[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 11، شماره 3 - ( 1398 ) ::
جلد 11 شماره 3 صفحات 30-38 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه ارزشیابی بالینی به روش بحث در مورد بیمار و دفترچه ثبت مهارت‌های بالینی بر رضایتمندی دانشجویان پرستاری
غلامحسین ظریف نژاد ، محمد رجب پور ، سیمین شرفی* ، مصطفی محسنی زاده ، اختر نجات محمد
دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران ، siminsharafi68@gmail.com
چکیده:   (590 مشاهده)
مقدمه: آموزش بالینی بنیادی­ ترین قسمت آموزش حرفه­ ی پرستاری است، لذا بایستی از روش ­های ارزشیابی مناسب استفاده شود، با توجه به این­که روش ­های مختلف مانند روش بحث درمورد بیمار و لاگ‌بوک هرکدام مزایا و محدودیت­ هایی دارند، بنابراین مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر ارزشیابی بالینی به ­روش بحث درمورد بیمار و دفترچه ثبت مهارت­ های بالینی بر رضایت­مندی دانشجویان پرستاری طراحی گردید.
روش: این مطالعه از نوع تجربی با طرح دو گروه و بعد از مداخله با مشارکت ۵۸ نفر از دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در سال 1396بود که با قرعه­کشی به دو گروه بحث در مورد بیمار و دفترچه ثبت مهارت­های بالینی تخصیص تصادفی شدند. پس از انجام مداخله میزان رضایت دانشجویان با پرسشنامه پژوهشگر ساخته که روایی محتوای آن با روش متخصصان و پایایی آن با استفاده روش آلفای کرونباخ (0/92) مورد تایید قرار گرفت. داده ها از طریق آزمون­­ های t مستقل و زوجی و من ویتنی و با استفاده از نرم­ افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار نمره رضایتمندی دانشجویان گروه بحث درمورد بیمار 22/7 ± 69/06 (از 100) و روش دفترچه ثبت مهارت­های بالینی 21/8 ± 67/8 (از 100) بود که نتایج آزمون t مستقل نشان داد که اختلاف آماری معنی­ داری بین نمره رضایتمندی دو گروه دانشجویان وجود ندارد (0/757=P)، هر چند رضایت دانشجویان گروه بحث در مورد بیمار در حیطه مناسب بودن روش ارزشیابی، به­ صورت آماری معنی­ داری (0/018=P) بیشتری از دانشجویان گروه دیگر نشان داد.
نتیجه گیری: با توجه به رضایت بالاتر دانشجویان از روش بحث در مورد بیمار به ­نظر می­ رسد این روش تا حدودی توانسته انتظارات دانشجویان را در مقایسه با روش دفترچه ثبت مهارت­ های بالینی برآورده نماید. اما به ­دلیل عدم معنی ­داری نتایج، به مطالعات با حجم نمونه بالاتر و در زمان طولانی ­تر جهت اجرای این روش نیاز است.
واژه‌های کلیدی: ارزشیابی بالینی، روش بحث درمورد بیمار، لاگ بوک
متن کامل [PDF 378 kb]   (125 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (124 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سنجش وارزشيابي
فهرست منابع
1. Asadizaker M, Abedsaeedi Z, Abedi H, Alijanirenani H, Moradi M, Jahani S. Improvement of the first training for baccalaureate nursing students-a mutual approach. Glob J Health Sci 2015; 7 (7): 79- 92. [DOI:10.5539/gjhs.v7n7p79]
2. Kouhpayezadeh J, Dargahi H, Soltani ArabshahiK. [Clinical assessment methods in medical sciences universities of Tehran - clinical instructors' viewpoint]. Medical Journal of Hormozgan University 2013; 16 (5):395-402. [Persian]
3. Sabzevari S, Abbaszadeh A, Borhani F. [Perception of nursing faculties from clinical assessment challenges in students: A qualitative study]. Strides in development of medical education 2013; 10(3): 385- 397. [Persian]
4. Imanipour M, Jalili M. [Nursing students' clinical evaluation in students and teachers views]. IJNR 2012; 7(25): 17- 26. [Persian]
5. W Enskär, C Lee، W Wang. A systematic review of clinical assessment for undergraduate nursing students. Nurse Education Today 2015;35 (2): 347- 359. [DOI:10.1016/j.nedt.2014.11.016]
6. Santos JLG, Pestana AL، Guerrero P, Klock P, Erdmann AL. Logbook: experience of teachinglearning management and management in nursing and health. Northeast Network Nursing Journal 2013; 14 (4): 854- 63.
7. Latifi M, Shaban M, Nikbakht A,، Mehran A, ParsaYekta Z. [Comparison of the effect of clinical evaluation by two methods: Portfolio and popular, on satisfaction of nurse students]. Iranian Journal of Nursing Research 2011; 6 (21): 15- 28. [Persian]
8. Hakim A. [Factors affecting satisfaction of nursing students of nursing major]. Journal of Nursing Education 2013; 2 (2): 10- 20. [Persian]
9. Hoseini BL, Jafarnejad F, Mazloum SR, Foroughipour M, Karimi Mouneghi H. [Midwifery Students' Satisfaction with Logbook as a Clinical Assessment Means in Mashhad University of Medical Sciences 2010]. Iranian Journal of Medical Education 2012; 11 (8): 933- 941. [Persian]
10. Yousefzadeh S, Golmakani N. [The Midwifery Students' Perspective about Clinical Evaluation Based on Log book.jgbfnm] 2012; 9 (1): 103- 111. [Persian]
11. Azizi M, Barati H، Khamse F, Barati M, Alizadeh A. [The effect of log book design and implementation on students' satisfaction and performance during a nursing internship course in a military psychiatric hospital]. Ebnesina 2016; 18 (2): 58-63. [Persian]
12. Ghanbari A, Monfared A. [Survey Of clinical evaluation process based on logbook and cognitive and psychomotor learning in nursing students]. Research in Medical Education 2014; 6 (2): 28- 35. [Persian] [DOI:10.18869/acadpub.rme.6.2.28]
13. Honarmand M. [Comparing the influence of log book on the scores of practical oral medicine Course gained by students of general dentistry]. Future of Medical Education Journal 2013; 3 (4): 3- 5. [Persian]
14. Khazaee Z, Khazaee T, Ghannadkafi M, Zaher Ibrahimi M. [The effect of using the obstetrics and gynecology logbook on the clinical skills of interns and trainees]. Strides in Development of Medical Education 2013; 10 (2): 225- 31. [Persian]
15. Heidari H, Akbari N. Developing and implementing logbook in teaching principles and techniques to nursing and midwifery students: mixed method study. Future of Medical Education Journal 2017; 7 (1): 14- 8. [DOI:10.12968/htup.2017.1.14]
16. Asgari H, Ashoorion V, Ehsanpour S. [Teaching and evaluation of field training course for health services management undergraduates: conventional and logbook methods].Iranian Journal of Medical Education 2017; 16(61): 552-60. [Persian]
17. Epstein, RM. Assessment in Medical Education. New England Journal of Medicine 2007; 356 (4): 387- 396. [DOI:10.1056/NEJMra054784]
18. Fulya M, Shwan NJ. Do trainees value feedback in case-based discussion assessments? Medical Teacher 2013; 35(5):e1166-72. [DOI:10.3109/0142159X.2012.731100]
19. Williamson JML. Critical Analysis of Case Based Discussions. British Journal of Medical Practitioner 2012; 5 (2): 514- 517.
20. Sidakpal S. Panaich Th Case-Based Discussion Regarding Challenges in Patient Selection and Procedural Planning in Left Atrial Appendage Occlusion. Mayo Clinic Proceedings 2018; 93(5):630-638. [DOI:10.1016/j.mayocp.2018.03.015]
21. PishkarMofrad Z, Robabi H. [An assessment of traditional and objective structured practical evaluation methods on satisfaction of nursing students in Zahedan Faculty of Nursing and Midwifery: A comparing]. Journal of Medical Education and Development 2013; 7(4): 2-14. [Persian]
22. Farajpour A, Amini M, Pishbin E, Arshadi H, Sanjarmusavi N, Yousefi J, et al. [ Teachers' and Students' Satisfaction with DOPS Examination in Islamic Azad University of Mashhad, a Study in Year 2012]. Iranian Journal of Medical Education 2014; 14 (2): 165- 173. [Persian]
23. Habibi H, Khaghanizade M, Mahmoodi H, Ebadi A, Seyedmazhari M. [Comparison of the Effects of Modern Assessment Methods (DOPS and Mini-CEX) with traditional method on Nursing Students' Clinical Skills: A Randomized Trial]. Iranian Journal of Medical Education 2013; 13 (5): 364- 372. [Persian]
24. Durak HI, Caliskan SA, Bor S, Van Der Vleuten C. Use of case-based exams as an instructional teaching tool to teach clinical reasoning. Medical teacher 2007; 29(6): e 170-174. [DOI:10.1080/01421590701506866]
25. Carrero E, Gomar C, Penzo W, Fábregas N, Valero R, Etayo G. Teaching basic life support algorithms by either multimedia presentations or case based discussion equally improves the level of cognitive skills of undergraduate medical students.Medical Teacher 2009; 31(5):e189-95. [DOI:10.1080/01421590802512896]
26. Najafi F, Kermansaravi F, Mirmortazavi M, Gheisaranpour H. [The Efficacy of Logbook in Clinical Wards from the Viewpoints of Nursing Faculty Members and Students]. rme. 2017; 9 (3): 64- 55. [Persian] [DOI:10.29252/rme.9.3.64]
27. Movaffaghi Z, Shoeibi A, Bahari A, Khajedaluee M. [The efficiency of medical extern's logbook from the viewpoints of externs and faculties of Mashhad University of Medical Sciences: An integration of qualitative and quantitative methods]. Iranian Journal of Medical Education 2014; 13 (11): 950- 9. [Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئولXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zarifnejad G, Rajabpoor M, Sharafi S, Mohsenizadeh M, Nejat-Mohammad A. Comparison the effect of clinical evaluation by two methods of Case based Discussion and logbooks on satisfaction of nursing students. rme. 2019; 11 (3) :30-38
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-780-fa.html

ظریف نژاد غلامحسین، رجب پور محمد، شرفی سیمین، محسنی زاده مصطفی، نجات محمد اختر. مقایسه ارزشیابی بالینی به روش بحث در مورد بیمار و دفترچه ثبت مهارت‌های بالینی بر رضایتمندی دانشجویان پرستاری. پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1398; 11 (3) :30-38

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-780-fa.htmlدوره 11، شماره 3 - ( 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education