[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 3 - ( 7-1396 ) ::
جلد 9 شماره 3 صفحات 28-19 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله به دو روش کارگاه وکتابچه آموزشی بر ارتباط بین فردی شاغلین مامایی
مریم مدرس، حمیده محسنی*، پگاه شیران نوجی
بیمارستان تامین اجتماعی کرمان، کرمان، ایران ، hamide819364@gmail.com
چکیده:   (1549 مشاهده)
مقدمه: آموزش مهارت حل مسئله، روشی برای شرکت فعال افراد در بحث گروهی و تشویق آنان به تفکر انتقادی ولی سازنده و خلاق برای یافتن راه­ حل­هائی می­ باشد که نهایتاً به ارائه بهتر خدمات بهداشتی درمانی مطلوب کمک کند. این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی آموزش مهارت­ های حل مسئله خلاق با دو روش کارگاه آموزشی و کتابچه آموزشی بر مهارت ­های بین فردی شاغلین مامایی انجام شد.
روش ­ها: در یک مطالعه نیمه­تجربی بر روی ماماهای شاغل در بیمارستان­های استان کرمان در سال 1394 تعداد 97 نفر در مطالعه شرکت داشتند. ماماها به دو گروه کتابچه آموزشی (49 نفر) و کارگاه آموزشی (48 نفر) تقسیم شدند که به گروه (1) کتابچه آموزشی برای مطالعه مستقل داده شد و برای گروه (2) کارگاه آموزشی 3روزه با روش­های تعاملی اجرا گردید. این دو گروه از نظر مشخصات فردی همگن بودند. نمونه­ گیری از بیمارستان ­ها به روش تصادفی ساده و برای ماماها سهمیه­ ای انجام شد. ارتباطات بین فردی هر دو گروه قبل و پس از مداخله و 2 ماه پس از مداخله از طریق پرسشنامه استاندارد مهارت­ های ارتباطی بین فردی (Interpersonal Communication Skills Test) ارزیابی شد. داده ­ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون­ های من ویتنی یو، t زوجی، t مستقل، تحلیل واریانس و از طریق نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ ها: نتایج نشان داد که بین دو گروه، از نظر ارتباط بین فردی قبل از مداخله اختلاف آماری معنی­ داری وجود ندارد (0/064=p). اما بعد از مداخله آموزشی بین گروه 1 و 2 اختلاف آماری معنی­داری در ارتباط بین فردی مشاهده گردید (0/001=p). به­ طوری که میانگین تغییر نمره در گروه کارگاه آموزشی 8/89 و در کتابچه آموزشی 3/11 بود.
نتیجه­ گیری: آموزش فارغ التحصیلان مامایی طبق الگوی دزوریلا با دو روش کارگاه آموزشی و کتابچه آموزشی بر ارتباط بین فردی آن­ها موثر بوده و پس از آموزش، ارتباطات بین فردی آنان افزایش یافته است. پس با توجه به محدودیت­ ها­ی امکان برگزاری کارگاه در بعضی موارد، برای آموزش می­ توان از کتابچه­ های آموزشی استاندارد شده استفاده نمود.
واژه‌های کلیدی: آموزش، حل مسئله، ارتباط، یادگیری، مامایی
متن کامل [PDF 260 kb]   (966 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (701 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
فهرست منابع
1. Kuriplachova G, Magurova D, Hudakova A, Andrascíkova S, Rybarova L. New teaching methods for practical training in nursing within the project Tempus IV–CCNURCA. MEFANET Journal 2015; 3 (2): 64-68.
2. Steinert Y, Twelve tips for conducting effective workshops, Medical Teacher 1992; 14 (2-3(: 127-131.
3. Mendel R, Reichhart,Tatjana T, Rummel-Kluge Ch, Kissling W. A “Mental-Health-at-the-Workplace” Educational Workshop Reduces Managers' Stigma toward Depression . Journal of Nervous & Mental Disease 2016; 204 (1): 61–63. [DOI:10.1097/NMD.0000000000000423]
4. Bell AC, D'Zurilla TJ. Problem -solving therapy for depression: A meta-analysis.clinical psychology review 2009; 29: 348-353 [DOI:10.1016/j.cpr.2009.02.003]
5. Potter P, Perty A.Basiic nursing:theory and practics.3th ed.philadelphia: osby;2010.
6. Morton, JA, A study to determine the influence of teaching problem solving Tools to educationally at-risk high school students. Dissertation Abstracts International Section. A: Humanities and social sciences 2005, 66 (4): 1266.
7. Waugh A, Smith D, Dorothy H, Gray M., Towards a values-based person specification for recruitment of compassionate nursing and midwifery candidates: A study of registered and student nurses' and midwives' perceptions of prerequisite attributes and key skills, Nurse Education Today 2014; 34 (9): 1190–1195 [DOI:10.1016/j.nedt.2013.12.009]
8. Franklin A, Liu Y, Li Z, Nguyen V, Johnson T, Robinson D,et al. opportuonistic decision making and complexity in emergency care. Journal of biomedical informatics 2011; 44: 469-476. [DOI:10.1016/j.jbi.2011.04.001]
9. Karayurt O’, Mert H, Beser A. A study on development of a scale to assess nursing students’ performance in clinical settings. Journal of Clinical Nursing 2009; 18 (8): 1123–1130 [DOI:10.1111/j.1365-2702.2008.02417.x]
10. Moattari M , Soltani A, Moosavinasab M, Ayatollahi A.[The effect of a short term course of problem solving on self-concept of nursing students at Shiraz Faculty of Nursing and Midwifery, Iranian journal of Medical education]. Iranian Journal of Medical Education 2005;5 (2): 147-155. [Persian]
11. Malouff JM, Thorsteinsson EB, Schutte NS, The efficacy of problem solving therapy in reducing mental and physical health problem: Ameta-analysis. Clin Psychol Rev 2007;27(1):46-57. [DOI:10.1016/j.cpr.2005.12.005]
12. Erozkan A. The effect communication skills and interpersonal problem solving skills on social self-efficacy, Educational sciences; theory & practice 2013; 13 )2(: 739-745.
13. Seif A. [New educational psychology]. 8th ed. Tehran: Doran publication;2012. [Persian]
14. Çinar N, Sözeri C, Şahin S, Cevahir R, Say M.Problem solving skils of the nursing and midwifery students and influential factors. Rev Eletr Enf. [Internet]. 2010; 12 (4): 601-6. Available from: http://dx.doi.org/10.5216/ree.v12i4.8328. [DOI:10.5216/ree.v12i4.8328]
15. Nezu AM, Ronan F. life stress, current problem-solving and depressive symptom: an integrative odel. journal of counseling and clinical psychology 2008; 53 (5): 693-97.
16. shekoohi YM, Parand A. [Problem solving education to mothers and its effect on family relationships].Journal of Family Research 2009; 4 (13): 5-16. [Persian]
17. Shahbazi S, Hazrati M, Moattari M, Heidari M. [The effect of problem solving skills training on emotional intelligence of nursing students of Shiraz University of Medical Sciences].Iranian Journal of Medical Education 2012; 12 (1): 67-76 [Persian]
18. D 'Zurilla TJ, Nezu AM. Problem - solving therapies. In: Dobson KS. Handbook of cognitive behavioral therapies. 2nded. New York: Guilford Press; 2001.
19. Scholes J, Endacott R, Birro M,. Clinal decision-making: midwifery students recognition of, and response to, post-partum haemorrhage in the simulation environment, BMC pregnancy & childbirth 2012;12(19):1-12.
20. Gaskell L, Beaton S. Developing clinical competency: Experiences and perceptions of Advanced Midwifery Practitioners in training. Nurse education and practice 2015;15(4): 265–270. [DOI:10.1016/j.nepr.2015.03.001]
21. Ivicek K, de Castro AB, Salazar MK, Murphy HH, Keifer M. Using problem-based for occupational and environmental health nursing education: Pesticide exposures among migrant agricultural workers, AAOHN J 2011; 59 (3): 127-133.
22. Koh CHG, Khoo EH, Wong LM, Koh D. The effects of problem-based learning during medical school on physician competency: a systematic review. CMEJ 2008; 178 (1): 34-41. [DOI:10.1503/cmaj.070565]
23. McNeill J, Doran J, Lynn F, Anderson G, Alderdice F, Public health education for midwives and midwifery students: a mixed methods study, BMC Pregnancy & Childbirth 2012;12: 142 [DOI:10.1186/1471-2393-12-142]
24. Kelly B, Zolnierek H, DiMatteo MR. Physician Communication and Patient Adherence to Treatment: A Meta-analysis. Med Care. Med Care 2009; 47 (8): 826–834. [DOI:10.1097/MLR.0b013e31819a5acc]
25. Lucretia Pop C, Improving Interpersonal Communication for a Higher Quality of Physical Activities. 5th World Conference on Educational Sciences – WCES; 2013 Feb 5-8; Italy. Rome: Procedia - Social and Behavioral Sciences; 2014.
26. Clayton JM, Butow Phyllis N, Waters A, Rebekah C, Laidsaar P, O'Brien A,et al. Evaluation of a novel individual communication-skills training intervention to improve doctors confidence and skills in end-of-life communication 2012; 27(3): 236-243.
27. Makoul G. Communication skills education in medical school and beyond. JAMA 2003;289 (1): 93. [DOI:doi.org/10.1001/jama.289.1.93]
28. Salimi M, Peyman H, Sadeghifar J, Toloui Rakhshan Sh, Alizadeh M, Yamani N. [Assessment of interpersonal communication skills and associated factors among students of Allied Medicine School in Tehran University of Medical Sciences].Iranian Journal of Medical Education 2013;12 (12): 895-902. [Persian] [DOI:10.4037/ajcc2011433]
29. Hap M Beth, Garrett K, Thomas D, Tate J, George E, Houze M. Nurse- Patient communication interaction in the intensive care unit. American Journal of Critical Cares 2011; 20(2): 28-40.
30. Hemmati M, Sheikhbaglu M, Baghaie R.[relationship between the communication skill of nurse - patient with patient safety in the critical care units]. Journal of Clinical Nursing and Midwifery 2014; 4( 3 ): 77-84. [Persian]
31. Heidari M, Shahbazi S, Derris F. The effect of problem solving training on decision-making skills in emergency medicine students. JHPM 2013; 2(2): 25-31. [Persian]
32. Asuero AM, Queraltó JM, Pujol-Ribera E, Berenguera A, Rodriguez-Blanco T. and Epstein, R. M.. Effectiveness of a Mindfulness Education Program in Primary Health Care Professionals: A Pragmatic Controlled Trial. J Contin Educ Health Prof 2014; (34): 4–12. [DOI:10.1002/chp.21211]
33. Epstein JR. Learning from the problems of problem-based learning BMC Medical Education 2004;(4):1 [DOI:10.1186/1472-6920-4-1]
34. Jafari Sani H, Mohamadzadeh Ghasr A, Garavand H, Hosseini S. [Learning Styles and Their Correlation with Self-Directed Learning Readiness in Nursing and Midwifery Students]. Iranian Journal of Medical Education 2013; 12 (11): 842-853. [Persian]
35. Borhani F, Abbaszadeh A, Sabzevari S,Dehestani M.[Effect of workshop education and follow up on ethical sensitiveness of nurses]. Quarterly Journal of Medical Ethics 2012; 6 (21): 11-24. [Persian]
36. Moemeni L, Najaf Yarandi A, Haghani H.[Comparative Study of the Effects of Education Using VCD and Booklet in Two Different Times on Pre-operative Anxiety]. Iran Journal of Nursing (IJN) 2009; 21 (56): 81-93.[Persian]
37. Heidari M, Shahbazi S, Derris F. [The effect of problem solving training on decision making skill in emergency medicine students]. journal of health promotion management, 2013;2(2) 6:25-31.[Persian]
38. Monajemi zadeh, A. survey the relationship between interpersonal communication skills and the social acceptance of PNU students Branch.[dissertation]. Department of Social Science;1391.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Modarres M, Mohseni H, Shiran-Noogi P. The Comparison Of The Effectiveness Of Problem Solving Skill Education With Two Methods Of Workshop And Educational Booklet On Interpersonal Communication Of Midwives. rme. 2017; 9 (3) :28-19
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-357-fa.html

مدرس مریم، محسنی حمیده، شیران نوجی پگاه. مقایسه اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله به دو روش کارگاه وکتابچه آموزشی بر ارتباط بین فردی شاغلین مامایی. پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1396; 9 (3) :28-19

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-357-fa.htmlدوره 9، شماره 3 - ( 7-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education