:: دوره 3، شماره 2 - ( 1390 ) ::
جلد 3 شماره 2 صفحات 1-8 برگشت به فهرست نسخه ها
ویژگی‌های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
محمود مباشری، شمس علی خسروی*، فاطمه دریس، فریده تاجی، زهرا طاهری، الهام مردان پور شهرکردی
، shamsalikhosravi@yahoo.com
چکیده:   (10693 مشاهده)

  مقدمه: با وجود اینکه پژوهش های متعدد ویژگی های متفاوتی را برای یک استاد خوب ارائه داده اند، هنوز تلاش برای یافتن ویژگی های مشترک ادامه دارد. این پژوهش با هدف تعیین ویژگی های یک استاد نمونه دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان صورت گرفت.

  روش ها: این مطالعه توصیفی – مقطعی بر روی 140 نفر از دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به صورت سرشماری در سال تحصیلی 89-88 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای 24 گویه که روایی آن از طریق روایی محتوایی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (87/0) تایید گردید. داده های حاصل از پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های مجذور کای، ANOVA ، کورسکال والیس و آنالیز واریانس در سطح معنی داری (5./0 ≥ P ) از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها: 9/30 درصد دانشجویان مذکر، 1/69 درصد مونث، 4/42 درصد در مقطع کاردانی و 6/57 درصد کارشناسی بودند. مهم ترین ویژگی استاد نمونه از نظر دانشجویان تسلط استاد بر درس مورد تدریس (4/96 درصد) و دانش عمومی در رابطه با درس مورد تدریس(3/94 درصد) و کم اهمیت ترین ویژگی، قاطعیت و سختگیری استاد(9/61 درصد) بود. بین سن دانشجویان و نظر آنان در ارتباط با ارائه مطالب جالب درسی، شیوایی بیان استاد، ارتباط صمیمی استاد با دانشجویان و ارتباط چشمی مناسب استاد با دانشجویان ارتباط معنی دار آماری وجود داشت (05/0 < p ).

  نتیجه گیری: با توجه به اینکه در مطالعات مختلف معیارهای متعددی جهت اساتید نمونه در حیطه های مختلف از دیدگاه دانشجویان شناسایی شده، جلب توجه اساتید محترم به اینگونه معیارها می تواند سبب جلب اعتماد دانشجویان، بهبود عملکرد آموزشی و تدریس اثربخش شود. لذا با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش و تأکید بر معیار تسلط استاد بر درس مورد تدریس به عنوان یکی از اساسی ترین معیارهای استاد خوب، اساتید باید در برنامه ریزی فعالیت های آموزشی خود این ویژگی ها را در نظر گرفته و در جهت افزایش میزان کارایی دانش و تقویت انگیزه در دانشجویان خود کوشش کنند.

واژه‌های کلیدی: ارزیابی، استاد نمونه، دانشجویان
متن کامل [PDF 118 kb]   (2151 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (3523 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت آموزشی


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 3، شماره 2 - ( 1390 ) برگشت به فهرست نسخه ها