­ کنندگان در مطالعه 75 نفر بود که از این تعداد 24 نفر (32 درصد) ورودی سال 1394، 16 نفر (3/21 درصد) ورودی سال 1395 و 35 نفر (7/46 درصد) ورودی سال 1396 بودند. از کل دانشجویان تحت بررسی، 47 نفر (7/62 درصد) دختر و 28 نفر (3/37 درصد) پسر بودند. میانگین و انحراف معیار سن دانشجویان 12/1±64/20 سال و میانگین و انحراف معیار معدل کل دانشجویان 24/1±72/16 محاسبه گردید (دانشجویان ورودی 1394، 1395و 1396 به ترتیب 50/1±38/16، 16/1±57/16 و 99/0±08/17). نتایج نشان داد که  67 نفر از دانشجویان (3/89 درصد)، مجرد و 64 نفر (3/85 درصد) در خوابگاه سکونت داشتند. همچنین نتایج نشان داد که سهمیه 3 نفر (4 درصد)، 21 نفر (28 درصد) و 14 نفر (7/18 درصد) از دانشجویان به ترتیب سهمیه قبولی منطقه 1، 2 و 3 اعلام و2 نفر (7/2 درصد) از آنان نیز از سایر سهمیه ­ها بودند و همچنین 35 نفر نیز سهمیه خود را مشخص نکردند. داشتن سابقه انصراف از تحصیل، در 2 نفر از دانشجویان (7/2 درصد) مثبت بود.
میزان رضایت دانشجویان رشته اتاق عمل در مطالعه حاضر با میانگین و انحراف معیار 77/0±53/3 در محدوده رضایت زیاد قرار داشت. رضایت دانشجویان از رشته تحصیلی برحسب سن، جنسیت، وضعیت تأهل، معدل کل، سابقه انصراف از تحصیل و محل سکونت اختلاف معنی­داری نداشت ولی برحسب سهمیه قبولی در کنکور اختلاف معنی­ داری داشت (048/0=p). نمودار شماره یک میزان رضایت دانشجویان اتاق عمل از رشته تحصیلی را نشان می ­دهد.

در جدول شماره یک میانگین و انحراف معیار نمره دانشجویان رشته اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی رفسنجان به سؤالات سنجش رضایت­مندی از رشته تحصیلی برحسب سال ورود به دانشگاه مقایسه شده است. بیشتر دانشجویان اعلام کرده بودند که درصورت شرکت مجدد در کنکور این دانشگاه را انتخاب خواهند نمود و در فکر انصراف از تحصیل نیستند.

باتوجه به نتایج جدول شماره یک، آزمون مجذور کای نشان داد بین سال ورود به دانشگاه و افزایش علاقه­مندی به رشته تحصیلی بعد از ورود به دانشگاه اختلاف معنی­ داری وجود دارد. میزان تأثیر ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ رضایت از رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از نظر دانشجویان رشته اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی رفسنجان در سال 1398 در جدول شماره دو آورده شده است.

همان­گونه که از نتایج جدول شماره دو مشخص است نحوه تدریس دروس تئوری تخصصی مهم ­ترین عامل در رضایت دانشجویان از رشته تحصیلی است درحالی که 52 درصد از دانشجویان (39 نفر) عنوان کردند آزمون مجذور کای نشان داد عملکرد مدیر گروه کم­ترین تأثیر را در ایجاد رضایت از رشته تحصیلی داشته است. عوامل مؤثر بر ایجاد رضایت از رشته تحصیلی برحسب وضعیت تأهل، سن، جنسیت، معدل دیپلم، سهمیه قبولی و محل سکونت اختلاف معنی­ داری نداشتند. ولی افزایش مهارت بالینی در حیطه اجرایی برحسب سابقه انصراف از تحصیل اختلاف معنی­دار نشان داد که میانگین و انحراف معیار نمره دانشجویان دارای سابقه انصراف از تحصیل و دانشجویان بدون سابقه انصراف از تحصیل به ترتیب 00/0±00/2 و 92/0±73/3، 009/0=p  می­ باشد. دیدگاه دانشجویان اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی رفسنجان نسبت به آینده شغلی در جدول شماره سه آمده است.
دیدگاه دانشجویان نسیت به آینده رشته تحصیلی با میانگین و انحراف معیار 68/0±52/3 (از 5 نمره)، مثبت ارزیابی شد. از نظر داﻧﺸﺠﻮیﺎن اتاق عمل، ﻣﻬﻢﺗﺮین ﻋواﻣل ایجادکننده نگرش مثبت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آینده ﺷﻐﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ و درجه اهمیت رشته برای توسعه کشور ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد (001/0>p) و از این نظر اختلاف معنی­ داری برحسب متغیرهای دموگرافیک وجود نداشت.
 بحث و نتیجه­ گیری
انتخاب آگاهانه و علاقه به رشته تحصیلی از مؤلفه­ های مهم تربیت نیروی انسانی متخصص، به ویژه در حوزه سلامت است. حفظ و ارتقای سلامت جامعه، نیازمند وجود افرادی است که به­ صورت آگاهانه و با انگیزه رشته مورد نظر خود را انتخاب کرده باشند و نسبت به رشته و آینده شغلی آن نگرش مثبت داشته باشند. در مطالعه حاضر، میزان رضایت دانشجویان رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در محدوده رضایت زیاد قرار داشت و برحسب سن، جنسیت، وضعیت تأهل، معدل کل، سابقه انصراف از تحصیل و محل سکونت اختلاف معنی­داری وجود نداشت. نتایج مطالعه مهرابیان و همکاران نشان داد که بیش از 70 درصد داﻧﺸﺠﻮیان رﺷﺘﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎه علوم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﯿﻼن از رشته تحصیلی ﺧﻮد راﺿﯽ هستند (1). همچنین مطالعه هادوی و همکار نشان داد که میزان رضایت دانشجویان رشته هوشبری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در حد متوسط (8) می ­باشد. درحالی که مطالعه معراجی و همکاران بیانگر نگرش 5/29 درصد از دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به رشته تحصیلی مثبت بود (17). در مطالعه حکیم  نیز 1/81 درصد دانشجویان ﭘﺮﺳﺘﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻨﺪی ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز از رشته تحصیلی اعلام عدم رضایت کردند (15). تفاوت در محیط آموزشی، ابزار و تجهیزات آموزشی، خصوصیات مربی و دانشجو، امکان یا عدم امکان ادامه تحصیل و نگرش در مورد آینده شغلی را می­توان از علل تفاوت نتایج در مطالعات مختلف ذکر نمود.
نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن بود که بیشتر دانشجویان درصورت شرکت مجدد در کنکور این دانشگاه را انتخاب خواهند نمود و در فکر انصراف از تحصیل نیستند. در مطالعه هادوی و همکار، 3/8 درصد از دانشجویان (8) و در مطالعه ­ای که بر روی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه بابل 4/9 درصد از دانشجویان به ­طور مکرر به انصراف از تحصیل فکر می ­کردند (4). ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺎدیر ذﮐﺮ ﺷﺪه درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از داﻧﺸﺠﻮیﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد وﻟﯽ می­ توان ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب، اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و دور از ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و اﻃﺮاﻓﯿﺎن، در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ هرچه بیشتر ایﻦ ﻣﻘﺎدیر ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ.
در مطالعه حاضر بین سال ورود به دانشگاه و افزایش علاقه­ مندی به رشته تحصیلی بعد از ورود به دانشگاه اختلاف معنی­ دار وجود داشت. بدین معنی که با گذشت زمان از میزان علاقه­ مندی دانشجویان رشته اتاق عمل نسبت به رشته تحصیلی کاسته­ شده بود. براساس یافته ­های مطالعه معراجی نیز با افزایش سال­ های تحصیل دانشجویان، دیدگاه آن­ها نسبت به آینده شغلی خود منفی می­ شد (17). امانی در مطالعه خود به این نتیجه رسید که دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در ابتدای ورود به دانشگاه از رشته خود رضایت داشتند اما در مراحل پایانی تحصیل، از رشته خود ناراضی بودند (18). انتخاب رشته بدون آگاهی قبلی، تصور مبهم در مورد آینده شغلی، مشاهده برخوردهای متفاوت با دانشجویان رشته ­های مختلف در محیط دانشگاه و درنتیجه احساس سرخوردگی درونی در مقایسه خود با دانشجویان سایر رشته­ ها ممکن است از علل کاهش علاقه دانشجویان به رشته تحصیلی در طی زمان باشد.
همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نحوه تدریس دروس تئوری تخصصی، مهم­ترین عامل رضایت دانشجویان از رشته تحصیلی بود درحالی که بیشتر دانشجویان عنوان کردند عملکرد مدیر گروه کم­ترین تأثیر را در ایجاد رضایت از رشته تحصیلی داشته است. در بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد رضایت از رشته تحصیلی برحسب وضعیت تأهل، سن، جنسیت، معدل دیپلم، سهمیه قبولی و محل سکونت اختلاف معنی­ داری مشاهده نشد. در مطالعه هادوی و همکار، داﻧﺸﺠﻮیان رشته هوشبری از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪیر ﮔﺮوه رضایت کامل داشتند و ﺗﺪریس دروس ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﺌﻮری و ﻣﺤﺘﻮای ﻋﻠﻤﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ از ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮیان ﻣﺜﺒﺖ و ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ذﮐﺮ ﮔﺮدید (8). در ﺗﺤﻘﯿق سنایی­ نسب که به منظور بررسی میزان رضایت داﻧﺸﺠﻮیان ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺪیﺮیﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽدرﻣﺎﻧﯽ از رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ انجام شد، اکثر داﻧﺸﺠﻮیﺎن از دروس اﺻﻠﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ و از ﻧﺤﻮه ﺗﺪریﺲ اﺳﺎﺗﯿﺪ رضایت داشتند (14) ولی نتایج مطالعه حکیم نشان داد که اﮐﺜﺮ داﻧﺸﺠﻮیان از ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش ﻧﻈﺮی اساتید ناراضی بودند (15). تفاوت در میزان رضایت از رشته می ­تواند ناشی از تفاوت محیط­ های آموزشی، برنامه­ های آموزشی، گروه­ های آموزشی، تعداد اعضای گروه آموزشی و مدرک تحصیلی و احتمالاً سابقه کار اساتید باشد.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ﻣﻬﻢﺗﺮین ﻋواﻣل ایجادکننده نگرش مثبت ﺑﻪ آیﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ، اﻣﮑﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ و اهمیت رشته برای توسعه کشوراست. درحالی­که دانشجویان هوشبری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، اﻣﮑﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را حائز ﺑﯿﺸﺘﺮیﻦ اﻫﻤﯿﺖ می­ دانستند (8). ولی در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﮐﺴـﺐ ﺷـﻐﻞ آﺑﺮوﻣﻨـﺪ از ﻧﻈـﺮ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ مهم ترین ﻋﻠﺖ اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸـﺠﻮیان ذﮐــﺮ ﺷــﺪه اﺳــﺖ (20-19). در مطالعه معراجی 7/32 درصد دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت نسبت به آینده شغلی خود نگرش مثبت داشتند (17). همچنین مطالعه فرجی نشان داد که 3/79 درصد دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نسبت به آینده شغلی خود امیدوارند (13). اﺧــﺘﻼف ﻣﻮﺟــﻮد در ﻧﺘــﺎیج ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺧﺘﻼف در رﺷﺘﻪﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ و ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﻓﻀﺎی ﮐﺎری داﻧﺸﺠﻮیﺎن مربوط داﻧﺴﺖ.
در این ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، رﺿﺎیﺖ داﻧﺸﺠﻮیان اتاق عمل از رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در حد زیاد و نگرش آن­ها به آینده شغلی مثبت بود. ﻣﻬﻢﺗﺮین ﻋواﻣل ایجادکننده نگرش مثبت ﺑﻪ آینده ﺷﻐﻠﯽ اﻣﮑﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ و اهمیت رشته برای توسعه کشور ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد. اﻓـﺰایﺶ اﻣﮑﺎﻧـﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات آﻣﻮزﺷﯽ، تعامل بیشتر دانشجویان با مدیر گروه و کاربرد دروس تئوری در بالین، جهت اﻓﺰایﺶ رﺿﺎیت و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ایﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
مطالعه حاضر همانند سایر مطالعات پژوهشی دارای محدودیت­ هایی است. یکی از کاستی­ های این مطالعه استفاده از پرسشنامه و جمع­ آوری اطلاعات با استفاده از سیستم خودگزارش­ دهی بود این روش، از دقت پاسخ­ دهی شرکت ­کنندگان می­ کاهد. عدم وجود سؤال باز از دیگر محدودیت­ های این پژوهش بود که امیدواریم این نقص در پژوهش ­های آینده برطرف گردد و  نتایج دقیق­ تر و عمیق­ تری بدست آید.
 قدردانی
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﻣﯽداﻧﻨﺪ از ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎن ﺑﻪ جهت ﺗﺼﻮیب و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰیﻨﻪ ایﻦ ﻃﺮح و از ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮیﺎن رشته اتاق عمل ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳشنامه­ ها و اﻧﺠﺎم اینﻣﻄﺎﻟﻌﻪ یاری ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﺎیند.
 
فهرست منابع
1. Mehrabian F, Dadash Khah Z, Karimi Z. [Attitude of environmental health students toward their discipline and future career in Gilan University of Medical Science [. Research in Medical Education 2012; 4 (1): 43-8. [Persian] [DOI:10.18869/acadpub.rme.4.1.43]
2. Faday Gh, Hasanzadeh Samand H. [Scientific productivity of the faculty of Tabriz University during 2003-2008]. J Public Library 2011; 16 (2): 157-75. [Persian]
3. Ghanbary S, Rezghi shirsavar H, Ziaee MS, Mosleh M. [Evaluating the Effectiveness of Virtual Education on Health Care Management Students]. Journal of Healthcare Management 2019; 10 (2): 49-60. [Persian]
4. Seifi S, Sum Sh. [Comparison of dental students consent towards their educational line in clinical and basic science course]. Biannual Journal of Medical Education Development Center, Babol Univ Med Sci 2015; 3 (2); 38-45. [Persian]
5. Zarafshani K, Sharafi L, Binaian A, Malekhosseini A, Norouzi M. [Determining factors that influence Dropout Rates in Agricultural College at Razi University]. Research and Planning in Higher Education 2016; 22 (1): 19-43. [Persian]
6. Jamali HA, Ghalenoei M. [Attitudes of Environmental Health and Occupational Health Students toward Their Discipline and Future Career in Qazvin University of Medical Sciences in 2012]. Iranian Journal of Medical Education 2013; 13 (7): 541-50. [Persian]
7. Rejali M, Mostajeran M, Lotfi M. [Health student an attitude towards their field of study and future career in health faculty of Isfahan University of medical sciences-2008]. Health System Research 2010; 6 (1):106-15. [Persian]
8. Hadavi M, Esmaili S. [The Satisfaction Rate of the Anesthesia Students about their Educational Field and their Attitude towards Future Job Perspectives in 2012]. JRUMS 2014; 13 (7): 609-18. [Persian]
9. Shahriary AR, Sadeghi M, Hosseini M, Jamili M. [A survey of Army paramedical student's satisfaction about their field-year 2007]. J Army Uni2008, 3 (1): 44-6. [Persian]
10. Abdollahzadeh F, Lotfi M, Mirza Aghazadeh A,Etebari Asl Z. [Attitude of Operating Room Students towards their Field of Study]. IJN 2014; 27 (90 And 91): 65-72. [Persian] [DOI:10.29252/ijn.27.90.91.65]
11. Jolaee S, Mehrdad N, Bahrani N. [The investigation of nursing students' opinions about their profession and the reasons for its withdrawal in medical scienses universities in Tehran]. Iranian Journal of Medical Education 2006; 1 (1): 21-8. [Persian]
12. Hedayati Z, Seifi N, Hekmatfar S, Badakhsh S. [Attitudes of Shiraz Dental students toward their discipline and future career]. Iranian Journal of Medical Education 2012; 12 (3 (41)): 176-83. [Persian]
13. Faraji Khiavi F, Valipoor A, Khademi M. [A study on students' expectations of academic field and their attitude to prospecting job among school of health students at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences: 2014]. Educational Development of Jundishapur 2015: 6 (1): 43-51. [Persian]
14. Sanaei Nasab H, Rashidi Jahan H, Tavakoli R, Delavari AAR, Rafati H. [Amount of "healthtreatment services management" bachelor students' satisfaction from their educational field]. Educ Strategy Med Sci 2010; 3 (1): 13-6. [Persian]
15. Hakim A.[Factors affecting satisfaction of nursing students of nursing major]. JNE 2013; 2 (2): 10-20. [Persian]
16. Memarpour M, Bazrafkan L, Mosavi E, Vossoughi M. [Factors Influencing Dental Students' Choice of Discipline]. Iranian Journal of Medical Education 2013; 13 (4): 260-9. [Persian]
17. Meraji M, Safaei F, Shojaee SH, Mousavi Poor R, Mahmoodian SS. [Health information technology students' satisfaction for their field of study and career prospect]. J Mod Med Info Sc 2018; 4 (2): 8-17. [Persian]
18. Amani F, Azmmon A.[Health information technology students 'attitudes towards their academic field and future career]. 17th National Congress of Medical Science Education and Shahid Motahari Festival; 2016 Apr 29- May 1. Tehran. Iran: Ministry of Health; 2016. [Persian]
19. Khami MR, Murtomaa H, Jafarian M, Vehkalahti MM, Virtanen JI. Study motives and career choices of Iranian dental students. Med Princ Pract 2008; 17 (3): 221-6. [DOI:10.1159/000117796]
20. Baharvand M, Moghaddam EJ, Pouretemad H, Alavi K. Attitudes of Iranian dental students toward their future careers: an exploratory study. J Dent Educ 2011; 75 (11): 1489-95.
ارسال پیام به نویسنده مسئولXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Beik Khourmizi M, Saidi F, Khorrami F, Hadavi M. Evaluation of Operating Rooms students’ satisfaction about their Field of Study and Views on Job Future. RME. 2020; 12 (1) :62-69
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-895-fa.html

بیک خورمیزی مالک، سعیدی خلیلی فاطمه، خرمی جنت آبادی فهیمه، هادوی مریم. بررسی میزان رضایت دانشجویان رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از رشته تحصیلی و دیدگاه آن ها نسبت به آینده شغلی. پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1399; 12 (1) :62-69

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-895-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 12، شماره 1 - ( 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education