[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 11، شماره 1 - ( 1-1398 ) ::
جلد 11 شماره 1 صفحات 62-71 برگشت به فهرست نسخه ها
تحلیل مقایسه ای عوامل اثرگذار بر شکل گیری و توسعه شرکت‌های دانشگاهی در وزارتین علوم و بهداشت
مریم شهودی* ، محمد حسنی ، حسن قلاوندی ، عباس عباس پور، غلامرضا شمس
دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه ، m_shohoudi@yahoo.com
چکیده:   (391 مشاهده)
مقدمه: امروزه شرکت­ های دانشگاهی به ­عنوان یکی از جلوه ­های کارآفرینی در کشورها ایجاد شده ­اند و بررسی عوامل مؤثر بر آن­ها از مهم­ترین اولویت­ های دانشگاه­ ها است. این مطالعه با هدف مقایسه اهمیت عوامل اثرگذار بر شکل­ گیری و توسعه این  شرکت­ ها در وزارت علوم و بهداشت انجام شد.
روش­ ها: روش پژوهش توصیفی- میدانی بود. جامعه آماری، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ­های شهید بهشتی، تهران، علامه طباطبایی و خوارزمی و دانشجویان سال سوم و چهارم دانشکده­ های پزشکی، پیراپزشکی، بهداشت و فناوری­ های نوین پزشکی دانشگاه ­های شهید بهشتی، تهران و ایران در سال تحصیلی 97- 1396 بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  331 نفر تعیین شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن با استفاده از تحلیل عاملی بررسی و تأیید گردید.  تحلیل داده­ ها ابا آزمون t مستقل و از طریق نرم ­افزار آماری صورت گرفت.
یافته ­ها: در فاز شکل ­گیری شرکت­ های دانشگاهی، میانگین اهمیت عوامل فردی (2/795-= t)، آموزشی (2/061-=t)، زمینه ­ای (7/927 = t) و نهادی (4/409= t) و در فاز توسعه، میانگین اهمیت عوامل سازمانی (2/367 = t) در بین دانشجویان دو گروه متفاوت بود. درمورد بقیه عوامل نیز تفاوت معنی­ داری دیده نشد (0/05> p).
نتیجه­ گیری: با توجه به این­ که میانگین اهمیت عوامل فردی، آموزشی، زمینه ­ای و نهادی در فاز شکل­ گیری و عوامل سازمانی در فاز توسعه، بین گروه­ ها متفاوت بود، لازم است دانشگاه­ های مختلف باید با توجه به کارکردهای متفاوت خود، برنامه­ های خاصی را برای تسهیل فرایند شکل­ گیری و توسعه این شرکت­ ها داشته باشند و معیارهای ویژه­ ای را برای ارزیابی و بهبود عملکرد آن­ها مورد توجه قرار دهند.
واژه‌های کلیدی: توسعه، شرکت های دانشگاهی، کارآفرینی، دانشجویان
متن کامل [PDF 573 kb]   (107 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (62 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
فهرست منابع
1. Bock C, Landau C, Orendt M, Schmidt M. Are public financing schemes beneficial for university spin-offs and the technology transfer of innovations. International Journal of Innovation Management 2018; 22 (6): 1- 30. [DOI:10.1142/S1363919618500524]
2. Ferretti M, Ferri S, Fiorentino R, Parmentola A, Sapio A. Neither absent nor too present: the effects of the engagement of parent universities on the performance of academic spin-offs. Small Bus Econ 2019; 52: 153- 173. [DOI:10.1007/s11187-018-0022-8]
3. Huynh T, Patton D, Arias-Aranda D, Molina-Fernandez LM. University spin-off's performance: Capabilities and networks of founding teams at creation phase. Journal of Business Research 2017; 78: 10- 22. [DOI:10.1016/j.jbusres.2017.04.015]
4. Fine M, Davidson B. The marketization of care: Global challenges and national responses in Australia. Current Sociology 2018; 66(4):503-16. [DOI:10.1177/0011392118765281]
5. Rasiah R, Tumin M, Musafar Hameed L, Ndoma I. Civil Society Organizations in Opposition to Healthcare Commercialization: Protecting Access for the Poor and Middle Class in Malaysia. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 2016; 46(3):567-85. [DOI:10.1177/0899764016654571]
6. Civaner M, Balcioglu H, Vatansever K. Medical Students' Opinions about the Commercialization of Healthcare: A Cross-Sectional Survey. Bioethical Inquiry 2016; 13(2):261-270. [DOI:10.1007/s11673-016-9704-6]
7. Derrick GE. Integration versus separation: structure and strategies of the technology transfer office (TTO) in medical research organizations. J Technol Transf 2015; 40(1); 105- 122. [DOI:10.1007/s10961-014-9343-1]
8. Sapir A, Oliver AL. From academic laboratory to the market: Disclosed and undisclosed narratives of commercialization. Social Studies of Science 2016; 47(1): 33- 52. [DOI:10.1177/0306312716667647]
9. Lawton Smith H, Bagchi-Sen S, Edmunds L. Innovation cycles and geographies of innovation: A study of healthcare innovation in Europe. European Urban and Regional Studies 2018; 25(1):405- 422. [DOI:10.1177/0969776417716220]
10. Lindahl OA, Andersson B, Lundstrom R, Ramser K. From Biomedical Research to Spin-Off Companies for the Health Care Market. MEDICON 2010; 26: 624- 626. [DOI:10.1007/978-3-642-13039-7_157]
11. Hajiketabi A, Zolfaghari A, Goodarzi K, Akhondi AR. [Environmental factors and medical spin-offs: a case study]. Peace Journal 2017; 16 (5): 647-658.[Persian]
12. Zolfaghari A, Hejazi SR. Explaining Conceptual Model of Growth of Productive Companies of Jahad University. Economics and Business Research Journal 2013; 4 (5): 51- 33. [Persian]
13. Helm R, Mauroner O. Success of research-based spin-offs. State- of- the- art and guidelines for further research. RMS 2007; 1(3): 237- 270. [DOI:10.1007/s11846-007-0010-x]
14. Bieschke KJ. Research self-efficacy beliefs and research outcome expectations: implications for developing scientifically minded pcychology. Journal of career assessment 2006; 14 (1): 77- 91. [DOI:10.1177/1069072705281366]
15. Jahed HA, Arasteh HR, Jaafari P, [Explaining of Individual Factors Influencing Commercialization of Research Results; The Case of Islamic Azad University of Science and Research Branch]. Journal of Science and Technology Policy 2011; 4 (1):1- 16. [Persian]
16. Borges C, Filio LJ. Spin-off Process and the Development of Academic Entrepreneur's Social Capital. J. Technol. Manag. Innov 2013; 8 (1): 21- 34. [DOI:10.4067/S0718-27242013000100003]
17. Levie J. The university is the classroom: teaching and learning technology commercialization at a technological university. J Technol Transf 2014; 39(5): 793- 808. [DOI:10.1007/s10961-014-9342-2]
18. Nelson AJ, Monsen E. Teaching technology commercialization: introduction to the special section. J Technol Transf 2014; 39(5): 774- 779. [DOI:10.1007/s10961-014-9341-3]
19. Rasmussen E, Borch OJ. [University capabilities in facilitating entrepreneurship: A longitudinal study of spin- off ventures at mid-range universities. Research Policy 2010; 39(5): 602- 612. [DOI:10.1016/j.respol.2010.02.002]
20. Jalili N, Mousakhani M, Behboudi M. Nationalized Model for Commercialization", Field Study in Iran. Interdisciplinary Journal of Research in Business 2011; 1 (4): 118- 129.
21. Umum KK, Umam KK, Hewanto WD, Larso D. Higher education institution and technology transfer. proceedings of the 5th AGSE International Entrepreneurship Research Exchange; 2008 Feb; Australia.Melbourne: 2008.
22. O'Shea RP, Chugh H, Allen TJ. Determinants and consequences of university spinoff activity: a conceptual framework. J Technol Transfer 2008;33(6): 655- 666. [DOI:10.1007/s10961-007-9060-0]
23. Kang SW. An Identification of Unsuccessful, Failure Factors of Technology Innovation and Development in SMEs: A Case Study of Components and Material Industry. International Journal of Business and Management 2012; 7 (19): 16- 30. [DOI:10.5539/ijbm.v7n19p16]
24. Kimura O. Public R&D and commercialization of energy- efficient technology: A Case study of Japanese projects. Energy Policy 2010; 38(11): 7358- 7369. [DOI:10.1016/j.enpol.2010.08.012]
25. Amadi-Echendu JE, Rasetlola RT. Technology Commercialization Factors, Frameworks and Models. lst Technology Management Conference 2011 Jun 27; USA. San Jose, CA; 2011. [DOI:10.1109/ITMC.2011.5995939]
26. Sakhdari J. [Academic Entrepreneurship. Entrepreneurship Workshop. Research Deputy of Ferdowsi University of Mashhad]. 2013; [Available from: http://library.um.ac.ir/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=128&wlang=0&itemid=587&lang=fa. [Persian]
27. Regan P. The Relationships between Entrepreneurial Orientation, Organization Structure and Ownership in the European Airport Industry [dissertation]. Dublin: Department of Management Smurfit Graduate School of business, University College Dublin, lack rock;2006
28. Mustar P, Wright M. Convergence or path dependency in policies to foster the creation of university spin-off firms? A comparison of France and the United Kingdom. Journal of Technology Transfer 2010; 35(1): 42- 65. [DOI:10.1007/s10961-009-9113-7]
29. Jensen PH, Webster E. Macroeconomic conditions and the determinants of commercialization. Cambridge Journal of Economics 2011; 35: 125- 143. [DOI:10.1093/cje/beq012]
30. Esmaeili M, Yamani Doozi Sorkhabi M, Haji Hosseini H, Kiamanesh A. [A Survey on Relationship between Engineering Colleges of Tehran's Public Universities and Industry, within the Framework of National Innovation System]. IRPHE. 2011; 17 (1) :27-46. [Persian]
31. Yadollahi Farsi J, Amini Z. [Identifying the institutional and environmental factors affecting the transfer of technology in the field of biotechnology].Technology growth 2011;7(28):27-33. [Persian]
32. Pourabasi R, Rudgarnejad F, Kieakajuri K. [The commercialization strategy of university research in Islamic Azad University faculties of Rasht: Measurement of effective factors]. 2nd International Technology Commerce Conference; 2015 Feb 22-23; Tehran: civilica; 2014. [Persian]
33. Van Geenhuizen M, Nijkamp P. Creative Knowledge Cities: Myths, Visions and Realities. New Horizons in Regional Science Series.1st ed. Cheltenham, UK;Edward Elgar Pub; 2012. [DOI:10.4337/9780857932853]
34. Erdos K, Varga A. The academic entrepreneur: myth or reality for increased regional growth in Europe. in Van Geenhuizen M, Nijkamp P. Creative Knowledge Cities. 1st ed. Cheltenham, UK: Edward Elgar; 2012.
35. Bertacchini EE, Bravo G, Marrelli M, Santagata W. Cultural Commons: A New Perspective on the Production and Evolution of Cultures. Cheltenham, UK: Edward Elgar; 2012. [DOI:10.4337/9781781000069]
36. Aghajani HA, Hosseini A, Sarvari Ashliki Z. [Identifying and Prioritizing the Factors Influencing the Commercialization of Products by Knowledge Based Companies with the Technique of FAHP , Experimental Examination: Knowledge Based Companies Based in the Growth Centers of Northern Regions of Iran]. Journal of Operational Research in its Applications 2015; 12 (3): 85- 100. [Persian]
37. Cho J, Lee J. Development of a new technology product evaluation model for assessing commercialization opportunities using Delphi method and fuzzy AHP approach. Expert Systems with Applications 2013; 40(13): 5314- 5330. [DOI:10.1016/j.eswa.2013.03.038]
38. Aarikka-Stenroos L, Lehtimaki T. Commercializing a Radical Innovation: Probing the Way to the Market. Industrial Marketing Management 2014; 43(8): 1372-1384. [DOI:10.1016/j.indmarman.2014.08.004]
39. Sternberg R.Success factors of university-spin-offs: Regional government support programs versus regional environment. Technovation 2014; 34(3): 137- 148. [DOI:10.1016/j.technovation.2013.11.003]
40. Fini R, Fu K, Rasmussen E, Wright M. Institutional determinants of university spin- off quantity and quality: A longitudinal, multi-level, cross-country study. Small Bus Econ 2017; 48 (2): 361- 391. [DOI:10.1007/s11187-016-9779-9]
41. Feldman KS. The commercialization of public higher education: Balancing academic, fiscal and market values. The University of New Mexico; 2007.
42. Hashemnia SH, Emadzadeh M, Samadi S, Saketi P. [Effective Factors on Earmarked Revenues of Researches in Iranian Universities of Technology]. Higher education 2009; 15(2): 22- 31. [Persian]
43. Rasmussen E, Mosey S, Wright M. The influence of university departments on the evolution of entrepreneurial competencies in spin-off ventures. Research Policy 2014; 43(1):92- 106. [DOI:10.1016/j.respol.2013.06.007]
44. Visintin F, Pittino D. Founding team composition and early performance of University-Based spin-off companies. Technovation 2014;34(1): 31–43. [DOI:10.1016/j.technovation.2013.09.004]
45. Chandra A, Silva M. Business Incubation in Chile: Development, Financing and Financial Services. Journal of Technology Management & Innovation 2012; 7 (2): 1- 13. [DOI:10.4067/S0718-27242012000200001]
46. Uzunca B. Comparative Advantages of Spinoff Firms: An Evolutionary Perspective. Journal of Technology Management & Innovation 2011; 6 (4): 80- 92. [DOI:10.4067/S0718-27242011000400007]
47. Muller K. Academic spin-off's transfer speed-Analyzing the time from leaving university to venture. Research Policy 2010; 39(2): 189- 199. [DOI:10.1016/j.respol.2009.12.001]
48. Walter A, Auer M, Ritter T. The impact of network capabilities and entrepreneurial orientation on university spin-off performance. Journal of Business Venturing 2006; 21(4): 541- 567. [DOI:10.1016/j.jbusvent.2005.02.005]
49. Gubeli MH, Doloreux D. An empirical study of university spin-off development. European Journal of Innovation Management 2005; 8 (3): 269- 282. [DOI:10.1108/14601060510610153]
50. Lockett A, Wright M, Franklin S. Technology transfer and universities' spin-out strategie. Small Business Economics 2003; 20(2):185- 200. [DOI:10.1023/A:1022220216972]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shohoudi M, Hassani M, Ghalavandi H, Abbasspour A, Shams G. Comparative Analysis of effective factors on Formation and Development of Academic Spin off in two Ministries of Science and Health. rme. 2019; 11 (1) :62-71
URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-697-fa.html

شهودی مریم، حسنی محمد، قلاوندی حسن، عباس پور عباس، شمس غلامرضا. تحلیل مقایسه ای عوامل اثرگذار بر شکل گیری و توسعه شرکت‌های دانشگاهی در وزارتین علوم و بهداشت . پژوهش در آموزش علوم پزشكي. 1398; 11 (1) :62-71

URL: http://rme.gums.ac.ir/article-1-697-fa.htmlدوره 11، شماره 1 - ( 1-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education