پژوهش در آموزش علوم پزشکی- هیات تحریریه
اعضاء شورای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

عطاء اله اسدی

مربی گروه هوشبری

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 رسول تبری

دانشیار گروه پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

میرمحمد جلالی

استاد ENT-HNS

 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

غلامرضاحسن زاده

استاد گروه آناتومی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

علی حمیدی مدنی

استاد گروه ارولوژی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

آبتین حیدرزاده

دانشیار گروه پزشکی اجتماعی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

حسین خوشرنگ

دانشیار گروه بیهوشی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

زهرا دلیلی

استاد گروه رادیولوژی فک و صورت

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

کامران سلطانی عربشاهی

استاد گروه داخلی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

محمد حسن شیخها

استاد گروه ژنتیک

دانشگاه علوم پزشکی یزد

ماهدخت طاهری

دانشیار گروه آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سیاوش فلاحتکار

استاد گروه ارولوژی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

فریبا عسگری

استادیار گروه آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مهستی علیزاده

استاد گروه پزشکی اجتماعی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

عاطفه قنبری

دانشیار گروه پرستاری

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

محمود رضا مرادی

استاد گروه ارولوژی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

نادر ممتازمنش

استادیار گروه اطفال

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فریبرز منصور قناعی

استاد گروه داخلی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

علی منفرد

استاد گروه داخلی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

محسن نفر

استاد گروه داخلی

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

ایده دادگران

دانشیار گروه آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

شادمان نعمتی نقلبری

استاد ENT-HNS

 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

نشانی مطلب در وبگاه پژوهش در آموزش علوم پزشکی:
http://rme.gums.ac.ir/find.php?item=1.41.15.fa
برگشت به اصل مطلب