[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 14، شماره 2 - ( 1401 ) ::
جلد 14 شماره 2 صفحات 47-38 برگشت به فهرست نسخه ها
شناسایی و تبیین عوامل موثر بر آموزش بالینی در آموزش از راه دور دانشجویان پزشکی در پاندمی کرونا
زینب سادات جوادی* ، کرامت اله نوری حسن آبادی
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، zb.javadi@gmail.com
چکیده:   (663 مشاهده)
مقدمه: ویروس کرونا آموزش پزشکی در جهان را مختل کرده است. اکثر دانشکده ­های پزشکی تلاش می­ کنند برای حفظ یادگیری استاندارد دانشجویان پزشکی در بیمارستان­ های آموزشی از آموزش مجازی استفاده کنند. هدف از این مطالعه شناسایی و تبیین عوامل موثر بر آموزش بالینی دانشجویان پزشکی در آموزش از راه دور در شرایط کرونا است.
روش ­ها: مطالعه کیفی حاضر با روش تحلیل محتوا انجام شد. نمونه تحقیق، مقالات با موضوع آموزش مجازی، آموزش پزشکی و آموزش بالینی در پاندومی کرونا بود. 23 مقاله برای بررسی نهایی انتخاب شدند. کدگذاری باز مقالات با استفاده از نرم­ افزار 10 MAXQDA انجام گرفت. در مرحله بعد، کدها براساس تشابه مفهومی و معنایی گروه بندی و هر طبقه با عناوینی که مبین ویژگی­ های آن بود، نام ­گذاری شد. جهت بررسی اعتبار و روایی پژوهش متن مقالات در اختیار دو نفر متخصص آموزش پزشکی قرار گرفت تا کدگذاری انجام شود.
یافته ­ها: نتایح تحلیل داده­ ها در فرآیند به شناسایی 73 کد باز منجر شد که در نهایت با دسته­ بندی و تحلیل کدها، 3 مقوله اصلی و 7 مقوله محوری شامل افزایش صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی در پاندومی کرونا (کاهش آسیب به بیماران با استفاده از آموزش مجازی، ارتقای کیفیت و کمیت یادگیری با استفاده از آموزش الکترونیک، افزایش مهارت ارتباطی دانشجویان در آموزش بالینی مجازی)، ارتقای کیفیت آموزش بالینی با استفاده از رویکرد آموزش مجازی (ایجاد و حفظ یادگیری استاندارد، ایجاد بستر مناسب جهت آموزش مجازی بالینی)، توسعه آموزش بالینی با استفاده از یادگیری الکترونیک (کاهش محدودیت زمانی و مکانی در آموزش بالینی با استفاده از فضای مجازی، ایجاد محیط شبیه ­سازی جهت آموزش بالینی) شکل گرفت.
نتیجه­ گیری: کاهش کیفیت و کمیت آموزش پزشکی در دانشگاه­ های علوم پزشکی به مرور زمان برنحوه درمان بیماران و در سلامت افراد تاثیر منفی خواهد داشت. با توجه به پاندومی کرونا و کاهش آموزش پزشکی در بیمارستان­ های آموزشی استفاده از یادگیری الکترونیک به­ عنوان رویکردی نوین در یادگیری می ­تواند در راستای ارتقای کیفیت آموزش بالینی مورد استفاده قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: کرونا، آموزش مجازی، آموزش بالینی
متن کامل [PDF 356 kb]   (244 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (317 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تکنولوژی آموزشی، یادگیری الکترونیکی،آموزش مجازی
فهرست منابع
1. Mennin S. Self organisation, integration and curriculum in the complex world of medical education. Medical education 2010; 44 (1): 20- 30. [DOI:10.1111/j.1365-2923.2009.03548.x]
2. Leisy HB, Ahmad M. Altering workplace attitudes for resident education (AWARE): discovering solutions for medical resident bullying through literature review]. BMC medical education 2016; 16 (1): 127. doi: 10.1186/ s12909- 016- 0639- 8. [DOI:10.1186/s12909-016-0639-8]
3. Walker KO, Calmes D, Hanna N, Baker R. The impact of public hospital closure on medical and residency education: implications and recommendations. Journal of the National Medical Association 2008; 100 (12): 1377- 1383. [DOI:10.1016/S0027-9684(15)31537-6]
4. Pournamdar Z, Salehiniya H, Shahrakipoor M, Sohrabzade S.[Nurse and Midwifery Students' Satisfaction of Clinical Education in Hospitals of Zahedan]. RME 2015; 7 (2) :45-51. [Persian] [DOI:10.18869/acadpub.rme.7.2.45]
5. Taheri A, Forghani S, Atapour SH, Hasanzadeh A. [Effective factors in effective clinical education from the perspective of teachers and students of the Faculty of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences]. Iranian Journal of Medical Education 2011; 9 (11):1131- 1139. [Persian]
6. Zamanzadeh V, Abdollahzadeh F, Lotfi M, Aghazadeh A. [Evaluation of clinical education areas from the perspective of nursing and midwifery instructors of Tabriz University of Medical Sciences in 2006]. Iranian Journal of Medical Education 2007; 7 (2): 299- 307. [Persian]
7. Tabatabaei SH. [COVID- 19 impact and virtual medical education]. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism 2020; 8 (3): 141- 145. [Persian]
8. Delavar S, Ghorbani M. [The role of virtual education in students' creative learning from the perspective of faculty members of Bojnourd universities]. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences 2011; 2(3): 17-27. [Persian]
9. Emami H Aghdasi M, Asousheh A. [E-learning in medical education]. Research in medical education 2010; 33 (2): 102- 111. [Persian]
10. Ghaznavi MR, Najjari M, Rahimi AM. [Investigating the role of new educational technologies in the teaching efficiency of teachers]. National Conference on New Psychology with Emphasis on its Applications in Work and Life 2018; 97180- 90101. [Persian]
11. Smolle J. Virtual medical campus: the increasing importance of E- learning in medical education. Tijdschrift Voor Medisch Onderwijs 2010; 29 (1): 42- 47. [DOI:10.1007/s12507-010-0008-2]
12. Hoernke K, McGrath H, Quan The J, Salazar O. Virtual Learning Innovations for Continuing Clinical Education during COVID- 19. Medical Science Educator 2020; 30:1345-1346. [DOI:10.1007/s40670-020-01090-0]
13. Porpiglia F, Checcucci E, Autorino R and et al. Traditional and Virtual Congress Meetings During the COVID-19 Pandemic and the Post- COVID- 19 Era: Is it Time to Change the Paradigm?. Primary Care Diabetes 2021; 15 (2021): 958- 976. [DOI:10.1016/j.eururo.2020.04.018]
14. De Ponti R, Marazzato J, Maresca A, Rovera F, Carcano G Ferrario, M. Pre-graduation medical training including virtual reality during COVID- 19 pandemic: a report on students' perception. BMC Medical Education 2020; 20 (332): 1- 7. [DOI:10.1186/s12909-020-02245-8]
15. Razmara Farzaghi H, Razmara Farzaghi M, Javadi Nia SA.[The plan for the development of health and medical education; The need to provide educational appendices]. Developmental steps in medical education 2015; 12 (5): 689- 90. [Persian]
16. Mehrdad N, skouei SF, Seyed Fatemi N. Qualitative content analysis.Tehran:Boshra;2015. [Persian]
17. Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Educ Today. 2004 Feb;24(2):105-12. [DOI:10.1016/j.nedt.2003.10.001]
18. Ding A. Medical education- collateral damage of COVID- 19?. Postgrad Med 2021; 7 (1148): 404- 405. [DOI:10.1136/postgradmedj-2020-138332]
19. Sundler AJ, Pettersson A, Berglund M. Undergraduate nursing students' experiences when examining nursing skills in clinical simulation laboratories with high-fidelity patient simulators: A phenomenological research study. Nurse Educ Today 2015; 35(12): 1257-1261. [DOI:10.1016/j.nedt.2015.04.008]
20. Johnsen K, Dickerson R, Raij A, Lok B. Experiences in Using Immersive Virtual Characters to Educate Medical Communication Skills. [Cited 2022 Jun 21 ]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/4165394
21. Dedeilia A, Sotiropoulos MG, Hanrahan JG, Janga D, Dedeilias P, Sideris M. Medical and surgical education challenges and innovations in the COVID-19 era: a systematic review. In vivo 2020;34(3 suppl):1603-11. [DOI:10.21873/invivo.11950]
22. Wald HS, Davis SW, Reis SP, Monroe AD, Borkan JM.Reflecting on reflections: Enhancement of medical education curriculum with structured field notes and guided feedback. Academic Medicine 2009; 84 (7): 830-837. [DOI:10.1097/ACM.0b013e3181a8592f]
23. Jazini A. [The effect of virtual education courses of universities and non-profit institutions on knowledge development]. Journal of Training & Development of Human Resources 2018; 5 (16): 133- 150. [Persian]
24. Ray J, Wong A, Yang T, Buck S, Joseph M, Bonz et al.Virtual Telesimulation for Medical Students During the COVID-19 Pandemic. Academic Medicine 2021; 96 (10): 1431- 1435. [DOI:10.1097/ACM.0000000000004129]
25. Newman NA, Lattouf OM. Coalition for medical education-A call to action: A proposition to adapt clinical medical education to meet the needs of students and other healthcare learners during COVID‐19. Journal of cardiac surgery 2020;35(6):1174-5. [DOI:10.1111/jocs.14590]
26. Rose Suzanne. Medical Student Education in the Time of COVID-19. JAMA 2020;323(21):2131-2132. [DOI:10.1001/jama.2020.5227]
27. Tolu LB, Feyissa GT, Ezeh A, Gudu W. Managing Resident Workforce and Residency Training During COVID-19 Pandemic: Scoping Review of Adaptive Approaches. Adv Med Educ Pract 2020; 11: 527- 535. [DOI:10.2147/AMEP.S262369]
28. Al- Balas M, Ibrahim E, Al- Balas M. Jaber H, Obeidat K, Al- Balas H et al. Distance learning in clinical medical education amid COVID-19 pandemic in Jordan: current situation, challenges, and Perspectives. BMC Medical Education 2020; 2-7. [DOI:10.1186/s12909-020-02257-4]
29. Adams S, Wyles E. A Novel Approach to Clinical Education through Distance Learning. The Journal of the Association of Schools and Colleges of Optometry 2020; 46 (1):1- 9.
30. Durfee SM, Goldenson RP, Gill RR, Rincon SP, Flower E, Avery LL. Medical student education roadblock due to COVID-19: virtual radiology core clerkship to the rescue. Academic radiology 2020;27(10):1461-6. [DOI:10.1016/j.acra.2020.07.020]
31. Salari F, Sepahi V. [Challenges of Virtual Medical Sciences Education during the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review]. Educational Research in Medical Sciences 2021; 10 (1): e117948. [Persian] [DOI:10.5812/erms.117948]
32. Drake R. A retrospective and prospective look at medical education in the United States: trends shaping anatomical sciences education. J Anat 2014; 224 (3): 256- 260. [DOI:10.1111/joa.12054]
33. Cecilio-Fernandes D, Parisi MC, Santos TM, Sandars J. The COVID-19 pandemic and the challenge of using technology for medical education in low and middle income countries. MedEdPublish 2020;9(74):74. [DOI:10.15694/mep.2020.000074.1]
34. Peykari H, Shakiba E, Barifezabadi S. Investigating the effect of technology readiness on the acceptance of e- learning system among nurses Hospitals of Rafsanjan University of Medical Sciences. Journal of Educational Development in Medical Sciences 2021; 14 (41): 45- 49. [DOI:10.52547/edcj.14.41.63]
35. Harden RM, Hart IR. An international virtual medical school (IVIMEDS): the future for medical education?. Medical Teacher 2009; 24 (3): 261-7. [DOI:10.1080/01421590220141008]
36. Shariati M, Younesian M, Harirchi I, Khosravi A. [The effect of using virtual patients in surgical education of medical students: a randomized controlled intervention study]. Journal of Knowledge and Health 2007; 3 (1): 2- 8. [Persian]
37. Nematbakhsh M. [Research in the health system transformation plan]. Iranian Journal of Medical Education 2015; 15 (11): 64- 66. [Persian]
38. Lotfi M, Sagheb MM, Amini M et al. [Analysis of the level of satisfaction with the Yalini education system in Shiraz University of Medical Sciences with a 360-degree evaluation approach]. Razi Journal of Medical Sciences 2011; 20(114): 59-68.
39. Kian M. [Challenges of Virtual Education: Narrating what is not taught in a virtual university]. IJVLMS 2013; 5 (3): 11- 22. [Persian]
40. Abbasi F, Hejazi E, Hakimzadeh R. [The lived experience of primary school teachers of teaching opportunities and challenges in the student education network (Shad): A phenomenological study]. Scientific Quarterly of Teaching Research 2020; 8 (3);1-24. [Persian]
41. Kanneganti A, Sia CH, Ashokka B, Beng Suat S, Beng Suat SH. Continuing medical education during a pandemic: an academic institution's experience. Postgrad Med J 2020; 96 (1137):384-6. [DOI:10.1136/postgradmedj-2020-137840]
42. Janighorban M, Elahedadian M, Haghani F. [Simulation of a solution to improve clinical education]. Nursing education 2013; 2 (3): 55- 65. [Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئولXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Javadi Z, Nouri Hasan K. Identifying and Explaining effective factors on Clinical Education of Medical Students in Virtual Education: Corona Pandemic. RME 2022; 14 (2) :38-47
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-1150-fa.html

جوادی زینب سادات، نوری حسن آبادی کرامت اله. شناسایی و تبیین عوامل موثر بر آموزش بالینی در آموزش از راه دور دانشجویان پزشکی در پاندمی کرونا. پژوهش در آموزش علوم پزشكي 1401; 14 (2) :47-38

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-1150-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 14، شماره 2 - ( 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education