پژوهش در آموزش علوم پزشکی- فرم تعهد نامه
تعهدنامه نهایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۲/۸ | 

قبل از انتشار مقاله در سایت ، مسئولین مجله فایل نهایی مقاله را در اختیار نویسندگان محترم قرار می دهند تا موافقت خود را با ترتیب اسامی نویسندگان و محتوای ارائه شده در مقاله طی  فرم تعهد نامه نهایی  اعلام نمایند.

دانلود فرم تعهد نامه نهایی به صورت فابل   word

نشانی مطلب در وبگاه پژوهش در آموزش علوم پزشکی:
http://rme.gums.ac.ir/find.php?item=1.115.20.fa
برگشت به اصل مطلب