[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 10، شماره 4 - ( 1397 ) ::
جلد 10 شماره 4 صفحات 23-30 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر دوره آموزشی کامفورت (COMFORT) بر نگرش پرستاران به مهارت‌های ارتباطی
مهدی محمدی* ، رضا ناصری جهرمی ، اطهر راسخ جهرمی، زینب مختاری، مرضیه علامه زاده، مینا تن آسان، ناصری جهرمی
گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران ، m48r52@gmail.com
چکیده:   (1153 مشاهده)
مقدمه: پرستاری حرفه‌ای است که در متن محیط کار، ارتباطات گوناگونی را در طیف وسیعی از تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی برقرار می‌سازد. کامفورت از کنار هم قرارگرفتن ابتدای معادل لاتین هفت موضوع ارتباطات، جهت‌گیری و فرصت، ذهن‌آگاهی، خانواده، نظارت، پیام‌های تطبیقی اساسی و تکراری و تیم تشکیل شده است. این مطالعه با بررسی تاثیر دوره آموزشی کامفورت بر نگرش پرستاران به مهارت‌های ارتباطی انجام گرفت.
روش‌ها: این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون بود. جامعه آماری شامل کلیه پرستاران شاغل دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 96 (316 نفر) بود. تعداد 60 نفر از پرستاران با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه آزمون و کنترل (در هر گروه 30 نفر) تقسیم شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه سنجش نگرش مهارت‌های ارتباطی پرستاران بود که در پیش و پس­آزمون مورد استفاده قرار گرفت. یک هفته پس از برگزاری پیش­ آزمون، دو جلسه آموزشی کامفورت که هر یک به مدت 4 ساعت برای نفرات گروه آزمون تشکیل و سپس پس ­آزمون گرفته شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌ کوواریانس با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار پیش آزمون در گروه آزمایش 1/34± 3/69 و در گروه کنترل 0/09± 3/78 و در پس آزمون در گروه آزمایش 1/04±3/44 و در گروه کنترل 0/27±4/77 بود. نتایج نشان داد که دوره آموزشی کامفورت بر تغییر نگرش پرستاران به مهارت‌های ارتباطی مؤثر بوده و 27 درصد کل واریانس موجود در تغییر نگرش پرستاران به مهارت‌های ارتباطی مربوط به دوره آموزشی کامفورت بوده است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نقش مؤثر آموزش کامفورت در تغییر نگرش پرستاران به مهارت‌های ارتباطی، آموزش این دوره می‌تواند جزء برنامه‌های توسعه‌ فردی و حرفه‌ای پرستاران قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: دوره آموزشی، کامفورت، مهارت ارتباطی
متن کامل [PDF 172 kb]   (377 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (376 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: برنامه ريزي درسي
فهرست منابع
1. Krimshtein NS, Luhrs CA, Puntillo KA, Cortez TB, Livote EE, Penrod, JD, Nelson, JE. Training nurses for interdisciplinary communication with families in the intensive care unit: An intervention. Journal of Palliative Medicine 2011; 14(12): 1325-1331. [DOI:10.1089/jpm.2011.0225]
2. Villagran M, Goldsmith J, Wittenberg-Lyles E, Baldwin P. Creating COMFORT: A communication-based model for breaking bad news Communication Education. Communication Education 2010; 59(3): 220-234. [DOI:10.1080/03634521003624031]
3. Wittenberg-Lyles E, Goldsmith J, Ragan SL. The COMFORT initiative: Palliative nursing and the centrality of communication. Journal of Hospice and Palliative Nursing 2017; 12(5): 131.
4. Bramhall E. Effective communication skills in nursing practice. Nursing Standard 2014; 29 (14): 53- 54. [DOI:10.7748/ns.29.14.53.e9355]
5. MacLean S, Kelly M, Geddes F, Della P. Use of simulated patients to develop communication skills in nursing education. An integrative review Nurse education today 2017; 48 (2): 90-98. [DOI:10.1016/j.nedt.2016.09.018]
6. Eggly S, Penner L, Albrecht TL, Cline RJ, Foster T, Naughton M, Ruckdeschel JC. Discussing bad news in the outpatient oncology clinic: Rethinking current communication guidelines. Journal of Clinical Oncology 2016; 24(4): 716-719. [DOI:10.1200/JCO.2005.03.0577]
7. Query JL, Wright KB, Bylund CL, Mattson M. Health communication Instruction: Toward identifying common learning goals, course content, and pedagogical strategies to guide curricular development. Health Communication 2007; 21: 133-141. [DOI:10.1080/10410230701307063]
8. Rogers EM. The field of health communication today: An up-to-date report. Journal of Health Communication 2016; 1(1): 15-23. [DOI:10.1080/108107396128202]
9. Meng L, Qi J. The Effect of an Emotional Intelligence Intervention on Reducing Stress and Improving Communication Skills of Nursing Students. Neuro Quant ology 2018; 16 (1): 37- 42. [DOI:10.14704/nq.2018.16.1.1175]
10. Ferguson KE, Jinks AM. Integrating what is taught with what is practiced in the nursing curriculum: A multi-dimensional model. Journal of Advanced Nursing 1994; 20 (4): 687-695. [DOI:10.1046/j.1365-2648.1994.20040687.x]
11. Ferrell BR, Dahlin C, Campbell ML, Paice JA, Malloy P, Virani R. End-of-life nursing education consortium (ELNEC) training program improving palliative care in critical care. Critical Care Nurse Quarterly 2017; 30 (2): 206-212.
12. Sadler J. A pilot study to measure the caring efficacy of baccalaureate nursing students. Nursing Education Perspectives 2003; 24 (3): 295-299.
13. Wittenberg-Lyles E, Goldsmith J, Ragan SL. The COMFORT initiative: Palliative nursing and the centrality of communication. Journal of Hospice and Palliative Nursing 2010; 12 (5): 131. [DOI:10.1097/NJH.0b013e3181ebb45e]
14. Bolster D, Manias E. Person-centered interactions between nurses and patients during medication activities in an acute hospital setting: qualitative observation and interview study. International J0urnal of Nurse Study 2010; 47 (2): 154- 165. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2009.05.021]
15. Howell AJ, Watson, DC. Procrastination: Associations with achievement goal orientation and learning strategies. Journal of Personality and Individual Differences 2007; 43 (1): 167-178. [DOI:10.1016/j.paid.2006.11.017]
16. Carson JW, Carson KM, Gil K, Baucom DH. Mindfulness-based relationship enhancement. Journal of Behavior Therapy 2004; 35 (3): 471–494. [DOI:10.1016/S0005-7894(04)80028-5]
17. Commodari E. Research Children staying in hospital: a research on psychological stress of caregivers. Ital J Pediatr. 2010; 25: 36-40. [DOI:10.1186/1824-7288-36-40]
18. Buus N, Gonge H. Empirical studies of clinical supervision in psychiatric nursing: A systematic literature review and methodological critique. International Journal of Mental Health Nurse 2009; 18 (4): 250-64. [DOI:10.1111/j.1447-0349.2009.00612.x]
19. Manojlovich M, Antonakos C. Satisfaction of intensive care unit nurses with nurse physician communication. Journal of Nurse Administration 2008; 38 (5): 237-243. [DOI:10.1097/01.NNA.0000312769.19481.18]
20. Cegala DJ, Lenzmeier BS. Physician communication skills training: A review of the theoretical backgrounds, objectives and skills. Medical Education 2002; 36 (11): 1004-1016. [DOI:10.1046/j.1365-2923.2002.01331.x]
21. Humphris GM, Kaney S. Assessing the development of communication skills in undergraduate medical students. Medical Education 2010; 35 (3): 225-231. [DOI:10.1111/j.1365-2923.2001.00869.x]
22. Beckman HB, Markakis KM, Suchman AL, Frankel RM. The doctor- patient relationship and malpractice Lesson from plaintiff depositions. Archives of Internal Medicine 1994; 154(12): 1365-1370. [DOI:10.1001/archinte.1994.00420120093010]
23. Roter DL, Geller G, Bernhard BA, Larson SM, Doksum T. Effects of Obstetrician gender on communication and patient satisfaction. Obstetrics and Gynecology 1999; 93(5): 635-641. [DOI:10.1016/S0029-7844(98)00542-0]
24. Martin B, Koesel N. Nurses' role in clarifying goals in the intensive care unit. Critical Care Nurse 2010; 30 (3): 64-73. [DOI:10.4037/ccn2010511]
25. Wynd CA. Current factors contributing to professionalism in nursing. J Prof Nurs 2003; 19 (5): 251-61. [DOI:10.1016/S8755-7223(03)00104-2]
26. Rees C, Sheard C, Davies S. The development of a scale to measure medical students' attitudes towards communication skills learning: The communication skills attitude scale (CSAS). Medical Education 2002; 36 (2): 141-147. [DOI:10.1046/j.1365-2923.2002.01072.x]
27. Back AL, Arnold RM, Baile WF, Fryer-Edwards KA, Alexander SC, Barley Cronin JA, Finn S. Implementing and evaluating the COMFORT communication in palliative care curriculum for oncology nurses. Journal of Hospice Palliative Nursing 2017; 19 (2): 140-146. [DOI:10.1097/NJH.0000000000000320]
28. Fallowfield L, Jenkins V, Farewell V, Saul J, Duffy A, Eves R. Efficacy of a cancer research UK communication skills training model for oncologists: A randomized controlled trial. The Lancet 2002; 359 (9307): 650-656. [DOI:10.1016/S0140-6736(02)07810-8]
29. Rostami H, Golchin M, Mirzaei A.[Evaluation of communication skills of nurses from hospitalized patients' perspective]. J Urmia Nurs Midwifery Fac 2012; 10 (1). [Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئولXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohammadi M, Naseri Jahromi R, Rasekh Jahromi A, Mokhtari Z, AllameZade M, Tanasan M et al . The Effects of COMFORT Education on Nurses’ Attitude towards Communication Skills. rme. 2018; 10 (4) :23-30
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-645-fa.html

محمدی مهدی، ناصری جهرمی رضا، راسخ جهرمی اطهر، مختاری زینب، علامه زاده مرضیه، تن آسان مینا و همکاران.. تاثیر دوره آموزشی کامفورت (COMFORT) بر نگرش پرستاران به مهارت‌های ارتباطی. پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1397; 10 (4) :23-30

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-645-fa.htmlدوره 10، شماره 4 - ( 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education