[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 11، شماره 2 - ( 1398 ) ::
جلد 11 شماره 2 صفحات 54-63 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه تأثیرآموزش به روش ترکیبی و سنتی در یادگیری
حسین نجفی*
گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ، drhossiennajafi@yahoo.com
چکیده:   (688 مشاهده)

مقدمه: از آنجایی ­که یادگیری ترکیبی، تلفیقی از نقاط قوت دو شیوه آموزش سنتی و الکترونیکی می­ باشد، این مطالعه با هدف مقایسه تأثیرآموزش به روش ترکیبی و سنتی در یادگیری دانشجویان ارشد دانشگاه پیام نور انجام گرفت.
روش ­ها: این مطالعه آزمایشی با استفاده از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل مبتنی بر کلاس درس LMS انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان ارشد دانشگاه پیام­ نور مرکز شیراز در نیم­ سال اول سال تحصیلی 98-1397 به تعداد 30 بود که با کمک روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ ای به دو گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه 15 نفر) منتصب شدند. داده­ ها با استفاده از آزمون­ های t و آنالیز کوواریانس از طریق نرم­ افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ ها: نتایج نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان در گروه ­های آزمایش و کنترل در نمرات پیش ­آزمون و پس ­آزمون تفاوت معنی­ داری وجود دارد (7/756= f در سطح آلفای 0/05). همچنین نتایج حاکی از برتری میانگین گروه آزمایشی (14/0987) در ارزیابی نهایی نمرات محیط یادگیری ترکیبی در مقایسه با آموزش سنتی بود (12/9361)، به میزان 1/3806 نمره بود.
نتیجه­ گیری: آموزش ترکیبی به دلیل تلفیق نقاط قوت دو شیوه آموزش سنتی و الکترونیکی، تصویرسازی ذهنی، خود تنظیمی و  خود انگیزشی یادگیری در دانشجویان در مقایسه با آموزش صرف سنتی، می­ تواند بر کیفیت یادگیری در قالب حفظ و نگهداری نمرات اثرگذارتر باشد

واژه‌های کلیدی: تدریس سنتی، یادگیری الکترونیکی، مقایسه، روش ترکیبی، دانشجو
متن کامل [PDF 680 kb]   (313 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (659 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تکنولوژی آموزشی، یادگیری الکترونیکی،آموزش مجازی
فهرست منابع
1. Najafi H. [Introduction to Blended Learning].1th ed. Isfahan: Jahad University Press; 2017. [Persian]
2. Heydari N. [Important Indicators in Students' Academic Achievement Study Case Study on Meta-Cognitive Knowledge and Learning Strategies]. Journal of Psychology and Educational Sciences 2017; 3(2):53-67. [Persian]
3. Seyyed kalan SM, Maleki Avarsin S, Najafi H. [A Meta-Analysis of the Relationship between Emotional Intelligence and Academic Achievement in Persian Speakers Databases]. Journal of Instruction and Evaluation 2018; 10(40):129-149. [Persian]
4. Najafi H. [The Relationship between the Dimensions of Blended Learning and Learning Quality: A Case of PNU]. Information and Communication Technology in Educational Sciences 2017; 7(4(28)): 59-80. [Persian]
5. Javadi H, Baghchehsara E. [Blended Learning; Passing From Traditional and Electronic Learning]. Global Conference on Psychology and Education, Law and Social Sciences at the Beginning of the Third Millennium. 2016 May 19; Iran.Shiraz: civilica; 2016. [Persian]
6. Marsh D. Blended learning: Creating learning opportunities for language learners. 1th ed. New York: Cambridge University Press: Co.2003.
7. Garrison DR, Vaughan ND. Blended learning in higher Education: Framework, Principles and guide line. John Wiley & Sons; 2007. [DOI:10.1002/9781118269558]
8. Guzer B, Caner H. the past, present, and future of blended learning: an in depth analyses of literature. SO BEH SCI 2014; 116(8):4596-4603. [DOI:10.1016/j.sbspro.2014.01.992]
9. CeylanV, Kesici A. The Effect of blended Learning on Academic Success. Journal of human sicence 2017; 14(1): 121-132. [DOI:10.14687/jhs.v14i1.4141]
10. Driscoll M. Blended learning: Let's get beyond the hype. E-learning 2002 ;1(4):1-4
11. Behnke C. Blended learning in the culinary arts: Across the disciplines, across the academy. 2th ed. Sterling: Stylus Publishing: Co.2012.
12. Vitolina l. E-inclusion modeling for blended e-learning course. Procedia Computer Science 2015; 65:744-753. [DOI:10.1016/j.procs.2015.09.019]
13. Garrison DR, Kanuka H. Blended learning: Uncovering its transformative potential in higher education. The internet and higher education 2004;7(2):95-105. [DOI:10.1016/j.iheduc.2004.02.001]
14. Drysdale J, Graham C, Spring K, & Halverson L. An analysis of research trends in dissertations and theses studying blended learning. The Internet and Higher Education 2003; 17(8): 90-100. [DOI:10.1016/j.iheduc.2012.11.003]
15. Ling Y, Yang l. Academic and learners, perceptions on blended learning as a strategic initiative to improve student learning experience. ENCON 2017; 14(2): 54-67.
16. Akgündüz D, Akınoğlu O. The Impact of Blended Learning and Social Media-Supported Learning on the Academic Success and Motivation of the Students in Science Education. Edu Sci 2017; 42(191): 69-90. [DOI:10.15390/EB.2017.6444]
17. VanDerLinden K. Blended learning as transformational institutional learning. New directions for higher education 2014;(165):75-85. [DOI:10.1002/he.20085]
18. Fink LD. Creating significant learning experiences: An integrated approach to designing college courses. John Wiley & Sons; 2013.
19. Kezar A. How colleges change: Understanding, leading, and enacting change. 2thed. New York: Rutledge; 2013. [DOI:10.4324/9780203115060]
20. Ardid T, M Meseguer-D, Jaime Riera A. Online exams for blended assessment. Study of different application Methodologies. Computers & Education 2015; 81(7):296-303. [DOI:10.1016/j.compedu.2014.10.010]
21. Razavi SA. [New Issues in Educational Technology]. 2thed. Ahvaz: Shahid Chamran University; 2011. [Persian]
22. Najafi H. SCORM: [A model for the production of electronic content for better learning]. EDCBMJ 2017; 9(5): 335-350. [Persian]
23. Payame Noor University. [Cited 2018 Des28]. Available from: http://lms. pnu.ac.ir/login: PNU. [Persian]
24. Kazu I, Demirkol M. Effect of blended learning environment model on high school student Academic achievement. Turkish Online Journal of Educational Technology 2014; 13(1): 78-87.
25. Suda KJ, Sterling JM, Guirguis AB, Mathur SK. Student perception and academic performance after implementation of a blended learning approach to a drug information and literature evaluation course. Currents in Pharmacy Teaching and Learning 2014;6(3):367-72. [DOI:10.1016/j.cptl.2014.02.017]
26. Youde A. Tutor Emotional Competences Valued by Learners in a Blended Learning Contex. European Journal of Open, Distance and E-learning 2016;19(2):63-79. [DOI:10.1515/eurodl-2016-0008]
27. Çobanoglu A, Alton E. From traditional teaching to blended learning based education. Educational technologies 2015; 7(6): 89-107.
28. Kuo Y, Belland R, Schroder E, Walker E. K-12 teachers' perceptions of and their satisfaction with interaction type in blended learning environments. Distance Education 2014; 35(3):360-391. [DOI:10.1080/01587919.2015.955265]
29. Belens R, Vote M, De Waver B. The design of blended learning in response to student diversity in higher education: Instructors' views and use of differentiated instruction in blended learning. Computers & Education 2018; 120:197-212. [DOI:10.1016/j.compedu.2018.02.009]
30. Broadbent J. comparing online and blended learners self regulated learning strategies and academic performance .internet and higher education 2017; 33(7): 24-32. [DOI:10.1016/j.iheduc.2017.01.004]
ارسال پیام به نویسنده مسئولXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Najafi H. Comparing of the effect of Blended and Traditional teaching on Learning. rme. 2019; 11 (2) :54-63
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-753-fa.html

نجفی حسین. مقایسه تأثیرآموزش به روش ترکیبی و سنتی در یادگیری. پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1398; 11 (2) :54-63

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-753-fa.htmlدوره 11، شماره 2 - ( 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education