:: دوره 4، شماره 2 - ( 1391 ) ::
جلد 4 شماره 2 صفحات 24-33 برگشت به فهرست نسخه ها
اعتبار سنجی نسخه فارسی پرسشنامه اندازه گیری محیط آموزشی (DREEM)
سیده الهام فلاح خیری لنگرودی، علیرضا بادسار*، زینب حسینی، ملینا روحی
پزشکی قانونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران ، badsar@gums.ac.ir
چکیده:   (11568 مشاهده)

  مقدمه: رتبه بندی دانشگاه­ها، اعتباربخشی برنامه­ها و مؤسسات آموزشی، اخیراً مورد تأکید و توجه قرارگرفته است . از این رو برنامه­های آموزشی درهرسطح و مقطع، تلاش می­کنند تا خود را به استانداردهای مطلوب و تعریف شده برای هرفعالیت یاددهی و یادگیری نزدیک کنند. باتوجه به اهمیت جو و محیط آموزشی، یکی از ابزارهای سنجش کیفیت آموزشی، می­تواند اندازه گیری محیط و فضای آموزشی باشد. لذا هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی پرسشنامه سنجش محیط آموزشی داندی DREEM بود.

  روش­ ها: پژوهش از نوع اکتشافی است. نمونه آماری پژوهش حاضر را 350 نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن که در سال تحصیلی 91-1390 به تحصیل مشغول بودند تشکیل می­دادند و از پرسشنامه DREEM برای سنجش محیط آموزش استفاده گردید. این ابزار شامل 50 سوال 5 گزینه ای است که با مقیاس لیکرت (4 تا 0) شماره­گذاری شد و 5 مقیاس را اندازه­گیری می­کند. در مبحث ویژگی­های روانسنجی از ضریب دشواری، ضریب تمیز، برای محاسبه روایی از طریق روش تحلیل عاملی و جهت بررسی اعتبار از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین در این پژوهش از نرم افزارهای LISREL و SPSS برای تحلیل داده­ها استفاده گردید.

  یافته­ها: نتایج نشان داد که امتیازات کسب شده در پنج حیطه53/127 از مجموع 200 امتیاز می­باشد. اعتبار تست از طریق آلفای کرونباخ 933/0 بوده است. روایی تست با KMO برابر910/0 و بارتلت ( Bartlett ) 37/60936 که حتی ورای سطح 001/0 P= نیز از لحاظ آماری معنادار است. در ضمن در سوالات پنج گزینه­ای با اطمینان 95 درصدی بین دو نمره 38/2 و 46/2 قرار داشته است و انحراف معیار آن 91/23 می­باشد.

  نتیجه­ گیری: در نهایت باتوجه به نتایج بدست آمده پایایی و روایی ابزار سنجش محیط آموزشی DREEM مورد تایید قرار گرفته است. لذا هیچ یک از سوالات از مجموعه پرسش­های تست حذف نگردید.

  

واژه‌های کلیدی: محیط، آموزشی، پایایی، روایی، پزشکی
متن کامل [PDF 433 kb]   (3788 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (2651 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصيXML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 4، شماره 2 - ( 1391 ) برگشت به فهرست نسخه ها