[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 13، شماره 1 - ( 1400 ) ::
جلد 13 شماره 1 صفحات 46-56 برگشت به فهرست نسخه ها
الگوی روابط ساختاری انگیزه تحصیلی براساس نیازهای روان‌شناختی با میانجی‌گری نقش اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان
زهرا اخوی ثمرین* ، مهدی اکبری ، شیرین احمدی
گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ، z.akhavi@uma.ac.ir@yahoo.com
چکیده:   (651 مشاهده)
مقدمه: انگیزه یکی از مشهورترین مفاهیمی است که مورد توجه دانشمندان قرار گرفته و از مهم‌ترین عوامل موفقیت در آموزش عالی به حساب می‌آید. پژوهش حاضر با هدف تعیین الگوی روابط ساختاری انگیزه تحصیلی براساس نیازهای روان‌شناختی با میانجی­گری نقش اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی انجام گرفت.
روش­­ ها: روش مطالعه همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود و جامعه آماری آن متشکل از کلیه دانشجویان کارشناسی مشغول به تحصیل در دانشگاه محقق اردبیلی در نیم­سال اول سال تحصیلی 99-98 بودند. تعداد 405 نفر از این افراد به شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله­ ای انتخاب شده و به­صورت انفرادی به پرسشنامه‌های انگیزش تحصیلی والرند، اهمال‌کاری تحصیلی سولومن و نیازهای روان‌شناختی دسی و همکاران پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از آزمون­ های آماری ضریب همبستگی پیرسون با نرم‌افزار SPSS  و مدل­ یابی معادله ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Lisrel  تجزیه و تحلیل شدند .
یافته­ ها: نتایج نشان داد که انگیزه تحصیلی با نمره کل نیازهای روان‌شناختی(0/35=r) و مؤلفه ­های نیاز به شایستگی(0/18=r)، نیاز به خودمختاری (0/34=r) و نیاز به وابستگی (0/34=r) ارتباط مثبت دارد و با نمره کل اهمال­کاری تحصیلی (0/24-=r) و مؤلفه­های مطالعه برای آزمون (0/19-=r)، آمادگی حل تکلیف (0/21-=r) و آماده کردن مقاله (0/12-=r) ارتباط منفی دارد. همچنین اهمال‌کاری تحصیلی با نمره کل نیازهای روان‌شناختی (0/18-=r) و مؤلفه­ های نیاز به شایستگی (0/14-=r) ، نیاز به خودمختاری (0/10-=r) و نیاز به وابستگی (0/23-=r)  ارتباط منفی دارد. شاخص­ های برازش مدل نیز، تأثیر نیازهای روان‌شناختی بر انگیزه تحصیلی با میانجی­ گری اهمال­ کاری تحصیلی تأیید کرد.
نتیجه­ گیری: با توجه به نقش غیرمستقیم نیازهای بنیادین روان‌شناختی بر میزان انگیزه تحصیلی، به نظر می­رسد اهمال‌کاری تحصیلی ارتباط بین نیازهای بنیادین روان‌شناختی با انگیزه تحصیلی را تعدیل می ­کند.
واژه‌های کلیدی: انگیزه تحصیلی، نیازهای روان‌شناختی، اهمال‌کاری تحصیلی
متن کامل [PDF 653 kb]   (225 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (195 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسي تربيتي
فهرست منابع
1. Klassen RM, Ang RP, Chong WH, Krawchuk LL, Huan VS, Wong IY, et al. Academic procrastination in two settings: Motivation correlates, behavioral patterns, and negative impact of procrastination in Canada and Singapore. Applied Psychology 2010; 59 (3): 361- 379. [DOI:10.1111/j.1464-0597.2009.00394.x]
2. Karabıyık C. The interplay between academic motivation and academic achievement of teacher trainees. International Journal of Curriculum and Instruction 2020; 12 (2): 209- 225.
3. Sharifi T, Ebrahim Bay SEB, Najafi Hodk F, Mohammadi A. [Relationship between Academic Motivation and Students' Attitude towards Future Job in the Students of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences (Iran)]. Qom Univ Med Sci J. 2020; 14 (1) :74-84. [Persian] [DOI:10.29252/qums.14.1.74]
4. Donche V, Coertjens L, Van Daal T, De Maeyer S, Van Petegem P. Understanding differences in student learning and academic achievement in first year higher education. Learning patterns in higher education: Dimensions and research perspectives;2013: 214.
5. Cheon T, Lee K. The Effects of Major Selection Motivation of University Students Majoring in Medical Tourism Related Department on Degree of Major Satisfaction and Career Decision-Making Self-Efficacy [dissertation]. Graduate School: Konyang University;2015.
6. Deci EL, Ryan RM. The" what" and" why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological inquiry 2000; 11 (4): 227- 268. [DOI:10.1207/S15327965PLI1104_01]
7. Vansteenkiste M, Aelterman N, De Muynck G-J, Haerens L, Patall E, Reeve J. Fostering personal meaning and self-relevance: A self-determination theory perspective on internalization. The Journal of Experimental Education 2018; 86 (1): 30- 49. [DOI:10.1080/00220973.2017.1381067]
8. Guo Y. The Influence of Academic Autonomous Motivation on Learning Engagement and Life Satisfaction in Adolescents: The Mediating Role of Basic Psychological Needs Satisfaction. Journal of Education and Learning 2018; 7 (4): 254- 61. [DOI:10.5539/jel.v7n4p254]
9. Jang H, Kim EJ, Reeve J. Longitudinal test of self-determination theory's motivation mediation model in a naturally occurring classroom context. Journal of Educational psychology 2012; 104 (4): 1175- 1188. [DOI:10.1037/a0028089]
10. Jin G, Wang Y. The influence of gratitude on learning engagement among adolescents: The multiple mediating effects of teachers' emotional support and students' basic psychological needs. Journal of adolescence 2019; 77 (1): 21- 31. [DOI:10.1016/j.adolescence.2019.09.006]
11. Macakova V, Wood C. The relationship between academic achievement, self-efficacy, implicit theories and basic psychological needs satisfaction among university students. Studies in Higher Education 2020: 12 (1): 1- 11. [DOI:10.1080/03075079.2020.1739017]
12. Faye C, Sharpe D. Academic motivation in university: The role of basic psychological needs and identity formation. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement 2008; 40 (4): 189- 199. [DOI:10.1037/a0012858]
13. Yang Y, Zhang Y, Sheldon KM. Self-determined motivation for studying abroad predicts lower culture shock and greater well-being among international students: The mediating role of basic psychological needs satisfaction. International Journal of Intercultural Relations 2018; 63 (1): 95- 104. [DOI:10.1016/j.ijintrel.2017.10.005]
14. Erdemir N. Determining the effect of reducing procrastination tendency on the academic achievement in physics course. J Educational Administration and Policy Studies 2019; 11 (1): 1- 11. [DOI:10.5897/IJEAPS2018.0587]
15. Balkis M, Duru E. Prevalence of academic procrastination behavior among pre-service teachers, and its relationship with demographics and individual preferences. Journal of Theory & Practice in Education (JTPE) 2009; 5 (1): 3- 18.
16. Gareau A, Chamandy M, Kljajic K, Gaudreau P. The detrimental effect of academic procrastination on subsequent grades: the mediating role of coping over and above past achievement and working memory capacity. Anxiety, Stress, & Coping 2019; 32 (2): 141- 54. [DOI:10.1080/10615806.2018.1543763]
17. Steel P. The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin 2007; 133 (1): 65- 94. [DOI:10.1037/0033-2909.133.1.65]
18. Richardson M, Abraham C, Bond R. Psychological correlates of university students' academic performance: a systematic review and meta-analysis. Psychological bulletin 2012; 138 (2): 87- 353. [DOI:10.1037/a0026838]
19. Rasoli Khorsidi F, Sangani A, Jangi P.[Correlations of Academic Procrastination and Locus of Control with Academic Achievement in Nursing Students: The Mediating Role of Achievement Motivation]. SJNMP 2019; 5 (2): 57- 67. [Persian]
20. Yang QS, Shi MX, Shu S. Academic Procrastination to Parenting Style and Achievements Motivation in Middle School Students. Chinese Journal of Clinical Psychology 2017; 1(3): 37-47.
21. Quispe-Bendezú LE, Araujo-Castillo RL, García-Tejada JE, García-Tejada Y, Sprock AS, Villalba-Condori KO. Relationship between academic procrastination and attributions of achievement motivation. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 2020;19(1):188-205. [DOI:10.26803/ijlter.19.1.11]
22. Can S, Zeren ŞG. The Role of Internet Addiction and Basic Psychological Needs in Explaining the Academic Procrastination Behavior of Adolescents. Cukurova University Faculty of Education Journal 2019; 48 (2): 1012- 1040.
23. Cavusoglu C, Karatas H. Academic procrastination of undergraduates: Self-determination theory and academic motivation. The Anthropologist 2015; 20 (3): 735-43. [DOI:10.1080/09720073.2015.11891780]
24. Homan HA.[Structural Equation Modeling Using LaserL Software].ed 6th. Tehran: Samt; 2014. [Persian]
25. Vallerand RJ, Pelletier LG, Blais MR, Briere NM, Senecal C, Vallieres EF. The Academic Motivation Scale: A measure of intrinsic, extrinsic, and amotivation in education. Educational and Psychological Measurement 1992; 52 (4): 1003- 10017. [DOI:10.1177/0013164492052004025]
26. Visani M, Lavasani MG, Ejehi J. The role of achievement goals, academic motivation and learning strategies on statistical anxiety: A causal model test. Journal of Psychology 2012; 16 (2): 142- 160.
27. Solomon LJ, Rothblum ED. Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology 1984; 31 (4): 503- 509. [DOI:10.1037/0022-0167.31.4.503]
28. Jokar B, Delavarpour M.[The Reliationship Between Academic Procrastination with Goals of progress]. Quarterly Journal of New thoughts on Education 2007; 3 (3): 61- 80. [Persian]
29. Gholamzadeh P, [ompare the effectiveness of self-regulation of academic and Ellis's rational emotive reduced Academic selfhandicapping and procrastination] [dissertation]. Mashhad: University of Ferdowsi; 2016. [Persian]
30. Ryan RM, Deci EL. On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual review of psychology 2001; 52 (1): 141- 166. [DOI:10.1146/annurev.psych.52.1.141]
31. Deci EL, Ryan RM. A motivational approach to self: Integration in personality. Nebraska: University of Nebraska Press; 1991.
32. Besharat MA, Ranjbar Kalagari E. [The Basic Needs Satisfaction in General Scale: Reliability, validity, and factorial analysis]. Quarterly of Educational Measurement 2013; 4(14): 147-168. [Persian]
33. Vansteenkiste M, Ryan RM. On psychological growth and vulnerability: basic psychological need satisfaction and need frustration as a unifying principle. Journal of psychotherapy integration 2013; 23 (3): 263- 280. [DOI:10.1037/a0032359]
34. Urdan T, Schoenfelder E. Classroom effects on student motivation: Goal structures, social relationships, and competence beliefs. Journal of school psychology 2006; 44 (5): 331- 349. [DOI:10.1016/j.jsp.2006.04.003]
35. Ryan RM. Control and information in the intrapersonal sphere: An extension of cognitive evaluation theory. Journal of personality and social psychology 1982; 43 (3): 450- 461. [DOI:10.1037/0022-3514.43.3.450]
ارسال پیام به نویسنده مسئولXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Akhavisamarein Z, Akbari M, Ahmadi S. The Pattern of structural relationships of academic motivation based on Psychological needs by the role of academic procrastination intervening in undergraduate students. RME. 2021; 13 (1) :46-56
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-1027-fa.html

اخوی ثمرین زهرا، اکبری مهدی، احمدی شیرین. الگوی روابط ساختاری انگیزه تحصیلی براساس نیازهای روان‌شناختی با میانجی‌گری نقش اهمال‌کاری تحصیلی در دانشجویان. پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1400; 13 (1) :46-56

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-1027-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 13، شماره 1 - ( 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education