[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 8، شماره 3 - ( 7-1395 ) ::
جلد 8 شماره 3 صفحات 61-70 برگشت به فهرست نسخه ها
عوامل موثر در انتخاب رشته های تخصصی دندانپزشکی در دستیاران دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز
عبدالحسین شکورنیا، مرتضی گوران* ، پریسا جعفرنژادی
گروه ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران. ، m.gouran_dent@yahoo,com
چکیده:   (1704 مشاهده)

مقدمه :بررسی انگیزه­ های ورود به رشته تخصصی می­ تواند در تربیت دندانپزشکان متعهد به عنوان نیروی تاثیرگذار بر سلامت عمومی جامعه موثر باشد. این مطالعه با هدف بررسی انگیزه­های دستیاران دندانپزشکی در انتخاب رشته­ های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 94- 1393انجام شد.

روش ­ها: این مطالعه توصیفی- مقطعی از نوع تحلیلی بر روی کلیه دستیاران تخصصی رشته ­های دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (75 نفر) در سال تحصیلی 94-93 به ­صورت سرشماری صورت گرفت. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه محقق ساخته­­ ای بود مشتمل بر 22 سوال، که روایی محتوایی آن توسط اساتید و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی بررسی و پایایی پرسشنامه نیز با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. سپس داده ها با استفاده از آزمون­های t مستقل و آنووا  و از طریق نرم­افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ ها:  درمجموع 75 دستیار (32 پسر، 43 دختر) با میانگین سنی 3/7± 30/8 پرسشنامه ­ها را تکمیل نمودند. نتایج نشان داد که  دستیاران مهم­ ترین عوامل موثر در انتخاب تخصص دندانپزشکی را به ترتیب: کسب دانش بیشتر و توانایی انجام کار بهتر (0/70±4/28)، منزلت اجتماعی و درآمد بالا (0/75/± 3/87)، کمک به مردم و ارتقای سطح بهداشت (0/93± 3/31) و راحتی و نداشتن استرس شغلی(1/13/± 3/13) می­ دانستند. همچنین یافته ­ها بیانگر وجود تفاوت معنی­ داری بین عوامل موثر بر انتخاب رشته و وضعیت تاهل بود. برای دستیاران مجرد عامل راحتی و نداشتن استرس در انتخاب رشته دارای اهمیت بالاتری بود (0/028p=).

نتیجه­ گیری: با توجه به عوامل تاثیرگذار بر انتخاب رشته دستیاران دندانپزشکی و نقش دندانپزشکان در ارتقاء و بهبود سلامت آحاد جامعه، پیشنهاد می­ گردد اساتید و آموزش دانشکده ­های دندانپزشکی بر نقش این عوامل در تعیین راهبردهای مناسب آموزشی جهت ارتقای سطح بهداشت جامعه تاکید بیشتری داشته باشند. 

واژه‌های کلیدی: دندانپزشکی، دستیاری، انتخاب رشته تخصصی، انگیزه
متن کامل [PDF 424 kb]   (632 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (730 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
فهرست منابع
1. Vahid-Dastjerdi M, Mahdian M, Vahid Dastjerdi E, Namdari M. Study motives and career choices of Iranian medical and dental students. Acta Med Iran 2012; 50 (6): 417- 24.
2. Avramova N, Yaneva K, Bonev B. First- year dental students’ motivation and attitudes for choosing the dental profession. Acta Medica Academica 2014; 43 (2): 113- 121
3. Petersen PE. World Health Organization Global, policy for improvement of oral health in the 21st century – implications to oral health research of World Health Assembly 2007International Dental Journal 2008;58(9):115-121
4. Dal Poz MR, Quain EE, O'Neil M, McCaffery J, Elzinga G, Martineau T. Addressing the health workforce crisis: towards a common approach. Hum Resour Health 2006; 4: 21.
5. Hallissey J, Hannigan A, Ray N. Reasons for choosing dentistry as a career: a survey of dental students attending a dental school in Ireland during 1998– 99. Eur J Dent Educ 2000; 4(2):77– 81.
6. Toit JD, Jain S, Montalli V, Govender U. Dental Students’ Motivations for Their Career Choice: An International Investigative Report. Journal of Dental Education 2014; 78 (4): 605- 13.
7. Saeed S, Jimenez M, Howell H, Karimbux N, Sukotjo C. Which Factors Influence Students’ Selection of Advanced Graduate Programs? One Institution’s Experience. Journal of Dental Education 2008; 72 (6): 688- 97.
8. Khami MR, Murtomaa H, Jafarian M, Vehkalahti MM, Virtanen JI. Study motives and career choices of Iranian dental students. Med Princ Pract 2008; 17 (3): 221- 6.
9. Baharvand M, Moghaddam EJ, Pouretemad H, Alavi K. Attitudes of Iranian dental students toward their future careers: an exploratory study. J Dent Educ 2011; 75 (11): 1489- 95.
10. Memarpour M, Bazrafkan L, Mosavi E, Vossoughi M. [Factors Influencing Dental Students’ Choice of Discipline]. Iranian Journal of Medical Education 2013; 13 (4): 260- 9. [Persian]
11. Vahid Dastjerdi E, Mahdian M, nazarali S, Badiee M. [Study motives and career plans of postgraduate students in Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences]. J Dent Sch 2011; 29 (1): 36- 42. [Persian]
12. Noble J, Hechter FJ, Karaiskos N, Wiltshire WA: Motivational factors and future life plans of orthodontic residents in the United States. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2010; 137(5): 623- 30.
13. Aggarwal A, Mehta S, Gupta D, Sheikh S, Pallagatti S, Singh R et al. Dental Students’ Motivations and Perceptions of Dental Professional Career in India. Journal of Dental Education 2012; 76 (11): 1532- 39.
14. Karibe H, Suzuki A, Sekimoto T, Srithavaj MLT, Iamaroon A, Warita S, et al. Cross- cultural comparison of the at‌titudes of dental students in three countries. J Dent Educ 2007; 71 (11): 1457– 66.
15. Nwhator SO, Olatosi O, Ashiwaju MO, Isiekwe GI. Emerging trends in dental specialty choice in Nigeria. International Dental Journal 2013; 63(2): 91– 96
16. Rashid HH, Ghotane SG, Abufanas SH, Gallagher JE. Short and long-term career plans of final year dental students in the United Arab Emirates. BMC Oral Health 2013; 13: 39
17. Gallagher JE, Patel R, Wilson NH. The emerging dental workforce: long-term career expectations and influences. A quantitative study of final year dental students’ views on their long- term career from one London Dental School. BMC Oral Health 2009; 9: 35.
18. Shakurnia A, Ahmadi F, Mozaffari F. [The factors influencing the specialty choices of medical residents in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences: a cross sectional study in 2013]. Journal of Medical Council of Iran 2014; 32 (2): 113- 120. .[Persian]
19. Momen AA, Shakurnia A. Factors Influencing Pediatric Specialty Choice among Pediatric Residents of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. Int J Pediatr 2015; 3 (2):701- 6
20. Hadadgar A, Yousefy A, Sabouri M, Richard G. [ Psychometric Properties of a Persian Version of the Specialty Indecision Scale: A Preliminary Study]. Iranian Journal of Medical Education 2008; 8 (2): 229- 37. [Persian]
21. Williams B, Onsman A, Brown T; Exploratory factor analysis: A five- step guide for novices. Journal of Emergency Primary Health Care 2010; 8 (3): 1- 13.
22. Shakurnia A, Fakoor M, Elhampour H, Tahrrzadeh M. [Evaluation of Validity and Reliability of the Questionnaire of Student Evaluation of Teaching]. Sci Med J 2012; 10 (6): 583- 593.[Persian]
23. 23-Mahmood-Hashemi H.[Evaluation of interests of gradute students in postgraduate study in Tehrans faculty of dentistry.Dental Journal].Islamic Dental Association of Iran 2001; 13 (3): 59- 73. [Persian]
24. Gallagher JE, Patel R, Donaldson N, Wilson NH: The emerging dental workforce: why dentistry? A quantitative study of final year dental students' views on their professional career. BMC Oral Health 2007; 7: 7.
25. Neamatollahi H, Mehrabkhani M, Ghafarpour S, Ghasemi A. [Evaluation of Mashhad Dental School Students’ Motives and Viewpoints on Their Career Choices in 2010]. J Mash Dent Sch 2014; 38 (1): 71- 84.[Persian]
26. Hamedi Rad F, Ghaffari T, Hoshyar E. Motivations for Choosing Field of Study among Medical and Dental Students of Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. Res Dev Med Educ, 2014, 3 (1), 25- 29.
27. Orenuga OO, da Costa OO: Characteristics and study motivation of clinical dental students in Nigerian Universities. J Dent Educ 2006; 70(9): 996- 1003.
28. Al- Bitar ZB, Sonbol HN, Al-Omari IK: Reasons for choosing dentistry as a career by Arab dental students. Eur J Dent Edue 2008; 12(4): 247- 251.
29. Noble J, Karaiskos N, Wiltshire WA: Motivations and future plans of Canadian orthodontic residents. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2009; 136(5): 644- 50.
30. Scarbecz M, Ross JA. Gender Differences in First-Year Dental Students’ Motivation to Attend Dental School. Journal of Dental Education 2002; 66 (8): 952-61.
31. Hashemipour M.[Dental student’s motivation for entering dentistry in Kerman school of dentistry]. Iran J Med Educ 2006; 6 (1): 109- 15. [Persian]
32. Ravaghi V, Sadr AR, Borzabadi Farahani N. [The motivation of dental students to enter the dental school, 2003]. Beheshti Univ. Dent. J 2005; 22 (4): 597- 604.[Persian]
33. Weaver RG, Haden NK, Valachovic RW. American Dental Education Association. Annual ADEA survey of dental school seniors; 2001 graduating class. J Dent Educ 2002; 66(10): 1209- 22.
34. Morriss S. What kind of people want to became dentist? General dental council recruitment working party survey of first year undergraduate dental students. Br Dent J 1992; 173 (4):143- 4.
35. Karibe H, Kawakami T, Suzuki A, Waita S, Ogata K, Aoyagi K, et al. Career choice and attitudes towards dental education amongst dental students in Japan and Sweden. Dent Educ 2009; 13 (13): 80- 6.
36. Bernabe E, Icaza JL, Delgado-Angulo EK. Reasons for choosing dentistry as a career: A study involving male and female first- year students in Peru. Eur J Dent Educ 2006; 10 (4): 236- 41.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

shakurnia A, gooran M, jafar-nejadi P. Effective factors in dental residents speciality Choice in Ahvaz Jundishapur University Of Medical Sciences in 2014- 2015. rme. 2016; 8 (3) :61-70
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-309-fa.html

شکورنیا عبدالحسین، گوران مرتضی، جعفرنژادی پریسا. عوامل موثر در انتخاب رشته های تخصصی دندانپزشکی در دستیاران دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز. پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1395; 8 (3) :61-70

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-309-fa.htmlدوره 8، شماره 3 - ( 7-1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education