[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 10، شماره 4 - ( 10-1397 ) ::
جلد 10 شماره 4 صفحات 61-69 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه نظام آموزشی و برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد پرستاری کودکان در ایران و تورنتوکانادا: یک مطالعه تطبیقی
میرحسین آقایی ، مصطفی روشن زاده ، علی تاج آبادی*
گروه فوریت پزشکی،‌ دانشکده پیراپزشکی،‌ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ‌سبزوار، ایران ، alitaj58@gmail.com
واژه‌های کلیدی: مطالعه تطبیقی، برنامه درسی، کارشناسی ارشد، پرستاری کودکان، کانادا، ایران
متن کامل [PDF 459 kb]   (166 دریافت)     |   چکیده (HTML)  (607 مشاهده)
نوع مطالعه: مروري | موضوع مقاله: آموزش تطبیقی
متن کامل:   (60 مشاهده)
مقدمه
دانشگاه ­ها به­ عنوان مهم­ترین نهادهای آموزشی، مراکز تولید علم و فرهنگ و همچنین تربیت متخصصان مورد نیاز کشور، خلق دانش جدید و پیشبرد مرزهای علم شناخته می­شوند. مأموریت اصلی دانشگاه ­ها شامل آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی می­باشد که از این میان نقش آموزش با توجه به ماهیت آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. در نظام آموزش دانشگاهی منظور از آموزش ایجاد تغییرات مناسب و روزافزون در محصول این سیستم یعنی دانش ­آموختگان است (1). نظام آموزشی و برنامه درسی یکـی از مهم­تـرین ابزارها جهت تغییرات همه­جانبه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است اما بایستی توجه نمود که ایـﻦ برنامـه بـا نیازهای جامعه مطابقت داشته باشد (2).
آموزش فرایند پیچیده­ای است که هرگونه ساده­نگری در مورد آن می­تواند منجر به آسیب­های جبران­ناپذیری به رشد علمی کشورها شود (3). امروزه سیستم­های آموزشی با چالش­های مختلفی روبرو هستند. بحث صلاحیت دانش­آموختگان از یک طرف و رشد ابعاد کمی آموزش از طرف دیگر، نیازمند برنامه ­ریزی دقیق و همچنین توجه به کیفیت برنامه آموزشی و آگاهی از شیوه­های نوین اجرایی فرایند آموزش است (4). همچنین گسترش بهینه­سازی برنامه­های تدوین شده و ارزیابی مدون این برنامه­ها از الگوهای قدیمی به سمت برنامه­های به ­روزشده، می­تواند سبب گسترش کیفی ابعاد آموزشی شود (5).
آموزش علوم پزشکی بخشی از نظام آموزش عـالی اسـت که با حیات انسـان­هـا سـروکار دارد و سـلامت جامعـه در گرو کیفیـت آمـوزش ایـﻦ دانشـگاه­هـا اسـت (6). در این میان آموزش پرستاری به­عنوان بخشی از نظام آموزش عالی در دهه­های اخیر در جهان با سرعت زیادی درحال توسعه و گسترش است که این توسعه نه تنها باعث نگرانی درباره کیفیت آموزش این رشته شده است بلکه با چالش­هایی ازجمله شایستگی دانش­آموختگان، کیفیت آموزش و برنامه­های درسی رشته پرستاری مواجه است (7) بنابراین دانشکده ­های پرستاری، به­عنوان بخشی از دانشگاه ­های علوم پزشکی، باید به سمت تضمین کیفیت، ارزیابی مداوم و ارتقا حرکت کنند (8).
کودکان به سبب آنکه قادر به دفاع از حقوق اجتماعی خود نیستند، ممکن است از جنبه­های مختلف مانند نیازهای مرتبط با رشد و نمو، پایش شاخص­های سلامت جسم و روان، نیازهای فرهنگی اجتماعی و توجهات معنوی مورد غفلت قرار گیرند. برای پاسخگویی به این نیازها، رشته­های تحصیلی گوناگونی در دنیا دایر شده است و دانش­آموختگان این رشته­ ها در زمینه ­های مختلف تربیتی، حقوق، پزشکی، مددکاری اجتماعی و نظایر آن، آموخته ها و مهارت­ های خود را در جهت حمایت از کودکان در اختیار خانواده­ها و جامعه قرار می­دهند. رشته پرستاری کودکان یکی از رشته­ های یادشده است که در حوزه سلامت در خدمت این قشر از جامعه قرار دارند (9).
افزایش تعداد فارغ­التحصیلان کارشناسی ارشد پرستاری و بالا بودن نیاز به خدمات تخصصی در مراکز درمانی از یک طرف و افزایش تعداد دانش­آموختگان مقطع دکترا و تمایل به جذب نیروی دکترا در مراکز آموزشی از سوی دیگر، سبب شد گستره­ی کاری کارشناسان ارشد از دانشکده­ها به بیمارستان­ها تغییر یابد. پرستاری کودکان از سال 1374به­ عنوان یک گرایش در دو برنامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش پرستاری و کارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت خدمات پرستاری ارائه شده است ولی برای جلوگیری از ناهمخوانی محتوی برنامه آموزشی با نیازهای جامعه، رشته ارشد پرستاری کودکان با محتوی و اهداف هماهنگ با خواست­های جامعه و بصورت بالینی طراحی شده است. در سال 1391 برنامه­ی آموزشی دوره­ی کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری کودکان به­عنوان یک رشته مجزا به تصویب رسیده و اجرا   می­شود. دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری کودکان در بیشتر دانشگاه ­های معتبر دنیا نظیر کانادا، آمریکا، انگلستان و استرالیا نیز دایر می ­باشد (10).
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻗﺮیﺐ ﺑﻪ یﮏ ﻗﺮن از ﺗﺎریﺦ ﭘﺮﺳﺘﺎری، تقویت ﺑﺪﻧﮥ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ اراﺋﻪ­دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﻪ­ﻋﻨﻮان یﮑﯽ از ﺷﺎﺧﻪ­ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﮔﺮوه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺿﺮوری ﺑﻮده و ایﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ارﺗﻘﺎی داﺋﻤﯽ و ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻣﺮزﻫﺎی ﻋﻠﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ در ایﻦ رﺷﺘﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ­ﮔﺮدد (11). تقریباً در کلیه جوامع، مسائل و هدف­های آموزشی به همدیگر شباهت دارند، ولی روش­ها و برنامه ­ریزی­ های مورد استفاده در امر آموزش علوم و حل مشکلات مرتبط، با سنت­ ها و فرهنگ هر یک از جوامع ارتباط پیدا می­ نمایند (12).
ازآنجایی­که نظام­ های هدف از این سرمایه­ گذاری، رشد آگاهی و توسعه توانایی­ های انسان است، بنابراین می­توان به مدد استفاده از تجـارب ملـل پیشـرو در زمینــه­های مختلف آموزشی، با درنظر گرفتن بافت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران، در جهت رفع دشواری­های موجود در نظام آموزش عـالی و بهبود برنامه­های درسی گام برداشت. این­کار می­تواند از طریق بررسی و مقایسه ابعاد مختلف برنامه آموزشی رشته­های مختلف آموزش علوم پزشکی در سطح ملی و بین ­المللی و تطبیق برنامه­ های موجود صورت گیرد. یﮑﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﻧﻮﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ­ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، اﻧﺠﺎم دادن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎیﯽ ﻋﻘﻼیﯽ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب دیﮕﺮان است (13). با توجه به حساس و مهم بودن نقش برنامه­های درسی در ایفای بهتر نقش­ها و وظایف فراگیران از یک سو و همچنین تحقق بخشیدن به اهداف و رسالت­های آموزش عالی از سوی دیگر، انجام پژوهش ­های متعدد جهت بررسی و شناسایی نقاط ضعف و قوت برنامه درسی ضروری بوده و بایستی ضمن تحلیل شرایط جامعه بومی، با بررسی برنامه ­های سایر   دانشگاه­ های پیشرو در این زمینه به تحلیل شرایط موجود پرداخته و در جهت ارتقای برنامه اقدام شود.
علی­رغم اهمیت موضوع، مطالعات اندکی درخصوص مقایسه ساختار آموزشی مقطع کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ایران با سایر کشورها انجام شده است. دانشگاه تورنتو یکی از بزرگ­ترین دانشگاه­های کانادا و در رده­بندی مجله تایمز بهترین دانشگاه کانادا و شانزدهمین دانشگاه دنیا نامیده شده است. این دانشگاه در شهر تورنتو قرار دارد و در سال ۱۸۲۷ تأسیس شده و در مجموع حدود هشتاد هزار دانشجو دارد. بسیاری از رشته­های تحصیلی در دانشگاه تورنتو مانند    رشته­های پزشکی دارای شهرت جهانی بوده و دارای کیفیت بسیار ممتازی می­باشند. این دانشگاه در تولید علم در جهان جایگاه ویژه­ای داشته و بسیاری از یافته ­ها، اکتشافات و تحقیقات علمی جهان در این دانشگاه صورت گرفته است. دانشکده پرستاری بلومبرگ در شهر تورنتو ششمین دانشکده برتر پرستاری دنیا می ­باشد. به همین منظور این مطالعه با هدف شناسایی و مقایسه برنامه آموزش کارشناسی ارشد پرستاری کودکان در ایران و تورنتو کانادا انجام شد.
روش­ ها
پژوهش حاضر ﮐﻪ یﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎرﺑﺮدی به شیوه وصیفی- تطبیقی است که با استفاده از روش معروف جرج اف بردی در سال 1397 انجام شد. بررسی تطبیقی عملی است که در آن دو یـا چنـد پدیده در کنار هم قرار می­گیرند و وجـوه اخـتلاف و تشابه آن­ها تجزیه و تحلیل می­گردد. روش جرج بردی شامل چهار مرحله توصیف، تفسیر، هم­جواری و مقایسه می­باشد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭘﺪیﺪهﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ و اﻃﻼﻋﺎت، یﺎدداﺷﺖ­ﺑﺮداری و ﺗﺪارک یﺎﻓﺘﻪ­ﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺎدی در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ آﻣﺎده ﻣﯽ­ﺷﻮﻧﺪ. در مرحله تفسیر، کلیه اطلاعات جمع­آوری شده در مرحله اول با توجه به جزئیات مورد نظر جهت دستیابی به اهداف مطالعه طبقه­ بندی و تحلیل می­ شوند. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻢﺟﻮاری اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ­ﻣﻨﻈﻮر ایﺠﺎد ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ­ﻫﺎ و ﺗﻔﺎوت­ﻫﺎ ﻃﺒﻘﻪ­ﺑﻨﺪی و در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ­ﮔﯿﺮﻧﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺰئیات در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ­ﻫﺎ و ﺗﻔﺎوت­ﻫﺎ و دادن ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳؤاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ (14). جهت انجام مطالعه در مرحله توصیف، برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد پرستاری کودکان در ایران (دانشگاه­های تهران و اصفهان) و تورنتوی کانادا از طریق ورود به سایت این دانشگاه­ ها، مورد جستجوی اینترنتی قرار گرفت. همچنین علاوه بر این مطالب مقالات مربوط به بررسی وضعیت آموزشی و نظام بهداشتی و درمانی در این دو محیط نیز مورد بررسی قرار گرفت. مطالب پس از گردآوری مورد ترجمه روان قرار گرفته و توسط محققین به دقت مطالعه شدند. در مرحله تفسیر، کلیه اطلاعات جمع­آوری شده در مرحله اول با توجه به جزئیات مورد نظر جهت دستیابی به اهداف مطالعه (اهداف، رسالت، ساختار، ...) به­طور مجزا  طبقه­بندی شدند. سپس در مرحله همجواری اطلاعات در جهت مقایسه با یکدیگر در قالب یک چارچوب کلی شکل گرفتند. این کار امکان بررسی شباهت­ ها و تفاوت­ های مدنظر جهت پاسخ به سوالات پژوهش را در مرحله انتهایی فراهم می ­آورد. جهت بررسی محیط آموزشی و نظام آموزشی دو کشور نیز جستجوی اینترنتی به زبان­های فارسی و انگلیسی در پایگاه ­های داده­ای  Google Schoolar، pubmed، SID و Magiran و سایت­های fnm.tums.ac.ir و  nm.mui.ac.irو https://bloomberg.nursing.utoronto.ca صورت گرفت. جهت جستجوی مطالب از کلید­واژه­های فارسی (کارشناسی ارشد پرستاری کودکان، برنامه آموزشی ارشد پرستاری کودکان، نظام آموزشی پرستاری کانادا) وکلیدواژه­ های انگلیسی (,Master of pediatric nursing, Master,s curriculum of pediatric nursing, Canadian nursing Education System)، استفاده شد.
یافته­ ها
ﻧﺘﺎیﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻘﺎیﺴﻪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ یﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ازﺟﻤﻠﻪ: ارزش­ﻫﺎ، ﺑﺎورﻫﺎ، رﺳﺎﻟﺖ و ﭼﺸﻢ­اﻧﺪاز، اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ رﺷﺘﻪ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر، ﻧﻘﺶ و وﻇﺎیﻒ ﺣﺮﻓﻪای داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن، ﺷﺮایﻂ و ﻧﺤﻮه ﭘﺬیﺮش داﻧﺸﺠﻮ، ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺳﺎﺧﺘﺎر دوره و روش ­های یاددهی و یادگیری و استراتژی­ های آموزشی به تفکیک در جداول ارائه شده است.بحث و نتیجه ­گیری

هدف کلی مطالعه حاضر مقایسه تطبیقی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد پرستاری کودکان در نظام آموزشی ایران و دانشکده پرستاری تورنتوی کانادا بود. با توجه به نتایج حاصله در هر دو محیط (تورنتو کانادا و ایران) هدف، رسالت و   چشم ­انداز، به­ صورت واضح و قابل ­درک و کلی نوشته شده است،به­ طوری­که قابل سنجش و دستیابی بوده و با عوامل حیاتی سازمان در ارتباط است. در برنامه ­­های آموزشی تورنتو، اهداف برنامه درسی مشتمل بر دانش سازمان­ یافته، کسب شایستگی خاص و مهارت­ ها و گسترش پژوهش­های مرتبط می­باشد که بر این اساس محتوی آموزشی و فعالیت­ های یادگیری به  گونه­ ای طراحی شده­اند که اهداف آموزشی را به ­طور کامل پوشش دهد و همچنین آن­ها را در کنار اهداف و فعالیت­ های پژوهشی پیش می ­برد. در این راستا نیز فرایندهای آموزش مبتنی بر شواهد برای توسعه یادگیری و آموزش بکارگرفته می­ شود و این شیوه یکی از روش ­های نوین در امر آموزش محسوب می­ شود. اما در ایران دروس و محتواها و روش ­های آموزشی به طریقی نیست که بتواند موجب گسترش فعالیت­ های پژوهشی مؤثر و آموزش مبتنی بر شواهد گردد و تمرکز بیشتر بر تربیت نیروی انسانی دارد که استفاده بیشتر از ظرفیت­های پژوهشی دانشجویان و تلفیق آن­ها با برنامه­ های آموزشی می ­تواند به بهبود و توسعه آموزشی و اهداف مرتبط با آن کمک نماید. مطالعات متعدد نیز در این حیطه به اثرات مثبت آموزش مبتنی بر شواهد و توسعه اهداف اموزشی اشاره کرده ­اند (17-15).
علاوه بر ارزش­های اخلاقی و حرفه­ای، پرورش مهارت­های تحقیق انتقادی و خلاقیت و نوآوری یکی ارزش ­ها و توجهات ویژه در سیستم آموزش تورنتو محسوب می­ شود، این در حالی است که در ایران به این موارد توجه زیادی صورت نمی­ گیرد و این موضوع مربوط به ساختارها و سیستم ­های مدیریتی آموزشی می­باشد که باید مورد توجه مدیران آموزشی پرستاری قرار گیرد. مطالعات مرتبط در این راستا توجه به امر نوآوری و خلاقیت در سیستم آموزشی و بکارگیری روش­ های دانشجو محور در برنامه­های آموزشی توصیه نموده ­اند که نیاز به خودآموزی در برنامه ارشد و رشد تفکر انتقادی را به ­دنبال خواهد داشت (18،19).لذا پیشنهاد می­ گردد از روش­ های تدریس مشارکتی و مبتنی بر تعامل و فعال کردن دانشجویان در امر یادگیری استفاده گردد. اجرای این روش ­ها، در نهایت نشان­ دهنده ارزش دوره با تاکید بر نوآوری و خلاقیت خواهد بود.
همچنین نتایج مقایسه شرایط و ضوابط ورود به دوره کارشناسی ارشد پرستاری کودکان در دو کشور نشان داد که در ایران تمرکز فقط بر نمره امتحان کتبی ورودی بوده و سایر جنبه­ ها از جمله مهارت عملی و سوابق کاری داوطلبین نادیده گرفته می­ شود. در راستای تجربه کار بالینی و مهارت­ های حرفه ­ای، فرد و همکارانش (20) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که داشتن سابقه کار بالینی در بخش­ های کودکان در افزایش کارایی پرستاری کودکان مؤثر است. این موضوع با یافته ­های مطالعه بولیک Bolick و همکارانش نیز همخوانی دارد (21). بنابرین باید به این امر در پذیرش و گزینش دانشجویان توجه گردد. با توجه به بالینی بودن محتوای دوره به­نظر می ­رسد اگر در ایران نیز سابقه کار بالینی در بخش­های کودکان به ­عنوان شرط اولیه و همچنین انجام مصاحبه از لحاظ خصوصیات روانی شخصیتی، قبل از ورود به دوره به شرایط ورود اضافه شود فرایند گزینش دانشجو بهتر شده و افراد ذیصلاح و توانمند در ارائه مراقبت پیشرفته به کودکان وارد دوره ارشد پرستاری کودکان می­ شوند. مطالعهCurry  و همکاران با عنوان آماده­ سازی پرستاری کودکان برای قرن 21: درک مدیران بالینی و آموزش خصوصیات روانشناختی دانشجویان قبل از ورود به دوره پرستاری کودکان را مورد بررسی قرار دادند که در این راستا وجود مصاحبه برای این دانشجویان را الزامی دانسته ­اند (22).
در مورد نقش ­ها، وظایف و توانمندی­ها در هر دو محیط بر نقش ­ها و وظایف مختلف پرستاری اشاره شده است که مرتبط با رشته و منطبق بر رسالت و واقع ­گرایانه است ولی در دانشگاه تورنتو اکثر نقش ­ها مربوط به رهبری و هدایت در محیط بالین و استفاده از تحقیقات مبتنی بر عملکرد تاکید شده که این موارد در ایران لحاظ نگردیده است. در برنامه آموزشی ایران نقش­ها به­صورت جامع و واضح تعریف شده و علاوه بر موقعیت ­های بیماری، مراقبت از کودکان سالم و پیشگیری­ های سطح اول را نیز دربر گرفته است که این می ­تواند از جمله نقاط قوت برنامه ایران درنظر گرفته شود و در برنامه آموزشی دانشگاه تورنتو جایگاه شغلی به ­طور واضح تعریف نشده و گویای محل دقیق شغلی برای دانش آموختگان نمی­ باشد. آنچه که در عمل و واقعیت دیده می­ شود، در ایران نیز جایگاه مشخصی برای پرستار کودکان وجود نداشته و این افراد مانند پرستاران کارشناس در هر بخشی از بیمارستان و بدون توجه به نیاز سیستم بهداشتی درمانی و جامعه، به خدمت گرفته می­شوند. لذا باید در راستای آموزش دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان به ایجاد ساختار مناسب سازمانی و تعریف نقش واقعی براساس نیاز جامعه نیز توجه شود که این موضوع در مطالعات دیگر نیز مورد تاکید قرار گرفته است (23).
همچنین نتایج نشان داد که محتوی دروس، به­ گونه­ ای انتخاب، سازماندهی و تدوین می­ شود که اهداف برنامه درسی تحقق یابد و هر کشوری براساس اهداف خود سعی می­ کند محتوی را طوری برانگیزد که بیشترین همخوانی بین اهداف و محتوا وجود داشته باشد. در هر دو دانشگاه محتوی دروس با اهداف دوره مرتبط است ولی قالب دروس ارایه شده در دو دانشگاه متفاوت  و آموزش نظری و عملی را در کنار هم ارایه و ساعت کار بالینی و آموزش بالینی در هر دو دانشگاه مورد تاکید بوده است، البته میزان ساعات کارورزی و عملی در تورنتو بیشتر از ایران بود. بنظر می­رسد که برای یادگیری و آموزش پایدارتر و تامین نیاز یادگیری دانشجویان، بکارگیری واحدهای عملی بیشتر و کارآموزی در عرصه بیشتر و استفاده از برنامه مدیریت مشکلات بیمار تعداد زیاد واحدهای عملی و کارآموزی تورنتو قابل توجیه باشد. بدین منظور نیاز به بازنگری در میزان واحدهای عملی ارشد پرستاری کودکان ایران و تاکید بیشتر بر آموزش بالینی پیشنهاد می­ گردد. مطالعات مشابه نیز در این زمینه، توجه بیشتر در حیطه آموزش عملی را لازم دانسته­اند (25،24). همچنین وجود کارگاه ­های آموزشی مانند کارگاه مهارت­ های ارتباطی، کنترل عفونت، ارتقای کیفیت خدمات و عملکرد مبتنی بر شواهد در کوریکولوم ایران که دانشجویان موظف به گذراندن آن در هر ترم می­ باشند نیز جزو نقاط قوت برنامه آموزشی ایران بود که علاوه بر مفید بودن مطالب مطرح شده، می­تواند کاستی­ های احتمالی محتوای برنامه را نیز برطرف کند.
در دانشگاه تورنتو یک دوره آموزش به صورت آنلاین وجود دارد که در راستای توسعه تکنولوژی و مدیریت دانش است و به عنوان نقطه قوت در این زمینه  مطرح بود ولی این ویژگی در ایران وجود ندارد. ضمن این که زمینه های لازم آن نیز در ایران فراهم نشده و بسترسازی مناسب صورت نگرفته است.. در زمینه بهبود وضعیت آموزش و یادگیری، مک کنزی و همکاران (26) در پژوهشی نشان دادند که یادگیری الکترونیکی به ­طور فزاینده­ای در آموزش پرستاری و توسعه مهارت ­ها استفاده می­شود. تکنولوژی می­ تواند فرصت ­های آموزشی برای دانشجویان و پرستاران واجد شرایط را افزایش دهد؛ بنابرین استفاده از تکنولوژی­ های مدرن در راستای آموزش الکترونیکی می­تواند به بهبود شرایط آموزش در ایران کمک نماید که باید بسترهای لازم در زمینه فراهم گردد. در زمینه شیوه ­های یاددهی– یادگیری، با توجه به ماهیت رشته پرستاری و کار در موقعیت ­ها و ارتباطات اجتماعی به­ خصوص با بیماران، این رشته نیازمند یادگیرندگانی است که از قوه ابتکار و پندار خلاقی برخوردار باشند. این امر موجب می­ شود که آن­ها در برخورد با مسایل پیچیده بیماران، به راه­ حل­ های خلاقانه، کارساز و مؤثر دست بزنند و از قدرت حل مسأله بالایی برخوردار شوند. به کارگیری روش ­های آموزش نوین و مبتنی بر تفکر خلاق در این سیستم، از ضروریات آموزشی محسوب می­شود. مطالعات مرتبط استفاده از فن­آوری­های مدرن و شیوه­ های نوین را در امر آموزش ضروری بیان کرده ­اند (27،28)؛ بنابراین مدرسین پرستاری در آموزش باید از  روش­های آموزشی متفاوتی برای آموزش و یادگیری بهتر دانشجویان استفاده نمایند. آموزش بعضی از دروس از طریق سیستم آموزش مجازی دانشکده ­ها، استفاده از کارپوشه عملکرد، مطالعات خود راهبر و هدایت­ شده، یادگیری از همکار، استفاده از سیستم­ های شبیه­ سازی مجهز، استفاده از تکنولوژی­ های جدید در آموزش ازجمله مواردی است که اگرچه تهیه و نگهداری بعضی از آن­ها سیستم را متحمل هزینه ­هایی می­کند اما تأثیرات مطلوب و ماندگاری را در آموزش و یادگیری دانشجویان بر جا خواهد گذاشت. چرا که استفاده روش­ های نوین تدریس و تکنولوژی­ های مدرن می تواند تاثیر مهمی را با توجه به رویکرد جهانی شدن و فرامرزی در آموزش فراگیران این رشته داشته باشد.
مقایسه برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد پرستاری کودکان در هر دو محیط دانشگاهی دارای شباهت­ ها و تفاوت­ هایی است. در اینجا لازم به یادآوری است که برنامه کارشناسی ارشد پرستاری کودکان در ایران نیز با توجه به نیازهای در حال گسترش این رشته و انتظارات فارغ­ التحصیلان نیاز به تغییراتی در زمینه­ های مختلف مانند شرایط پذیرش، تعریف واقعی جایگاه و نقش، شیوه آموزش و تربیت دانشجویان دارد که ابتدا باید بسترهای لازم برای این تغییرات فراهم گردد.
قدردانی
از کلیه اساتید و افرادی که در تهیه این مقاله همکاری­های لازم را داشتند بخصوص استاد محترم سرکار خانم دکتر سیما محمدخان کرمانشاهی تشکر و قدردانی می­نماییم.

 
فهرست منابع
1. Tamjid Tash E, Moalal Chobgholo MA. [A Comparative Study Of The Process Of Citizenship Education In Primary School Education, Islamic Republic Of Iran, Japan]. Social Science Studies 2014. 11) 40(: 18-32. [Persian]
2. Farajzadeh Z, Rakhsh Khosid M, Izadpanah A, Saadatjoo S. [Factors Affecting Quality Of Education From The Viewpoint Of Graduated Nurses Working In Birjand Hospitals]. Modern Care Journal 2012; 11 )3(: 196-202. [Persian]
3. Young HM, Bakewell-Sachs S, Sarna L. Nursing Practice, Research And Education In The West: The Best Is Yet To Come. Nurs Res 2017; 66 (3): 262-270. [DOI:10.1097/NNR.0000000000000218]
4. Hendrickx L, Winters C. Access To Continuing Education For Critical Care Nurses In Rural Or Remote Settings. Crit Care Nurse 2017; 37 (2): 66-71. [DOI:10.4037/ccn2017999]
5. Yasini P. Comparison Study Of Comparative Education, Iran And Japan (Secondary School), [dissertation].Tehran: Faculty Of Psychology And Social Sciences, Department Of Educational Sciences, Islamic Azad University 2012. [Persian]
6. Jafari Asl M, Chehrzed M, Shafipour S, Et Al. [Quality Of Educational Services From Viewpoint's Of Nursing And Midwifery Students Of Guilan University Based On Servqual Model]. Research In Medical Education 2014; 6 (1): 50-8. [Persian] [DOI:10.18869/acadpub.rme.6.1.50]
7. Naseri N, Salehi Sh. [Accreditation Of Nursing Education In Iran: Documenting The Process]. Iranian Journal Of Nursing And Midwifery Research 2007; 12 (4):136-138. [Persian]
8. Salminen L, Stolt M, Saarikoski M, Suikkala A, Vaartio H, Leino-Kilpi H. [Future Challenges For Nursing Education–A European Perspective]. Nurs Educ Today 2010; 30 (3): 233-8. [Persian] [DOI:10.1016/j.nedt.2009.11.004]
9. Ministry Of Health And Medical Education. [Master's Curriculum Of Pediatric Nursing]. [On Line]. 2012; Available From: Http://Hcmep.Behdasht.Gov.Ir [Persian]
10. Ghorbani F, Rahkar Farshi M, Valizadeh L. [Comparison Of Master's Curriculum Of Pediatric Nursing In Iran And United States]. JNE 2015; 4 (3): 41-47. [Persian]
11. Evans CJ, Francis Shackell E, Jean Kerr-Wilson S, Et Al. A Faculty Created Strategic Plan For Excellence In Nursing Education. Int J Nurs Educ Scholarsh 2014; 11 (1): 1929-36. [DOI:10.1515/ijnes-2013-0066]
12. Mckenna H, Keeny S, Kim MJ, Et Al. Quality Of Doctoral Nursing Education In The United Kingdom: Exploring The Views Of Doctoral Students And Staff Based On A Cross‐Sectional Questionnaire Survey. J Adv Nurs 2014; 70 (7): 1639-52. [DOI:10.1111/jan.12326]
13. Molaeezadeh H, Zekavati A. [Comparative Study of Teacher Education Curriculum in the United Kingdom, Japan, France, Malaysia and Iran]. Journal Of Educational Innovations 2008; 7 (26): 35-62.
14. Aghazade A, The Comparative Education.1st ed Tehran: Payamenoor University Publications. 2006 [Persian]
15. Jalali-Nia SF, Salsali M, Dehghan-Nayeri N, Et Al. [Effect Of Evidence-Based Education, On Iranian Nursing Students' Knowledge And Attitude]. Nurse Health Sci 2011; 13 (2): 221-7. [Persian] [DOI:10.1111/j.1442-2018.2011.00603.x]
16. Habibi S, Rezaei Hachesoo P, Tabaghi R. [Enhancing Information Literacy As A Base Of Developing Evidence-Based Nursing]. Health Information Management 2010; 7 (3): 371-8. [Persian]
17. Cannon S, Boswell C. Evidence- Based Teaching Innursing: A Foundation For Educators. Sudbury. 2 nd ed. Jones & Bartlett Bartlett Publishers; 2011.
18. Story L, Butts JB. Compelling Teaching With The Four Cs: Caring, Comedy, Creativity, And Challenging. J Nurs Educ 2010; 49(5): 291-4. [DOI:10.3928/01484834-20100115-08]
19. Kermanshahi S, Memarian R, Hoseni A, zamzam S, nezamli F. [A Comparison Post- Graduate MS Curriculum Of Nursing Education In Iran And Canada]. J Med Edu Dev 2011; 4 (6): 48-54. [Persian]
20. Freed GL, Dunham KM, Lamarand KE, Loveland-Cherry C, Martyn KK. Pediatric Nurse Practitioners: Roles And Scope Of Practice. Pediatrics 2010; 126 (5): 846-50. [DOI:10.1542/peds.2010-1596]
21. Bolick BN, Haut C, Reuter-Rice K, Leflore J, McComiskey CA, Mikhailov TA, Et Al. The Acute Care Pediatric Nurse Practitioner: Curriculum Overview. Journal Of Pediatr Health Care 2012; 26 (3): 231-7. [DOI:10.1016/j.pedhc.2011.11.001]
22. Curry DM, Samawi Z. Preparing Pediatric Nurses For The 21st Century: Perceptions Of Nurse Managers, Nursing Faculty, And Staff Nurses. SPN NEWS 2011; 5 (2): 599-603. [DOI:10.1016/j.pedn.2011.09.001]
23. Ghorbani F, Rahkar Farshi M, Valizadeh L. [Comparison Of Master's Curriculum Of Pediatric Nursing In Iran And United States]. Journal Of Nursing Education 2015; 4 (3): 142-149.
24. Moercke AM, Eika B. What Are The Clinical Skills Levels Of Newly Graduated Physicians? Self-Assessment Study Of An Intended Curriculum Identified By A Delphi Process. Med Educ 2002; 36 (5): 472-8. [DOI:10.1046/j.1365-2923.2002.01208.x]
25. Assadullahi P, Afshari P. [The comparison of tutors' and students' opinions in respect to present academic condition]. Iranian Journal Of Medical Education 2002; 2 (4): 14-15. [Persian]
26. Mckenzie K, Murraya. E-Learning Benefits Nurse Education And Helps Shape Students' Professional Identity. Nurs Times 2010; 106 (5): 231-239.
27. Dargahi H, Ghazi Saidi M, Ghasemi M. Comparative Study of Electronic Medical Education In Studied Countries. payavard 2010; 3 (3 and 4) :55-69. [Persian]
28. Wyman JF, Henly SJ. Phd Programs in Nursing in the United States: Visibility Of American Association Of Colleges Of Nursing Core Curricular Elements And Emerging Areas Of Science. Nursing Outlook 2015; 63 (4): 390-7. [DOI:10.1016/j.outlook.2014.11.003-]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Aghaei M, Roshanzadeh M, tajabadi A. Comparison of the Educational System and Curriculum of Masters of Pediatric Nursing in Iran and Toronto, Canada: A Comparative Study. rme. 2019; 10 (4) :61-69
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-708-fa.html

آقایی میرحسین، روشن زاده مصطفی، تاج آبادی علی. مقایسه نظام آموزشی و برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد پرستاری کودکان در ایران و تورنتوکانادا: یک مطالعه تطبیقی. پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1397; 10 (4) :61-69

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-708-fa.htmlدوره 10، شماره 4 - ( 10-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education