[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 14، شماره 2 - ( 1401 ) ::
جلد 14 شماره 2 صفحات 77-67 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی آموزش مبتنی ‌بر تکنولوژی در یادگیری دانشجویان دندانپزشکی طی پاندمی کووید 19
کیمیا پزشکی ، سمیه بابایی* ، احسان مومنی ، محسن شمسی
گروه بیماریهای دهان ، فک و صورت، دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران ، dr.babaei2011@gmail.com
چکیده:   (350 مشاهده)
مقدمه: با ­توجه به استفاده گسترده از آموزش ­های مبتنی ­بر تکنولوژی در طی کووید 19 و کاربرد آن در آموزش، این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی آموزش ­های مبتنی ­بر تکنولوژی در یادگیری دانشجویان دندانپزشکی در طی پاندمی کووید 19 در دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1400 صورت پذیرفت.
روش ­ها: این مطالعه از نوع تحلیلی - مقطعی بوده که به شیوه نمونه­ گیری طبقه ­ای تصادفی بر روی 170 نفر از دانشجویان دندانپزشکی انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد مشتمل بر مشخصات دموگرافیک دانشجویان، مهارت­ های رایانه ­ای آنان و ارزیابی آموزش­ های مبتنی­ بر تکنولوژی در شش حیطه یادگیری
(محتوی، یاددهی-یادگیری، مواد آموزشی، طراحی صفحات، کمک ­رسانی و حجم مطالب) جمع­ آوری و با استفاده از نرم­ افزار آماری SPSS و آزمون­ های t-test، ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه تحلیل شد.
یافته­ ها: میانگین و انحراف معیار سنی دانشجویان 2/7±23/36 سال، میانگین ارزیابی دانشجویان از آموزش های مبتنی­ بر تکنولوژی 15/29±42/79
(از 100) که کم­ترین ارزیابی در حیطه کمک ­رسانی 21/34±36/32 و بیشترین در حیطه مواد آموزشی 18/74±46/26 بود. بین حیطه محتوای یادگیری با معدل دانشجویان (0/20=r)، میزان مهارت رایانه ­ای (0/28=r)، فعالیت یاددهی -یادگیری (0/20=r) و طراحی صفحات (0/16=r) همبستگی مستقیم و معنی ­دار مشاهده شد (0/05>p). هم چنین نتایج نشان داد که بین ارزیابی دانشجویان با جنسیت، مقطع تحصیلی، معدل و وضعیت بومی و غیربومی بودن دانشجویان تفاوت معنی­ داری وجود ندارد.
نتیجه ­گیری: کم­ترین ارزیابی در حیطه کمک­ رسانی و به­عبارتی ضعف در ارتباط بین استاد و دانشجو گزارش شده است. جهت اثربخشی بیشتر آموزش ­های مبتنی­ بر تکنولوژی بدون توجه به جنسیت، مقطع تحصیلی، معدل و بومی و غیربومی بودن دانشجویان لازم است بر ایجاد فرصت برای تعامل دانشجو و استاد، تقویت مهارت رایانه ­ای دانشجویان، ارایه تکالیف و ارایه مثال­ ها در فعالیت­ های یاددهی- یادگیری و طراحی مناسب پلتفرم­ های آموزشی تاکید شود.
واژه‌های کلیدی: کووید-19، یادگیری، آموزش، دندانپزشکی
متن کامل [PDF 510 kb]   (152 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (250 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سنجش و ارزشيابي
فهرست منابع
1. Hoseinzadeh E, Aliabadi T, Dehghan Nayeri N, Rahmatpour P, Sharif Nia H.[Factors affecting nursing student acceptance of online learning under the COVID-19 pandemic]. Iranian Journal of Medical Education 2021; 21 :178-188. [Persian]
2. Kumar G, Singh G, Bhatnagar V, Gupta R, Upadhyay SK. Outcome of online teaching-learning over traditional education during covid-19 pandemic. International Journal 2020;9(5): 7704 -7711. [DOI:10.30534/ijatcse/2020/113952020]
3. Mills A. Teaching the digital generation: the challenge of relevance. Australian Science Teachers' Journal 2000; 46(3): 30-4.
4. Demuyakor J. Coronavirus (COVID-19) and online learning in higher institutions of education: A survey of the perceptions of Ghanaian international students in China. Online Journal of Communication and Media Technologies 2020;10(3):e202018. [DOI:10.29333/ojcmt/8286]
5. Almaghaslah D, Alsayari A. The effects of the 2019 Novel Coronavirus Disease (COVID-19) outbreak on academic staff members: a case study of a pharmacy school in Saudi Arabia. Risk management and healthcare policy 2020;13:795. [DOI:10.2147/RMHP.S260918]
6. Latifnejad Roudsari R, jafari H, Hosseini B L, Esfalani A.[Measuring students' knowledge and attitude towards E- learning in Mashhad University of Medical Sciences (MUMS)]. Iranian Journal of Medical Education 2011; 10 (4) :364-373. [Persian]
7. Borhani F, Vatanparast M, Abbaszadeh A, Seyfadini R.[The Effect of Training in Virtual Environment on Nursing Students Attitudes toward Virtual Learning and its Relationship with Learning Style]. Iranian Journal of Medical Education 2012; 12 (7):508-517.[Persian]
8. Zolfaghari M, Mehrdad N, Parsa Yekta Z, Salmani Barugh N, Bahrani N.[The Effect of Lecture and E-learning Methods on Learning Mother and Child Health Course in Nursing Students]. Iranian Journal of Medical Education 2007; 7 (1) :31-39. [Persian]
9. Vafaee Najar A, Mohammadi M, Khiabani B, Ibrahimpour H.[Attitude and Performance of Faculties Towards the Implementation of the Electronic Learning System (ELS) in Mashhad University of Medical Sciences (MUMS) in 2009]. Iranian Journal of Medical Education. 2011; 11 (2) :120-127. [Persian]
10. Yasini A, Taban A.[Study of the effectiveness of virtual education courses from the perspective of professors and students (Case study: University of Tehran)]. Iranian Journal of Higher Education 2015; 7 (4): 175-200. [Persian]
11. Beck H, Milligan M.Factors influencing the institutional commitment of online students. Internet and Higher Education 2014; (20): 51-56. [DOI:10.1016/j.iheduc.2013.09.002]
12. Al-Doub E, Goodwin R, Al-Hunaiyyan A. Students' attitudes towards E-learning in Kuwait's higher education institutions. 16th International Conference on Computers in Education. Proceedings : ICCE ; 2008.
13. Fredericksen E, Pickett A, Pelz W,Swan K, Shea P. Student satisfaction and perceived learning with online courses-principles and examples from the SUNY Learning Network. Online Learning2019; 4(2):1-41. [DOI:10.24059/olj.v4i2.1899]
14. Taylor JH. Facilitating distance learning in nurse education. Nurse Education Practice 2003; 3(1): 23-9. [DOI:10.1016/S1471-5953(02)00052-5]
15. Choi H. A problem-based learning trial on the Internet involving undergraduate nursing students. Journal Nursing Education 2003; 42(8): 359-63. [DOI:10.3928/0148-4834-20030801-07]
16. Buckley KM. Evaluation of classroom-based, web-enhanced, and web-based distance learning nutrition courses for undergraduate nursing. Journal Nursing Education 2003 ; 42(8): 367-70. [DOI:10.3928/0148-4834-20030801-09]
17. Liaw SS, Huang H. An investigation of user attitudes toward search engines as an information retrieval tool. Computers in human behavior 2003; 19(6): 751-765. [DOI:10.1016/S0747-5632(03)00009-8]
18. Monajemi A.[The place of clinical reasoning in e-learning: what the Corona pandemic reminded us]. Iranian Journal of Medical Education 2021; 21 :452-454. [Persian]
19. Kiesewette J, Sailer M, Jung VM, Schönberger R, Bauer E, Zottmann JM, et al. Learning clinical reasoning: how virtual patient case format and prior knowledge interact. BMC Medical Education 2020; 20:73. [DOI:10.1186/s12909-020-1987-y]
20. Mehdizadeh M, Mollabashi R, Khorami L, Soltani MM, KkhaksarBoldaji A, Lesani SM. [Using Of Educational Movie In Teaching Preapical Bisecting Technique In Dental Students' Isfahan University Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education 2021; 21 :10-18. [Persian]
21. Baghcheghi N, Koohestani H R.[Levels and sources of Covid-19 stress in medical sciences students regarding the related factors]. Iranian Journal of Medical Education 2021; 21 :308-317. [Persian]
22. Jiang Y. Mobile Social Media Usage and Anxiety among University Students during the COVID-19 Pandemic: The Mediating Role of Psychological Capital and the Moderating Role of Academic Burnout. Front Psychol 2021; 12: 612007. [DOI:10.3389/fpsyg.2021.612007]
23. Fernández-Castillo A. State-Anxiety and Academic Burnout Regarding University Access Selective Examinations in Spain During and After the COVID-19 Lockdown. Front Psychol 2021; 12: 621863. [DOI:10.3389/fpsyg.2021.621863]
24. Thurmond VA. Defining interaction and strategies to enhance interactions in web-based courses. Nurse Education 2003 ; 28(5): 237-41. [DOI:10.1097/00006223-200309000-00013]
25. SherryA C, Fulford CP, Zhang S. Assessing Distance Learners' Satisfaction with Instruction: a Quantitative and a Qualitative Method. American Journal Distance Education 1998; 12(3): 4-28. [DOI:10.1080/08923649809527002]
26. Kubiatko M, Halakova Z. Slovak high school students' attitudes to ICT using in biology lesson. Computers in Human Behavior 2009; 25(3):743-748. [DOI:10.1016/j.chb.2009.02.002]
27. Teo T, Noyes J. Development and validation of a computer attitude measure for young students (CAMYS). Computers in Human Behavior 2008; 24(6): 2659-2667. [DOI:10.1016/j.chb.2008.03.006]
ارسال پیام به نویسنده مسئولXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

pezeshki K, Babaei S, Momeni E, shamsi M. Effectiveness of Technology-based Education on Learning of Dental Students during the Covid-19 Pandemic. RME 2022; 14 (2) :67-77
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-1171-fa.html

پزشکی کیمیا، بابایی سمیه، مومنی احسان، شمسی محسن. اثربخشی آموزش مبتنی ‌بر تکنولوژی در یادگیری دانشجویان دندانپزشکی طی پاندمی کووید 19. پژوهش در آموزش علوم پزشكي 1401; 14 (2) :77-67

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-1171-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 14، شماره 2 - ( 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education