:: دوره 12، شماره 1 - ( 1399 ) ::
جلد 12 شماره 1 صفحات 51-44 برگشت به فهرست نسخه ها
برنامه های درسی آموزش مدیریت پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد: بررسی تطبیقی دانشگاه‌های ایران و دانشگاه UC Davis کالیفرنیا
فرشته مظهری آزاد ، محسن ادیب حاج باقری* ، نجمه شریفی
مرکز تحقیقات پرستاری تروما، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران ، adib1344@yahoo.com
چکیده:   (2886 مشاهده)
مقدمه: ارزشیابی در آموزش عالی به ­منظور ارتقای کیفیت برنامه­ های درسی در دهه­ های اخیر مورد توجه برنامه ریزان درسی قرار گرفته است. مقایسه برنامه ­های موجود با برنامه ­های مشابه در دانشگاه ­های برتر جهان با رویکرد تطبیقی یکی از روش ­های مورد استفاده در ارزیابی برنامه ­ها می­ باشد. هدف این مطالعه مقایسه برنامه­ های درسی آموزش مدیریت پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه‌های ایران و دانشگاه UC Davis کالیفرنیا بود.
روش‌ها:مطالعه مقایسه­ ای حاضر با استفاده از رویکرد توصیفی- تطبیقی در سال 1397 انجام شد و اطلاعات موردنیاز در مورد  برنامه ­های درسی آموزش مدیریت پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد با جستجوی اینترنتی و کلید واژه ­های پرستاری، پرستار، آموزش پرستاری، برنامه درسی، UC Davis و ایران جمع آوری گردید و با استفاده از الگوی بردی (Bereday) و در چهار مرحله توصیف، تفسیر، هم­جواری و مقایسه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که در هر دو برنامه از روش­ های مشابه جهت آموزش تئوری و بالینی استفاده شده است با این تفاوت که روش­ های یادگیری و یاددهی از طریق همسالان، آموزش از راه دور و پرسپتورشیپ در دانشگاه UC Davis به چشم می ­خورد. وظایف شغلی مطرح ­شده برای دانش­ آموختگان در برنامه آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت ایران و یوسی­دیویس نیز مبین این مطلب بود که وظایف "مدیریت- رهبری" در هر دو برنامه مشابه می­ باشد ولی باتوجه به محتوی آموزشی، برنامه ایران بیشتر بالینی بوده و محوریت اصلی آن مدیریت، رهبری و سیاست­ گذاری در امور بالینی است. درحالی­که در دانشگاه UC Davis آمادگی پرستاران برای نقش­ های رهبری در نظام مراقبتی و اعضای هیات­ علمی در دانشکده ­ها و پرستار متخصص در سطح جامعه می ­باشد.
نتیجه گیری: دانشگاه ­های ایران به جنبه عملی و بالینی رشته کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری توجه بیشتری کرده است و هدف اصلی آن تربیت مدیران متخصص اجرایی است. به ­نظر می­ رسد گنجاندن واحدهای کارآموزی به محتوای دوره با توجه به بالینی بودن ماهیت برنامه درسی، در ارتقای توانمندی دانشجویان موثر باشد.
 
واژه‌های کلیدی: برنامه درسی، آموزش، مدیریت پرستاری، دانشگاه ها
متن کامل [PDF 462 kb]   (537 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (641 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مطالعات تطبیقی
فهرست منابع
1. Rassouli M, Zagheri Tafreshi M, Esmaeil M. Challenges in clinical nursing education in Iran and strategies. Clin Exc 2014; 2(1):11-22.
2. Seif AA. [Measurement, Evaluation and Educational Evaluation]. 6th ed. Tehran: Doran; 2013. [Persian]
3. Aliyari S, Maleki H, Pazargadi M, Abbaspour A. Developing and Standardization of Quality Evaluation and Accreditation Indicators for Curricula of Baccalaureate Degree Nursing Education in Iran. Annals of Military and Health Sciences Reserch 2012;10(1):50-61.
4. Jaffari F, Valiani M. [Evaluation of Field Training from The Viewpoints of Management and Informatics Students of Isfahan University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education. 2002;2(1):19-26. [Persian]
5. Karimi Moonaghi H, Montazeri R. [A Comparative Study of the Curriculum of Master's Degree in Medical Education in Iran and Some other Countries]. Strides Dev Med Educ 2015;11(4):420-33. [Persian]
6. Leonard BJ, Fulkerson JA, Rose D, Christy A. Pediatric Nurse Educator Shortage: Implications for The Nursing Care of Children. Journal of Professional Nursing 2008; 24(3):184-91. [DOI:10.1016/j.profnurs.2008.01.001]
7. Peimani M, Aalaa M, Pajouhi M. Faculty Support for Curriculum Development in Nursing Education FMEJ 2011;4(3):45-50.
8. Ramezani T, Dortaj- Ravari A. Characteristics of Effective Teachers and Pertinent Efective Educational Factors According to the Teachers and Students'point of View in Schools of Nursing, Kerman University of Medical Sciences. Strides Dev Med Educs 2010;6(2):139-48.
9. Hall CE. Toward a Model of Curriculum Analysis and Evaluation-Beka: A Case Study from Australia. Nurse Educ Today 2014;34(3):343-8. [DOI:10.1016/j.nedt.2013.04.007]
10. Makarem A, Movahed T, Sarabadani J, Shakeri MT, Asadian Lalimi T, Eslami N. [Evaluation of Educational Status of Oral Health and Community Dentistry Department at Mashhad Dental School Using CIPP Evaluation Model in 2013]. jmds 2014;38(4):347-62. [Persian]
11. Sadat-Aghahosseini S, Navab E, Sadooghiasl A. A comparative study on curriculum of geriatric nursing master's degree in Iran and Ireland. Nursing Practice Today 2016;3(1):19-25.
12. Kermanshahi S, Memarian R, Heseni A, Zamzam S, Nezamli F. A Comparison Post-Graduate MS Curriculum of Nursing Education in Iran and Canada. J Med Educ Dev 2011;4(6):48-54.
13. Nikfarid L, Ashktorab T. Understanding of Neonatal Intensive Care Nurse Practitioner Students Of Situation of Their Profession in Iran: A Qualitative Study. IJNR 2013;8(29):37-46.
14. Ghorbani F, Rahkar Farshi M. [Comparison of Master's Curriculum of Pediatric Nursing in Iran and United States]. Jne 2015;4(3):41-7. [Persian]
15. Sajadi SA, Rajai N, Mokhtari Nouri J. Comparison of the Curricula of Master of Science in Nursing (MScN) Programs in Iran and Japan: A Descriptive Comparative Study. Strides Dev Med Educ 2017; 14 (2): e64082. [DOI:10.5812/sdme.64082]
16. Arian M, Nobahar M, Babamohamadi H. [Comparative Study of Nursing Master's Education Program in Iran and John Hopkins School of Nursing, America]. JNE 2018;7(3):34-48. [Persian]
17. Aghazadeh A. [The Principles and Rules Governing The Process of Citizenship: Investigating The Characteristics and Changes Happened in Citizenship Education in Japan]. Educational Innovations 2006;5(3):45-66. [Persian]
18. California TUo. Davis. Academics -Ph.D. program Created by: Betty Irene Moore School of Nursing at UC Davis [cited 2018 Oct 15]. Available from. http://wwwucdmcucdavisedu/nursing/academics/programs/phdhtml.
19. Health. Mo. phd in Nursing Created by Supreme Council of Planning University of Medical Sciences.[cited 2018 Oct 15]. Available from: http://mbsbehdashtgovir/uploads/MsParast
20. Adib-Hajbagheri M. Comparison of Philosophy, Goals and Curriculum of Graduate Level of Nursing Education in Iran and Other Countries. Iran J Med Educ 2002; 2: 8-16.
21. Bolick BN, Haut C, Reuter-Rice K, Leflore J, McComiskey CA, Mikhailov TA, et al. The acute care pediatric nurse practitioner: curriculum overview. Journal of Pediatric Health Care 2012; 26 (3): 231-7:231-7. [DOI:10.1016/j.pedhc.2011.11.001]XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 12، شماره 1 - ( 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها